munkaadó szinonimái

főnév
 • munkáltató, alkalmazó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

menekül

ige
 • visszavonul, megfutamodik, meghátrál, menekedik (régies), szabadul, szökik, elszökik, elszalad, elfut, elinal, eliszkol, pucol (bizalmas), lelép (bizalmas), menti a bőrét, menti az irháját
 • bujkál
 • emigrál
 • (valamitől): őrizkedik, elhárít magától, elfordul, elutasít, felhagy, távol tartja magát

borzasztó I.

melléknév
 • borzalmas, rettenetes, rettentő, irtózatos, iszonyatos, félelmetes, szörnyű, szörnyűséges, hátborzongató, rémes, rémületes, dermesztő, ijesztő, hajmeresztő, borzadalmas (tájnyelvi), éktelen, pokoli, rettegett, horribilis
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a munkaadó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mindenféle

melléknév
 • vegyes, mindenfajta, mindennemű, heterogén, miegymás
 • sokféle, különféle, különnemű

meghajt2

ige
 • összehajt
 • meghajlít, meggörbít, begörbít, görbeszt (tájnyelvi), behajlít

megcsappan

ige
 • megfogyatkozik, csökken, megkevesedik, alábbhagy, ellankad, leolvad, összeszűkül, redukálódik, megszottyan (tájnyelvi), megrövidül, megkurtul (régies), hanyatlik, rövidül, süllyed, esik, fogy, gyöngül, mérséklődik, visszaesik
 • lefogy, leapad, sorvad, aszalódik, összezsugorodik, szárad, beesik

lepattan

ige
 • leválik, lepercen (tájnyelvi), leszáll, leperdül, lepereg
 • visszapattan
 • (szleng): elszökik, megszökik, dobbant (szleng), olajra lép (szleng), ellóg (szleng), elpucol (szleng), lekopik (szleng), lelécel (szleng)

morfium

főnév
 • fájdalomcsillapító, morfin (szaknyelvi), morfi (szleng), morfó (szleng)

nobilitás

főnév
 • nemesség, nemeslelkűség, generozitás (idegen)

közellátás1

főnév
 • lakossági ellátás, közélelmezés, élelmiszer-ellátás, áruellátás

körhinta

főnév
 • karusszel (régies), ringlispíl (bizalmas), forgó (tájnyelvi), bolondkocsi (tájnyelvi), ördögmalom (tájnyelvi), bolondmalom (tájnyelvi), bolondszekér (tájnyelvi), csikarittyú (tájnyelvi)

hűséges

melléknév
 • hű, hív (régies), megbízható, ragaszkodó, állhatatos, kitartó, odaadó, lojális, elmaradhatatlan, tántoríthatatlan, szilárd, rendíthetetlen

kupleráj

főnév
 • (szleng): bordélyház, nyilvánosház, piros lámpás ház, örömtanya, lebuj (szleng), kurvalak (szleng)
 • (bizalmas): fejetlenség, rendetlenség, felfordulás, ribillió, zűrzavar, összevisszaság, káosz, rumli (bizalmas), szemétdomb, tohuvabohu (választékos)

nyelves

melléknév
 • feleselő, szájaskodó, szájas, éles nyelvű, pergő nyelvű, csataráló (tájnyelvi), pampula (tájnyelvi)
 • beszédes, cserfes, locsogó, csacska, csácsogó

oson

ige
 • lopakodik, lopódzik, surran, elillan, ellábal (régies), sompolyog, oldalog, slisszol (bizalmas), settenkedik, somfordál

drótkerítés

főnév
 • sodronykerítés, drótfonatkerítés, dróthálókerítés

ríkat

ige
 • megindít, elérzékenyít, megrendít, megríkat, könnyekre fakaszt, megnyíkat (tájnyelvi), megvirgat (tájnyelvi)
 • megszólaltat, (hegedűt) nyekerget

pipázás

főnév
 • pipálás, cigarettázás, szivarozás

munkakedv

főnév
 • tennivágyás, tettrekészség, buzgóság, ügybuzgalom, munkaláz, hév(tréfás)

miként

határozószó
 • hogy?, hogyan?, miképp? miképpen?, mi módon?
 • amiként, amint, ahogy, ahogyan, amiképp, amiképpen

nehezít

ige
 • gátol, hátráltat, akadályoz, visszatart, útját állja, akadályt gördít az útjába, késleltet, zavar, komplikál, ront, súlyosbít, megbénít, paralizál (idegen)

permetez

ige
 • hint, szór, pulverizál (szaknyelvi), locsol, fröcsköl, spriccel, fecskendez, fecskend (tájnyelvi), paráhol (tájnyelvi)
 • szitál, szemerkél, csepereg, szemereg (tájnyelvi)

mütyür, mütyürke

főnév
 • apróság, dísz, fityegő, csecsebecse, pimpli (bizalmas), bizsu, zsuzsu (régies), bigyó (bizalmas), bizbasz (durva), breloque (régies), nipp (bizalmas)
 • sallang

megjár

ige
 • megtesz, bejár, végigjár, legyalogol, bekóborol, bebolyong, bebarangol
 • beutazik, megfordul, jár-kel, végigvándorol, felfedez
 • (bizalmas): pórul jár, rosszul jár, ráfizet (bizalmas), rajtaveszt, ráfázik (szleng), ráfarag (szleng), befürdik (szleng), koppan (szleng), ráfagy (szleng), rossz boltot csinál, kihúzza a gyufát (szleng), pléhre csúszik (szleng), megégeti a száját
 • (tájnyelvi): behatol, átjár, áthat

népkonyha

főnév
 • ínségkonyha, szegénykonyha, ingyenkonyha, Róbert bácsi konyhája

pimaszság

főnév
 • szemtelenség, arcátlanság, packa, ripőkség, cinizmus, impertinencia (idegen), inszolencia (idegen), pofátlanság, neveletlenség, krakélerség (idegen), pökhendiség, arrogancia (idegen), szégyentelenség, tiszteletlenség