mocorog szinonimái

ige
 • mozgolódik, izeg-mozog, fészkelődik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kancsít

ige
 • bandzsít, kancsalít, sandít (tájnyelvi), keresztbe áll a szeme

megszid

ige
 • leszid, megdorgál, elővesz (valakit), figyelmeztet, felelősségre von, lehord (bizalmas), legorombít (bizalmas), megpirongat, megszapul (tájnyelvi), megfedd, megró, megrovásban részesít, megkorhol, rápirít, megmossa a fejét, megint, megleckéztet, letol (bizalmas), leteremtettéz, rendreutasít, leteremt (bizalmas), kioszt (bizalmas), szemrehányást tesz, leszedi a keresztvizet (valakiről), ráncba szed, megreguláz, megtanítja emberségre, ledorongol (bizalmas), leszúr (bizalmas), lepocskondiáz, megkritizál, lebaltáz (szleng), legyaláz (tájnyelvi), elkeresztel (tájnyelvi), megcirmol (tájnyelvi), megzsémbel (tájnyelvi), leorrogat (régies), megpiszkol (tájnyelvi), lerámol (szleng), lebasz (durva)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mocorog szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mered

ige
 • ágaskodik, nyújtózik, gebeszkedik (tájnyelvi), megfeszül, feláll, kimagaslik, felnyúlik
 • merevedik, megdermed
 • (valahova, valamire): irányul, néz, bámul

megcáfolhatatlan

melléknév
 • megdönthetetlen, kétségbevonhatatlan, kétségtelen, biztos, szilárd, megalapozott, tagadhatatlan, vitathatatlan, megtámadhatatlan, elvitathatatlan, perdöntő, sérthetetlen, apodiktikus (szaknyelvi)

másmilyen

névmás
 • más, másféle, másfajta, különböző, eltérő, elütő, egyébmilyen (tájnyelvi)

leguggol

ige
 • lekuporodik, lekucorodik, lekutyorodik (tájnyelvi), lecsücsörödik (tájnyelvi), leguggan (tájnyelvi), lekecel (tájnyelvi), lelippen (tájnyelvi), letopik (tájnyelvi)

militarizál

ige
 • felfegyverez

négyszögletes

melléknév
 • négyszögű, tetragonális (szaknyelvi), kvadrátos (tájnyelvi), négyzetes, négyzet alakú

könyöradomány

főnév
 • alamizsna (választékos), adomány, segély, juttatás

korhad

ige
 • bomlik, porlad, rothad, oszlik, mállik, redvesedik, odvasodik, szuvasodik, pudvásodik, töredezik

horkan

ige
 • felhorkan, mordul, morog, horkant
 • haragra lobban, felfortyan, mérgelődik, rámordul

középparaszt

főnév
 • gazda, nagygazda, kulák (régies)

népszavazás

főnév
 • referendum (régies), plebiszcitum (idegen)

oktat

ige
 • tanít, okít, kiképez, nevel, iskoláz (választékos), kiművel
 • előadást tart
 • instruál (idegen), irányít, reguláz, palléroz (választékos), utasít
 • képez, idomít, treníroz
 • leckéztet (pejoratív), int, lelkére beszél, korhol, fedd

direktíva

főnév
 • irányelv, útmutatás, utasítás, iránymutatás, előírás

rendelkezik

ige
 • intézkedik, dirigál, kormányoz, igazgat, irányít
 • parancsol, megparancsol, utasít, rendel
 • statuál (régies), kommandíroz (idegen), vezényel
 • végrendelkezik, meghagy
 • diszponál (szaknyelvi)
 • van (valamije), birtokol

példálódzik, példáló

ige
 • célozgat, célzást tesz, megjegyzéseket tesz, alludál (választékos), pestálgat (régies), pestálódik (régies)

modernizál

ige
 • korszerűsít, átépít, újjáalakít, újjászervez, újjáépít, megújít, fejleszt

menstruál

főnév
 • mensese van, havivérzése van, vérzik Sz: ünnep van a háznál

nacionalista

melléknév
 • nemzeti, hazafias, honszerető
 • (pejoratív): soviniszta (idegen)

paszomány

főnév
 • paszománt (régies), zsinór, zsinórozás, zsinórdísz, sujtás (régies), vitézkötés (régies), szalag

most

határozószó
 • jelenleg, pillanatnyilag, e pillanatban, ez idő szerint, jelen pillanatban (választékos), egyelőre, mostan (tájnyelvi)
 • ezúttal (választékos), ez alkalommal (választékos), ez esetben (választékos), ezennel
 • mostanában, napjainkban, mostanság, manapság
 • az imént, nemrég, az előbb
 • rögtön, rögvest, azonnal, mindjárt, sürgősen, haladéktalanul, üstöllést (régies)

megérlelődik

ige
 • megérik, beérik
 • kifejlődik, kialakul, kiformálódik

nahát

indulatszó
 • (bizalmas): ejha
 • nos, no, nohát, hát, tehát, egyszóval

pedagógia

főnév
 • neveléstudomány, neveléstan, nevelés