országút szinonimái

főnév
 • közút, úttest, műút, derékút (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

konföderáció

főnév
 • szövetség, liga, államszövetség

eszeveszett

melléknév
 • eszement, zavarodott, eszelős, ámokfutó, lökött (szleng), hangyás (szleng), flúgos (szleng), dilis, őrült, dühöngő, őrjöngő, meggondolatlan, esztelen, fejvesztett, nekivadult, fékevesztett, tébolyodott
 • elkeseredett, vad, nagyfokú, eget verő, falrengető, harsogó, tomboló
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a országút szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

odaát

határozószó
 • túloldalt, túlnan (tájnyelvi), túl, átellenben
 • a szomszédban(tájnyelvi)

morgás

főnév
 • dörmögés, mormogás, mormolás, böstörgés (tájnyelvi), kurrogás (régies)
 • panasz, zúgolódás, elégedetlenség, dohogás, zsémbelődés, zsörtölődés
 • (gyomoré): korgás

mind I.

névmás
 • mindegyik, mindenik (tájnyelvi), mindmegannyi, mindahány, mindannyi, egytől egyig, összes, valamennyi, egy lábig (tájnyelvi), egy szálig, valahány, minden, mindenki, mindnyájan, csupa

megkóstol

ige
 • megízlel, kipróbál, kóstolgat, megtapasztal, megpákosztol (tájnyelvi)

olvadás

főnév
 • enyhülés, felengedés
 • ellágyulás, meghatódás, elérzékenyülés

ösztönöz

ige
 • késztet, biztat, buzdít, ösztökél, serkent, sürget, nógat, noszogat, sarkall, sarkantyúz, fűt, doppingol (bizalmas), stimulál, animál (idegen), unszol, hajt, inspirál, bátorít, lelkesít, bizgat (tájnyelvi), muszájít (tájnyelvi), mozgat, motivál

lop

ige
 • csen, eltulajdonít, dézsmál, szerez, kerít, újít (szleng), oroz, rajzol (szleng), csór (szleng), csakliz (szleng), megcsap (szleng), meglovasít (szleng), lenyúl (szleng), megfúj (szleng), trombitának néz (tréfás), ötön vesz, bugáz (szleng), szajréz (szleng), zabrál (szleng) Sz: akkor vette, mikor senki se volt a boltban; cigányosan vesz; éjszaka virrad neki (tájnyelvi); előbb találta meg, mint más elvesztette; gazt vet rá; ingyen veszi; Isten adta neki, mikor a becsületes emberek aludtak; könnyen lett gazdája; más szekrényére szokott; nincsen veszi a semmin adottat; ötön vette; ott is talál, ahol senki se vesztett el valamit; ott is arat, ahol nem vetett; ragad a keze; pártját fogja; pénz nélkül vásárol; ragadós a keze, mint a lép; tíz körmön szerezte
 • (pénzt): sikkaszt, rabol, foszt, csillent (tájnyelvi), csóreszol (szleng)
 • (szellemi terméket): plagizál, plágiumot követ el, ollóz, kiollóz (bizalmas), lekoppint (szleng)

létezés

főnév
 • lét, mivolt, létel (régies), élet, egzisztencia (idegen)
 • meglét, megélhetés, fennmaradás

kárhozott

melléknév
 • átkozott, átkos, pokolravaló, istenverte

mama

főnév
 • édesanya, anya, anyu, anyuka, anyuska, anyuci, muter (szleng), muti (bizalmas), nyanyika (tájnyelvi)
 • néni, öregasszony, öreganyó, mámi, mamuska, nyanya (szleng)

pannon

melléknév
 • pannóniai
 • dunántúli

piszok

főnév
 • kosz, maszat, folt, retek, szenny, mocsok, szutyok, por, sár, korom, malacság, tisztátalanság, szemét, ganat (régies), paszat (tájnyelvi)
 • ürülék, széklet, rondaság, csúnyaság, szar (durva), ganéj, trágya
 • (jelzőként): piszokfészek, tróger (durva), tetűláda (szleng), gané (szleng), genny (szleng)

előrejelzés

főnév
 • figyelmeztetés, intés, prognózis, jóslat, jóslás, jövőbe látás, jövendölés, előjel, ómen, megérzés

számtan

főnév
 • aritmetika (szaknyelvi), számolás, számvetés (régies)
 • matematika, mennyiségtan
 • számtanóra, matekóra (bizalmas), matek (bizalmas)

róka

főnév
 • ravasz (régies), ravaszdi
 • (jelzőként): ravasz, álnok, csalárd, furfangos, dörzsölt (bizalmas), verzátus (régies), tapasztalt, minden hájjal megkent

orvostanhallgató

főnév
 • medikus, orvosnövendék (régies)
 • medika

nyű1

ige
 • (kendert): kitép, tép, bolyhoz, irt (régies)
 • nyő (tájnyelvi), koptat, fogyaszt, nyúz, nyüstöl (tájnyelvi), koszpitol (tájnyelvi), rongyol, rongál, avít (régies), szaggat, igénybe vesz, bitol (tájnyelvi), kaszatol (tájnyelvi), gyeszetel (tájnyelvi), husol

összecsukható

melléknév
 • összehajtható, szétszedhető
 • szétszerelhető

rezzen

ige
 • megrezzen, rezdül, rebben, moccan, mozdul, riad
 • (régies): rendül, ijed, rázódik

ökörszem

főnév
 • királyka, diómadár (tájnyelvi), földicsuka (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): tükörtojás

mögötte

határozószó
 • megette (tájnyelvi), háta mögött, hátul
 • nyomában (valakinek), sarkában (valakinek)

összeragaszt

ige
 • összetapaszt, összeenyvez
 • vulkanizál

robusztus

melléknév
 • erős, erőteljes, izmos, megtermett, nagy, vállas, markos, edzett, kisportolt, kajakos (szleng), deltás (bizalmas), muszklis (bizalmas), keménykötésű, tagbaszakadt, stramm (bizalmas), drabális
 • hatalmas, lenyűgöző