minősítés szinonimái

főnév
 • kvalifikáció, osztályzat, klasszifikáció (idegen), képesítés, megítélés, jellemzés
 • cím, rang
 • helyezés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

díszít

ige
 • ékít, ékesít, cifráz, cicomáz, dekorál, csinosít, szépít, iperéz (régies), ficseréz (tájnyelvi), cifrít (tájnyelvi)

hasonít

ige
 • magába olvaszt, befogad, bekebelez, asszimilál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a minősítés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

menetrend

főnév
 • terv, program, ütemezés, ütemterv, időbeosztás

megbélyegez

ige
 • bélyeget süt (valamire), felülbélyegez, bélyegét rányomja, billogoz (tájnyelvi), megstempliz (régies), megjelöl, megátkoz
 • elítél, kipellengérez, stigmatizál, megszégyenít

markolat

főnév
 • fogantyú, fogó, nyél, bóda (régies), griff (szaknyelvi)

legalább

határozószó
 • minimum, minimo calculo (idegen), legkevesebb, testvérek között is, csak
 • legalábbis

mézesmadzag

főnév
 • csali, csalétek
 • ígéret

napszám

főnév
 • napibér, napidíj, napszámbér

kökörcsin

főnév
 • pápics, májfű, Szent György virága (régies), kikerics

konyharuha

főnév
 • törlőruha, edénytörlő, edénykendő, törlőkendő, asztalkendő, törölgetőkendő, törlőrongy, dörgölő (tájnyelvi), törölő (régies)

homokóra

főnév
 • fövenyóra (régies)

közbenjár

ige
 • szót emel, segít, támogat, pártfogol, protezsál, véd, síkraszáll (valamiért), segédkezik, felkarol, előmozdít

nemigen

határozószó
 • alig, aligha, ritkán, nagy ritkán, bajosan

odatart

ige
 • odanyújt, odaad, odatol, előretol
 • felkínál, felajánl
 • halad (valami felé), közeledik, közeleg

dicshimnusz

főnév
 • dicséret, dicsőítés, magasztalás, áradozás, hozsanna, elógium (idegen), panegirisz (szaknyelvi), ditirambus (szaknyelvi)

reklamáció

főnév
 • reklamálás, felszólamlás, felszólalás, kifogásolás, panasz, tiltakozás, kifogás, észrevétel, hibabejelentés
 • sürgetés, szorgalmazás, siettetés

pattint

ige
 • csettint, rittyent (tájnyelvi), durrogat (bizalmas)

mintaszerű

melléknév
 • példás, példaszerű, eszményi, ideális, követendő, tökéletes, hibátlan, elsőrendű, klasszikus, példányos (régies), példamutató, kifogástalan, feddhetetlen, irányadó, kiváló

mélyed

ige
 • süllyed, süpped, merül, alábbszáll, ereszkedik
 • fúr, váj, ás, túr, szánt, kapar
 • elmélkedik, gondolkodik, tűnődik, meditál, elgondolkodik, végiggondol

működés

főnév
 • tevékenység, ténykedés, cselekvés, funkció, funkcionálás, munkálkodás, fungálás (idegen), ügyködés
 • járás, üzemelés

párolog

ige
 • gőzölög, gőzöl, párállik (régies), párázik (tájnyelvi), fűled (régies), füstölög (bizalmas), füstöl (bizalmas), transzspirál (szaknyelvi)

monotónia

főnév
 • egyhangúság, egyformaság, unalmasság, köznapiság, prózaiság, szürkeség

megebédel

ige
 • elebédez (tájnyelvi), megebédezik (tájnyelvi)

nagykabát

főnév
 • télikabát, felsőkabát, mikádó (szaknyelvi), bekecs (tájnyelvi), ködmön, nagyujjas (tájnyelvi)
 • (szleng): protekció
 • pártfogó

patetikus

melléknév
 • ünnepélyes, emelkedett, fenséges, fennkölt, szárnyaló, magasztos, méltóságteljes
 • dagályos, fellengzős, szenvelgő, sallangos, cikornyás
 • hatásvadász, teátrális, színpadias
 • lángoló, heves, szenvedélyes