obsitos I. szinonimái

melléknév
 • (katona): kiszolgált, kiérdemesült
 • nyugalmazott

obsitos II. szinonimái

főnév
 • hadastyán (régies), kiszolgált katona, veterán

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tacskó

főnév
 • borzeb, dakszli
 • kölyök, siheder, gyerek, poronty (bizalmas), vakarcs
 • (jelzőként): éretlen, zöldfülű, tejfelesszájú, taknyos

kábítószerez

ige
 • narkózik, gézázik (szleng), anyagozik (szleng), szipózik (szleng), szipuzik (szleng), repül (szleng), utazik (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a obsitos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nóta1

főnév
 • dal, sláger, ének, népdal, dana (régies), szám (bizalmas)
 • dallam, melódia

merül

ige
 • besüllyed, lesüllyed, süpped, alábukik, belemélyed, lemerül
 • tűnik, vész
 • belehatol, hatol
 • mélyed, temetkezik

melléktermék

főnév
 • hulladékanyag, hulladék, maradék, szemét

megdorgál

ige
 • megfedd, leszid, megmossa a fejét, ostoroz, megpirongat, megró, lehord (bizalmas), leteremt, figyelmeztet, megleckéztet, int, szemrehányást tesz, rendreutasít, letol (bizalmas), hibáztat, korhol, meghurít (tájnyelvi), megmosdat (tájnyelvi), megregnál (tájnyelvi)

nyolcas

melléknév
 • nyolctagú
 • nyolc egységnyi
 • oktett (szaknyelvi)
 • nyolcevezős

önző

melléknév
 • önös, egoista, számító, szűkkeblű, haszonleső, parazita, egocentrikus, énközpontú, önközpontú, individualista (idegen)
 • smucig (bizalmas), fukar, irigy, nyereséghajhászó, nyereségvágyó Sz: csak a magáét nézi; nem néz se istent, se embert

len

főnév
 • szösz (tájnyelvi)

legtöbb

melléknév
 • maximális, java, zöme, túlnyomó rész

jólét

főnév
 • jómód, gazdagság, bőség, bővelkedés, vagyonosság, aranyélet, fényűzés, luxus, pompa
 • föllendülés, virágzás, konjunktúra (szaknyelvi), prosperitás (szaknyelvi)
 • gondtalanság, megelégedettség, nyugalom, béke, közjó, boldogság, boldogulás, üdv
 • kényelem, komfort (bizalmas)

lezáródik, lezárul

ige
 • (fedéllel): becsukódik, bezáródik, bezárul
 • lecsapódik
 • befejeződik, bezárul, bevégződik, megszűnik, elmúlik, véget ér, vége szakad, abbamarad, megáll, megszakad, berekesztődik

összecsomagol

ige
 • felpakol, összepakol, becsomagol, felszedi a betyárbútort, összepapmál (tájnyelvi), bebugyolál, begöngyöl
 • (bizalmas): legyűr

patakzik

ige
 • (izzadság): ömlik, folyik, gyöngyözik, csurog, dől, szakad, árad
 • (könny): hull, potyog, ömlik, csorog, hentereg (tájnyelvi)

elképeszt

ige
 • meglep, megdöbbent, meghökkent, elborzaszt, bámulatba ejt, konsternál (régies), megzavar, megrendít

stréber

főnév
 • törtető, talpnyaló, nyalizó (szleng)
 • (jelzőként): túlbuzgó
 • buzgómócsing (szleng), güzü (szleng), magoló, biflázó (bizalmas)

rekvirál

ige
 • összeszed, behajt, összeharácsol, összeszerez (tájnyelvi)

ócskavas

főnév
 • vashulladék, vasforgács, hulladék vas, törtvas, fémhulladék, hulladék fém, vastörmelék, hitványvas (tájnyelvi)
 • limlom
 • selejt

névsor

főnév
 • névjegyzék, lista, névlajstrom, lajstrom, katalógus, regiszter, nómenklatúra (idegen), jelenléti ív

ostyatartó

főnév
 • cibórium (idegen), tabernákulum (idegen)

rávisz

ige
 • rávezet
 • rászabadít, nyakára küld
 • ráterel (beszélgetést)
 • indít, késztet, csábít (valamire), rábír, rákényszerít, ráerőszakol, belevisz

okleveles

melléknév
 • diplomás, képesített, egyetemi végzettségű, főiskolai végzettségű

miért I.

határozószó
 • mért, mely ok miatt, mi miatt
 • mi végett, mivégre, minek

öles

melléknév
 • ölnyi
 • hatalmas, nagy
 • vállas, erős, magas

rejtjel

főnév
 • kód, sifre (idegen)