ostromállapot szinonimái

főnév
 • szükségállapot, hadiállapot

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ambíció

főnév
 • becsvágy, törekvés, nagyravágyás, buzgalom, törtetés, nagyratörés, érvényesülési vágy, dicsvágy, nagyralátás (régies), dicsszomj (régies)
 • iparkodás, buzgóság

szűkös

melléknév
 • szegényes, nyomorúságos, ínséges, mostoha, szerény, sanyarú
 • gyér, kevés, elégtelen, sovány
 • hiányos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ostromállapot szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

odairányul

ige
 • ráirányul, odafordul, rátapad

mosogat

ige
 • elmos, tisztogat, öblöget, leöblít, os-mos (tájnyelvi), lögyböl (tájnyelvi), ellötyöl (bizalmas), kuturáz (tájnyelvi)
 • nyalogat

mindenkor

határozószó
 • mindig, bármikor, mindenha (régies), koroskint (régies)(bizalmas)

meglapul

ige
 • megbújik, elbújik, rejtőzködik, elrejtőzik (választékos), megbúvik (régies), meghúzódik, kucorog, kuporog, kushad (bizalmas), lapul, sunyít, lekushad (tájnyelvi), megtop (tájnyelvi), dekkol (szleng), meghúzza magát
 • hallgat, megijed, visszariad, visszahúzódik, meghunyászkodik, lapít, kussol (durva), sunyít, elszáll a bátorsága(valamivel)(valamivel)

omladék

főnév
 • törmelék, rom, romhalmaz, düledék, dőledék (régies), ruina (régies), maradvány
 • sitt, hulladék, szemét

özvegy

főnév
 • özvegyasszony
 • özvegyember

lőcsláb

főnév
 • ó-láb, karikaláb, görbe láb

leutazik

ige
 • lemegy, leugrik, lefárad
 • lerándul, leruccan
 • (távolságot): leutaz, megtesz

karöltő

főnév
 • karkivágás, karlyuk (tájnyelvi)

mankó

főnév
 • segítség, támasz
 • istáp (régies), hónaljgamó (tájnyelvi), gajmó (tájnyelvi)
 • (szleng): puska, gépágyú (szleng), sorozatlövő (szleng)

papírmunka

főnév
 • irodai munka, adminisztráció, bürokrácia
 • papírhajtogatás, origami (idegen)

pláne III.

főnév
 • érdekesség, különösség, poén, kunszt (bizalmas)

előszoba

főnév
 • várószoba, váró, előtér, belépő, bejárat, foyer (idegen), vestibulum (régies)

szánt

ige
 • barázdál, művel, felszánt
 • hasít, szel, vág
 • ráncossá tesz

romboló I.

melléknév
 • bomlasztó, züllesztő, destruktív (idegen), mételyező (régies), ártalmas, veszélyes, káros, pusztító, mérgező, veszedelmes

oszlopcsarnok

főnév
 • kolonnád (régies), portikusz (régies)

óceán

főnév
 • tenger, világtenger

összefon

ige
 • befon, összefűz, egybefűz, együfon (tájnyelvi), összesodor, összeteker, összecsavar
 • (lábat): összekulcsol, kalácsol (régies), keresztbe tesz

rikácsol

ige
 • kiabál, kiáltoz, rikoltozik, ordít, ordibál, károg, harsog, üvölt, üvöltözik, kajdácsol (tájnyelvi)

ömleny

főnév
 • vérömleny, véraláfutás

mumpsz

főnév
 • (szaknyelvi): fültőmirigy-gyulladás, parotitis (szaknyelvi)

összeszólalkozás

ige
 • szóváltás, vita, perpatvar, csetepaté, civódás, civakodás, veszekedés, összetűzés, összezördülés, összekoccanás, nézeteltérés, konfliktus, disputa (régies)

rokkant

melléknév, főnév
 • nyomorék, fogyatékos, sérült, mozgássérült, mozgáskorlátozott, munkaképtelen, csökkent munkaképességű, kripli (durva), inaszakadt (régies), erőfogyott (régies)
 • hadirokkant, invalidus (régies)
 • roskatag, düledező, romos, rogyadozó, pusztuló