osztozik szinonimái

ige
 • osztozkodik, risztel (szleng), részesül
 • megoszt
 • részt vesz, oszt
 • (tájnyelvi): civakodik, veszekedik, perlekedik, vitatkozik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megnő

ige
 • megnövekedik, megnövekszik, megnyúlik, felnyurgul (tájnyelvi), megnagyobbodik, kifejlődik, felnő, fölnevelkedik, felcseperedik (tájnyelvi), megembereskedik (tájnyelvi) Sz: nem lehet már az ágy alá dugni; kinőtt az Isten markából
 • megnagyobbodik, megszaporodik, meggyarapodik, felhalmozódik, kiterjed
 • elharapódzik, felgyorsul, felfokozódik
 • (tájnyelvi): megterem, kinő, kisarjad

próbareggeli

főnév
 • próbakása
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a osztozik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

odatart

ige
 • odanyújt, odaad, odatol, előretol
 • felkínál, felajánl
 • halad (valami felé), közeledik, közeleg

mozdul

ige
 • moccan, rebben, rezzen
 • indul, távozik
 • változik, fejlődik, kibontakozik

minősítés

főnév
 • kvalifikáció, osztályzat, klasszifikáció (idegen), képesítés, megítélés, jellemzés
 • cím, rang
 • helyezés

megmelegít

ige
 • fölmelegít, hevít, langyosít, előmelegít, tüzesít

órarend

főnév
 • tanrend, órabeosztás, időbeosztás

paktum

főnév
 • szerződés, egyezség, egyezmény, szövetség, megegyezés, megállapodás, kiegyezés, alku, konszenzus (idegen), konkordátum (idegen)

lukulluszi

melléknév
 • (választékos): fényűző, luxuriózus (régies), pompás, pompázatos, pompázó, pazar, fejedelmi, főúri, nagystílű, fényes, költséges, drága, bőséges

levesestányér

főnév
 • mélytányér

kaszinózik

ige
 • (bizalmas): társalog, diskurál, cseveg, beszélget
 • hazárdjátékot űz
 • kártyázik
 • rulettezik

mari

melléknév, főnév
 • (szaknyelvi): cseremisz

párakötés

főnév
 • dunsztkötés (bizalmas), dunszt (bizalmas)

pofaszakáll

főnév
 • oldalszakáll, császárszakáll, Ferenc József-szakáll, barkó, pakombart (régies)

elpazarol

ige
 • eltékozol, elprédál, elherdál, elkölt, elszór, szétszór, elveszteget, eldőzsöl, elfecsérel, ellumpol, megzenésít (tréfás), elkótyavetyél, eltivornyáz, elpocsékol, elver, elpotyáz (bizalmas), elpenget (szleng), elmuzsikál (szleng), eltapsol (szleng), elkecsékel (tájnyelvi), elfityol (tájnyelvi), elpacsél (tájnyelvi), elemészt (tájnyelvi) Sz: ebek harmincadjára ad; eblébe vet; farkára hág (valaminek); farkaskaszára jut (valami); kidobja a pénzt az ablakon; kimegy a vagyona a hátán; puffra ver; seggére ver (durva); végére jár (valaminek)

szárnyal

ige
 • repdes, repül, csapong, szeli a levegőt, száll, szálldos, lebeg
 • terjed
 • zeng
 • felemelkedik, emelkedetté válik, repes
 • szárnyaz, megsebez

rostély

főnév
 • rács, rácsozat, gitter (szaknyelvi)
 • vasrács, tűzrács, kályhaellenző
 • sütőrostély, sütőrács, rostélyrács, rosta (régies)
 • sisakrostély

otthoni

melléknév
 • hazai, házi, családi, familiáris, otthonos, otthonias, házias, bensőséges, meghitt

odahúz

ige
 • (valakihez): szeret, kedvel, szível, rokonszenvez (valamivel), ragaszkodik, szimpatizál, vonzódik (valakihez)

összeillő

melléknév
 • összehangzó, egyező, megférő, összeegyeztethető, kongruens (idegen), összeférő, kompatíbilis (idegen), összevaló, egybehangzó, egybevágó, harmonizáló, stimmelő, klappoló (bizalmas), kvadrál (régies)

rivalizál

ige
 • vetélkedik, konkurál, versenyez, verseng, vetekedik

önkényeskedik

ige
 • hatalmaskodik, tirannizál (régies), basáskodik, zsarnokoskodik

munkásság

főnév
 • munkásosztály, proletariátus (idegen)
 • működés, tevékenység, fáradozás
 • életmű, oeuvre (idegen)

összevegyít

ige
 • összekever, összeönt, összeolvaszt, elegyít, összekutyul (bizalmas), (bort) összeházasít, mixel

rongyos

melléknév
 • szakadozott, lyukas, foszladozó, lafanc (tájnyelvi), snassz (bizalmas), elrongyolt, elrongyolódott, toprongyos, tépett, cefet, elnyűtt, viseltes, cafatos (tájnyelvi), cafrangos (tájnyelvi) Sz: olyan, mint a kányától megkopasztott tyúk; olyan, mint a küldött ördög; úgy kiöltözött, mint az árva malac a sárban
 • szegény, nyomorult, ágrólszakadt, toprongyos, topis (szleng), toplák (szleng), mazuri (tájnyelvi)
 • vedlő, szőrt hányó, szőrét hullató, bőrt váltó, tollát hullató, melledő (tájnyelvi), küklő (tájnyelvi)
 • megrongálódott, ütött-kopott, ócska, kopott
 • jelentéktelen, értéktelen, haszontalan, vacak