mumpsz szinonimái

főnév
 • (szaknyelvi): fültőmirigy-gyulladás, parotitis (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

packázik

ige
 • pimaszkodik, szemtelenkedik, arcátlankodik, kukoricázik (bizalmas), szórakozik (bizalmas)

etióp

melléknév, főnév
 • abesszin (régies), abesszíniai (régies), etiópiai
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mumpsz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mindenekelőtt

határozószó
 • legelőször, elsősorban, kiváltképp
 • leginkább, legfőképp, főleg, főképp, mindenekfölött, különösképpen

meghajlik

ige
 • meggörbül, megvetemedik, elfintul (tájnyelvi), megroskad, megereszkedik, elgörbül, elhajol, megdől
 • meghajol, meghajtja magát, bókol, pukedlizik (régies), üdvözöl
 • meggörbed, görnyed, meghorgad (tájnyelvi)
 • fejet hajt (valaki előtt), meghódol, engedelmeskedik, enged
 • meglágyul

megcukroz

ige
 • cukorral meghint, cukorral beszór, megédesít

lép1

ige
 • megy, halad, lépeget, lépdel, hág, tapos, tapod, tipor, gázol, lépked, lépik (tájnyelvi)
 • toppan
 • elhatározza magát, dönt, cselekszik
 • intézkedik
 • (sakkfigurával): húz
 • (felsőbb osztályba): jut, kerül
 • (szervezetbe): belép

mord

melléknév
 • (választékos): komor, sötét, rosszkedvű, borús, gyászos, búvalbélelt, barátságtalan, rideg, mogorva, morcos, morc, marcona, morózus, harapós, haragos, mérges

nívó

főnév
 • szint, vízszint, szintvonal
 • minőség
 • színvonal
 • életszínvonal

közelharc

főnév
 • párharc, kézitusa, belharc, ember ember elleni küzdelem, dulakodás, tülekedés

köret

főnév
 • körítés, garnírung (bizalmas)

hüppög

ige
 • szipog, zokog

kúpcserép

főnév
 • kúpos cserép, gerinccserép, barátcserép (régies), görbe cserép (tájnyelvi)

nyelőcső

főnév
 • oesophagus (szaknyelvi), bárzsing (régies), nyeldeklő (tájnyelvi), gége

orvtámadás

főnév
 • hátbatámadás

drogéria

főnév
 • illatszertár (régies), illatszerbolt, pipereüzlet

rigolya

főnév
 • szeszély, hóbort, különcség, vesszőparipa, rögeszme, mánia, rapli (bizalmas), fakszni (bizalmas), bogara (valakinek), dili

pipa1

főnév
 • csibuk
 • cseréppipa, makrapipa, tajtékpipa
 • pipázás
 • (jelzőként): pipányi
 • (bizalmas): cucli, cumi, szopóka, szopacs (régies)

munkafegyelem

főnév
 • fegyelem, megbízhatóság, pontosság, lelkiismeretesség

mihamarabb

határozószó
 • mielőbb, csakhamar, hamarosan, gyorsan

nehezedik

ige
 • súlyosbodik, fokozódik, hárul, háramlik, nyom, nyomasztólag hat, súlylik (tájnyelvi), súlyoslik (tájnyelvi)
 • nyugszik, támaszkodik

perje

főnév
 • ekegát (régies), lóperje (régies), vadóc (régies)

műterem

főnév
 • műhely, stúdió, atelier (idegen), dolgozószoba

megittasodik

ige
 • megrészegedik, felönt a garatra, lerészegedik, becsíp, berúg, leissza magát, gajdosodik (régies), beszeszel (bizalmas)
 • megmámorosodik, megrészegül, megittasul (választékos), elbódul

népfelkelő

főnév
 • lázadó, rebellis (régies)
 • forradalmár

pillér

főnév
 • támfa, gyámfa, dúc, oszlop, cölöp, gyám (szaknyelvi), tartóoszlop, támaszték
 • hídláb, hídfő, láb, pilon (idegen), hídpillér