ócskapiac szinonimái

főnév
 • zsibvásár, zsibogó (tájnyelvi), ószer (tájnyelvi), tangó (szleng), adjakendfel-piac (tájnyelvi), rongypiac (tájnyelvi), zsibpiac (tájnyelvi), bolhapiac

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

besiet

ige
 • beszalad, befut, berohan, beiparkodik, bepucol (szleng), behúz (szleng)

csíny

főnév
 • csínytevés, csintalanság, tréfa, kópéság, huncutság, zsiványság (régies), rosszaság, engedetlenség, stikli (bizalmas), hecc, balhé (szleng), buli (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ócskapiac szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

2

főnév
 • nőszemély, fehérnép, vászoncseléd, fehércseléd, hölgy, úrhölgy, dáma, asszonyember, hölgyemény (pejoratív), némber (pejoratív), csaj (szleng), nőci (bizalmas), tyúk (szleng), pipi (szleng), liba (szleng), bige (szleng), zsena (szleng), spiné (szleng), bula (szleng), nőstény (durva), tehén (durva), dóg (durva), bestia (durva), amazon

mester

főnév
 • iparos, szakember, majszter (bizalmas), kézműiparos, szaki (bizalmas), szakértő
 • műértő, szaktekintély, profi (bizalmas)
 • művezető, főnök, műhelyfőnök
 • művész, maestro (idegen), virtuóz
 • tanítómester, kántortanító, tanító, magiszter (régies), pedagógus, oktató

mellette

határozószó
 • szomszédban, elmenőben, tőszomszédságában
 • érdekében, pártján, részén

megdördül

ige
 • dörög, megzendül, mennydörög
 • megszólal, dörögni kezd

nyomasztó

melléknév
 • terhes, nehéz, fojtó, fojtogató, szorongató, kínzó, kellemetlen, emésztő
 • leverő, lehangoló, deprimáló (idegen)
 • nyugtalanító, lidérces, hátborzongató, aggasztó, lékelölő
 • nyomott, fülledt, tikkasztó, fullasztó

ördöngös II.

főnév
 • (régies): megszállott
 • boszorkány

lenge

melléknév
 • lengő, libegő, lebegő, hajladozó
 • légies, könnyed, játszi (szél), lebke (régies)
 • (öltözet): könnyű, finom, szellős, vékony, hajszálvékony, leheletvékony, leheletfinom, leheletszerű, leheletkönnyű, pehelykönnyű, habkönnyű, súlytalan, áttetsző, lengeteg (tájnyelvi)

légvédelmi

melléknév
 • légelhárító, légoltalmi

jó nevű

melléknév
 • neves, híres, népszerű, kedvelt, keresett, tisztes, közismert, elismert

libben

ige
 • lebben, repdes, lippeg (régies), hibban (tájnyelvi)
 • szökell, táncol

összeegyeztethetetle

melléknév
 • kibékíthetetlen, összeférhetetlen, inkompatíbilis (idegen), diszparát (idegen), ellentétes(idegen)

patinás

melléknév
 • ódon, veretes (választékos), régi, régies, ősi
 • hangulatos
 • megbecsült, értékes, híres

elkerget

ige
 • elűz, elzavar, elhajt, elriaszt, elmar, eltaszít, elijeszt, kiseprűz, elkurgat (tájnyelvi), kidob, kitesz, elcsap, kirúg (bizalmas), kiebrudal, eltávolít, kiutasít, száműz, kipenderít, kiteszi a szűrét
 • (gondolatot) elhesseget, (félelmet) eloszlat

sudár II.

főnév
 • csúcs (fáé)
 • (tájnyelvi): csapó, suhogó, pattogó
 • (tájnyelvi): kútostor

remegés

főnév
 • cidri, tréma (idegen), borzongás, reszketés, tremor (idegen), vibrálás, rezgés
 • félelem, aggodalom, rettegés
 • vágy, sóvárgás

odaáll

ige
 • elhelyezkedik, odaplántálja magát (választékos), megveti a lábát(valahonnan)
 • melléáll, csatlakozik (valakihez), kiáll (valami mellett)(valamitől)

nézet

főnév
 • világnézet, szemlélet, álláspont, felfogás
 • állásfoglalás, elgondolás, vélemény, vélekedés, meggyőződés

oszmán

melléknév, főnév
 • oszmán-török, török, oszmánli (régies), ozmán (régies)

reakciós

melléknév
 • retrográd (szaknyelvi), maradi, haladásellenes

okoz

ige
 • előidéz, eredményez, létrehoz, eszközöl, kelt, csinál, kivált, gerjeszt, indukál (szaknyelvi)
 • alkalmat ad (valamire)
 • jelent (valakinek valamit), szerez
 • művel, tesz, támaszt
 • teremt, szül, ébreszt
 • (régies): okol

miként

határozószó
 • hogy?, hogyan?, miképp? miképpen?, mi módon?
 • amiként, amint, ahogy, ahogyan, amiképp, amiképpen

öltöző

főnév
 • kabin, próbafülke
 • budoár (idegen), toalett, gardrób

rekettye

főnév
 • bozót, csalit, cserjés
 • rekettyefűz, fűzfa, rakottya (tájnyelvi)