összeszed szinonimái

ige
 • összeszedeget, felszed, felszedeget, összekapkod, összeválogat
 • betakarít, learat
 • megszerez, harácsol, összehord, felhalmoz, begyűjt, összekapar (bizalmas), bespájzol (bizalmas), rekvirál
 • (betegséget): megkap, elkap
 • összegyűjt, egybegyűjt, összeterel, összehív, összetoboroz, összeverbuvál, összehajhász (tájnyelvi)
 • (összeszedi magát): erőt vesz magán, összpontosít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

babrál

ige
 • tapogat, hozzányúl, piszkál, birizgál, fogdos, babirgál (tájnyelvi), baszkurál (tájnyelvi), bizirgél (tájnyelvi), bizergál (tájnyelvi), csesztet (szleng), buzerál (szleng), cseszeget (durva)
 • pepecsel, piszmog, bíbelődik, vacakol, szöszmötöl, motoszkál

gyerekágy, gyermekág

főnév
 • kiságy, bölcső
 • szülőágy
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összeszed szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

önhatalmúlag

határozószó
 • önkényesen, erőszakkal, zsarnokian

nehézség

főnév
 • baj, bonyodalom, zavar, akadály, gát, korlát, akadályoztatás, fennakadás, buktató, bökkenő, zökkenő, árnyoldal, csigabiga (tájnyelvi), hiba, gond, probléma, gubanc (szleng), gáz (szleng), difi (bizalmas)
 • (tájnyelvi): nyavalya, nyavalyatörés (tájnyelvi), nehézkór (régies), guta (tájnyelvi)

nadrágtartó

főnév
 • hózentróger (idegen), kantár

méh1

főnév
 • méhecske, méhe (régies), méhike (választékos)

összecsukható

melléknév
 • összehajtható, szétszedhető
 • szétszerelhető

pénzügyőr

főnév
 • finánc (régies), vámos, vámtisztviselő

megállapodás

főnév
 • egyezség, egyezmény, egyetértés, megegyezés, szerződés, szerződéskötés, konszenzus (szaknyelvi), konvenció (szaknyelvi), paktum (régies), stipuláció (idegen), kiegyezés, alku
 • (tájnyelvi): megállás

markos I.

melléknév
 • izmos, edzett, kisportolt, erős, erőteljes, robusztus, tagbaszakadt, kemény, keménykötésű, derék, jól megtermett, vállas, deltás (bizalmas), muszklis (bizalmas), stramm (bizalmas)

kétségbe esik

ige
 • aggódik, összeomlik, kesereg, elcsügged, gyötrődik, elkeseredik, elkedvetlenedik, elszomorodik, letörik, desperál (idegen)

megfojt

ige
 • megfullaszt, megnyuvaszt (tájnyelvi), kiszorítja a szuszt (valakiből) Sz: kiszorítja a lélegzetet (valakiből); kiszorítja a lelket (valakiből); beleszorítja a szelet
 • tönkretesz, lehetetlenné tesz, elnyom

pince

főnév
 • alagsor, szuterén
 • pincebolt
 • bunker
 • borospince, boralag (régies), tárház (régies)

raboskodik

ige
 • ül (bizalmas), be van börtönözve, le van csukva, rabságban van, börtönben ül, hűvösön van, hűsöl (szleng)

engedményes

melléknév, főnév
 • kedvezményes, akciós, leértékelt, diszkont, kiárusított
 • kedvezményezett, cesszionárius (idegen), koncesszionált (idegen)

szerződik

ige
 • szerződést köt, kialkuszik, megegyezik
 • szegődik, munkát vállal

sietség

főnév
 • sietés, igyekezet, sürgés-forgás, iram, rohanás
 • gyorsaság, élénkség, hamarság (régies)
 • kapkodás, hajsza (bizalmas), lótás-futás, nyüzsgés

összetapos

ige
 • letapos, széttipor, letipor, legázol, lejár, széttapos
 • összejár

öles

melléknév
 • ölnyi
 • hatalmas, nagy
 • vállas, erős, magas

pártfunkcionárius

főnév
 • pártvezető, pártember, pártfunkci (bizalmas), funkci (bizalmas)

sejtet

ige
 • éreztet, sugall, sugalmaz, utal (valamire), céloz (valamire), jelez, súg (választékos), gyaníttat, érzékeltet

pajkos

melléknév
 • játékos, virgonc, eleven, gézengúz, szertelen, csintalan, huncut, hamiskás, vásott, haszontalan, rosszcsont, rakoncátlan, kópé, csínytevő, jobbsincs (tájnyelvi), ugrifüles (tájnyelvi), játszi, bohó, bolondos
 • játszadozó, fürge (tájnyelvi), mozgékony
 • illetlen, pajzán, sikamlós, kétértelmű, dévaj (választékos), frivol

nép

főnév
 • nemzet, náció (régies)
 • közösség
 • parasztság, pórnép (régies)
 • plebs (pejoratív)(idegen)
 • lakosság, népesség
 • népség, tömeg, sokaság, sereg, sokadalom, csődület, nyáj

peches

melléknév
 • balszerencsés, szerencsétlen, boldogtalan, nyomorult, rossz csillagzat alatt született, szánalomra méltó(bizalmas)

sértő

melléknév
 • sérelmes, bántó, bosszantó, bőszítő, arcátlan
 • kellemetlenkedő, kellemetlen, gúnyos, éles, kemény, kíméletlen, támadó, erőszakos, kihívó, tapintatlan, becsmérlő, durva, becsületbe vágó, agresszív, goromba, maró, tüskés, szúrós, fullánkos, metsző, csípős