összeszólalkozás szinonimái

ige
 • szóváltás, vita, perpatvar, csetepaté, civódás, civakodás, veszekedés, összetűzés, összezördülés, összekoccanás, nézeteltérés, konfliktus, disputa (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

forradalmi

melléknév
 • revolúciós (idegen), fellázadó, rebellis (régies)
 • gyökeres, mélyreható, alapos, határozott, radikális
 • erőszakos, kíméletlen, szélsőséges, felforgató, anarchikus, zavargó
 • heves, nyugtalan

kinn

határozószó
 • kint, kívül, odakinn, künn
 • a szabadban
 • külföldön, a határon túl
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összeszólalkozás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

önkéntes I.

melléknév
 • fakultatív, szabad

neki

határozószó
 • néki, számára, hasznára, előnyére, felé, részére

nagyágyú

főnév
 • (bizalmas): érv, bizonyíték, adu
 • (szleng): fejes, főmufti, nagykutya (bizalmas)
 • (bizalmas): szakember, profi (bizalmas), menő (bizalmas), nagymenő (bizalmas), penge (szleng)

méhkas

főnév
 • kas, kaptár, köpű (régies), méhköpű (régies), kelence (régies)

összeegyeztethetetle

melléknév
 • kibékíthetetlen, összeférhetetlen, inkompatíbilis (idegen), diszparát (idegen), ellentétes(idegen)

pépes

melléknév
 • pépszerű, pempős, tésztás
 • híg, folyékony
 • (tájnyelvi): kásás

megálló, megállóhely

főnév
 • állomás, leszállóhely, átszállóhely
 • stáció (idegen)

mármint

kötőszó
 • tudniillik, vagyis, ugyanis, azaz, szóval, úgymint

kétségtelenül

határozószó
 • kétségkívül, minden bizonnyal, bizonyosan, biztosan, sine dubio (idegen), csakugyan, nyilvánvalóan, kétségbevonhatatlanul, tagadhatatlanul, megcáfolhatatlanul, okvetlenül, feltétlenül, vitán felül, vitathatatlanul, minden kétséget kizáróan, tényleg

megfordít

ige
 • irányt vált, fölcserél, reverzál (idegen), átfordít, invertál (idegen), elfordít, felborít, felfordít
 • kifordít, visszájára fordít

pincsi

főnév
 • öleb, lábtörlő (szleng), vénasszony-sétáltató kutya (szleng)

rác

melléknév, főnév
 • szerb

ennélfogva

határozószó
 • ezért, tehát, ennek folytán, következőleg, következésképp, következésképpen, ebből kifolyólag, ennek okán, emiatt

szeszfőzde

főnév
 • szeszfőző üzem, szeszfőző, pálinkafőző, lepárló, lepárlóüzem, szeszgyár

sikál

ige
 • súrol, sikárol (tájnyelvi), csiszál (tájnyelvi), tisztít, dörzsöl, dörgöl, zsúrol (tájnyelvi), vakar (bizalmas)

összetép

ige
 • széttép, szétszaggat, elszaggat, összeszaggat, megsemmisít

öltözet

főnév
 • ruházat, ruha, ruhanemű, toalett, viselet, gála, ornátus (idegen), öltözék, mez, ancúg (bizalmas), kosztüm, szerelés (szleng), szerkó (szleng), cucc (bizalmas), bőr (szleng)

partizánharc

főnév
 • gerillaharc

selejtes

melléknév
 • selejt, elrontott, hibás, silány, ócska, dibdáb, gyenge, sófel (régies), vacak, bóvli, vicik-vacak, gyatra, használhatatlan, hasznavehetetlen, értéktelen, eladhatatlan

pajzánkodik

ige
 • dévajkodik, pajkoskodik, csintalankodik, játszadozik, bolondozik, huncutkodik, kacérkodik, ingerkedik, cicázik, incselkedik, kötődik, böllenkedik (tájnyelvi)

népfelkelő

főnév
 • lázadó, rebellis (régies)
 • forradalmár

pecsétel

ige
 • bélyegez, stempliz (bizalmas)
 • (állatot) billogoz (szaknyelvi)

sérülés

főnév
 • sebesülés, seb, bibi (bizalmas), horzsolás, zúzódás, laesio (szaknyelvi), zsúrlódás (tájnyelvi)
 • trauma (idegen), megrázkódtatás, ártalom, károsodás, bántalom
 • rongálódás, romlás, csorbulás, pusztulás