poros szinonimái

melléknév
 • porlepett, porlepte
 • (régies): lőporos
 • ósdi, elavult, avatag, idejétmúlt
 • elcsépelt, közhelyszerű, lapos, sablonos

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mondás

főnév
 • szállóige, szólás, közmondás, kádencia (régies), aforizma, szentencia (régies), aranyköpés (bizalmas), beköpés (szleng), benyögés (szleng)

öltözőasztal

főnév
 • pipereasztal, toalettasztal, toalett
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a poros szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

perlekedik, pörleked

ige
 • veszekedik, patvarkodik (régies), böllenkedik (tájnyelvi), civakodik, civódik, zsörtölődik, böstörködik (tájnyelvi), összeszólalkozik, torzsalkodik, marakodik, összezördül, kocódik (tájnyelvi)
 • (régies): pereskedik, perel, törvénykezik (régies)

osztódik

ige
 • hasad, szaporodik, sokasodik, darabolódik

oldószer

főnév
 • hígító, szolvens (szaknyelvi)

nagyképű

melléknév
 • fontoskodó, nagyképűsködő, felvágós, büszke, hivalkodó, beképzelt, elbizakodott, megjátszós (bizalmas), öntelt, önhitt, dölyfös, magahitt (régies), önelégült, szerénytelen, pózoló, pozőr (idegen), fennhéjázó, nyegle, felfuvalkodott, fölényeskedő, nagyzoló, sznob, pökhendi, gőgös, jani (szleng) Sz: adja a bankot; megjátssza az agyát; nagy a mellénye; oda-vissza van magától; azt hiszi, ő találta fel a spanyolviaszt; azt hiszi, ő ültette a Fiastyúkot; játssza az eszét

plénum

főnév
 • vezetőség
 • nyilvánosság

rátör

ige
 • rátámad, nekitámad, ráront, nekiront, nekiesik, nekimegy, rámegy, rárohan, meglep, rajtaüt, lecsap, megrohamoz, ellene jön (valakinek), rajtaront (régies), rájön (tájnyelvi)

megvisel

ige
 • kimerít, elfáraszt, elgyengít, megerőltet, elcsigáz, megkínoz, meggyötör, összetör, elnyű, megtör (választékos), kikészít (szleng), próbára tesz, lestrapál (bizalmas), kicsinál (szleng), megpróbál, megsanyar (tájnyelvi)
 • megrendít

kivörösödik

ige
 • kipirul, kipirosodik

mérkőzik

ige
 • viaskodik, csatázik, megütközik, összecsap, verekedik, játszik, harcol, megvív
 • küzd, versenyez
 • vetélkedik, rivalizál (idegen), tusakodik

rém II.

határozószó
 • rendkívül, borzasztóan, nagyon, rettenetesen, rémesen

sajog

ige
 • fáj, lüktet, hasogat, ég, éget, zsibong (tájnyelvi), zsiborog (tájnyelvi), bizsereg (tájnyelvi)
 • (régies): csillog, ragyog, fénylik

felelőtlen

melléknév
 • lelkiismeretlen, gátlástalan, gondatlan, állhatatlan, könnyelmű, léha, megbízhatatlan, hanyag, nemtörődöm
 • komolytalan, üresfejű, szeleburdi, féleszű (tájnyelvi), hebehurgya

társít

ige
 • egyesít, összekapcsol, kapcsol, párosít, összefüggésbe hoz, összeköt, asszociál, vonatkoztat

személyazonosság

főnév
 • identitás, kilét

portré

főnév
 • arckép, képmás, ábrázolás
 • kép
 • jellemrajz, jellemkép

pénzügyőr

főnév
 • finánc (régies), vámos, vámtisztviselő

ráeszmél

ige
 • rádöbben, ráébred, rájön, fölismer, tudatára ébred, felfog, átlát, megért

szégyenkezik

ige
 • szégyenkedik (tájnyelvi), pironkodik, pirul, irul-pirul, szégyelli magát, restelli magát, zsenírozza magát (bizalmas), restelkedik, ég (szleng) Sz: irul-pirul, mint a főtt rák; majd lesül a bőr a képéről; ég a bőr a pofáján; ég, mint a rongy

principátus

főnév
 • elsőség, vezérség
 • fejedelemség

ömleszt

ige
 • (fémet): cseppfolyósít, olvaszt
 • formába önt
 • zúdít, áraszt, dönt, ont

raktár

főnév
 • áruraktár, lerakat, magazin (régies), tárház (régies), rakhely (régies), lerakóhely, depó (bizalmas)
 • diszkont

szembehelyezkedik

ige
 • szembefordul, szembeszáll, szembenéz, ellenszegül, ellenáll, ellenkezik