róka szinonimái

főnév
 • ravasz (régies), ravaszdi
 • (jelzőként): ravasz, álnok, csalárd, furfangos, dörzsölt (bizalmas), verzátus (régies), tapasztalt, minden hájjal megkent

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

publikum

főnév
 • közönség, nézőközönség, nagyközönség, hallgatóság, nyilvánosság

nemkülönben II.

kötőszó
 • sőt, ezenfelül, ráadásul, tetejében, továbbá
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a róka szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

reményvesztett

melléknév
 • reménytelen, kétségbeesett, vigasztalan, vigasztalhatatlan, desperált (idegen), desperátus (idegen), elkeseredett, elfásult, letört, levert, csüggedt, csalódott, kiégett, rezignált, pesszimista, defetista (idegen), borúlátó

pereskedik, pörösköd

ige
 • perlekedik, perel, törvénykezik (régies), pert folytat, perben áll, patvarkodik (régies), kereskedik (tájnyelvi), ellenségeskedik

partvidék

főnév
 • tengerpart, partvonal, tengermellék, partmellék (régies), strand

ortográfia

főnév
 • helyesírás

revolverez

ige
 • (bizalmas): zsarol, fenyeget, sakkban tart

sisak

főnév
 • rohamsisak
 • védősisak, bukósisak, bukó (bizalmas)
 • vívósisak
 • búvársisak
 • trópusi sisak, parafakalap
 • (szaknyelvi): kupak

napsugár

főnév
 • napsütés, napfény

műterem

főnév
 • műhely, stúdió, atelier (idegen), dolgozószoba

kvalifikál

ige
 • képesít
 • minősít, osztályoz, rangsorol, kategorizál

névleges

melléknév
 • látszólagos, jelképes, szimbolikus, fiktív, metaforikus, példázatos, parabolikus, képletes, formális
 • megközelítő

söntés

főnév
 • italbolt, kocsma, italmérés, csapszék, kricsmi (szleng), ivó (régies)
 • söröző, sörház (régies), sörcsarnok, sörbár
 • italpult, pult, kármentő (régies)

szavatosság

főnév
 • garancia, jótállás, kezesség
 • óvadék, kaució (régies)

főbűnös

főnév
 • főkolompos (pejoratív), bandavezér, fővezér

transzparens II.

főnév
 • felirat, kép, plakát
 • reklám

tantétel

főnév
 • hittétel, tétel, dogma (idegen), tézis

rokonszenv

főnév
 • szimpátia, vonzódás, vonzalom, szeretet, rokonérzet (régies)
 • barátság

rejtjel

főnév
 • kód, sifre (idegen)

segély

főnév
 • támogatás, juttatás, járadék, segítség, gyámolítás, szubvenció (szaknyelvi), szubszidium (régies), segedelem (régies)

talapzat

főnév
 • talpazat, talp, talpkő, talap (régies), alapzat, aljzat, lábazat, cokli (bizalmas), fundamentum, piedesztál (szaknyelvi), posztamentum (szaknyelvi)

rögtönöz

ige
 • improvizál, kivág (bizalmas), extemporál (idegen), hevenyész
 • összetákol, összecsap, összeüt

pille1

főnév
 • lepke, pillangó, lepe (régies)
 • moly
 • hópehely, pehely, hópihe, pihe, hókristály, pelle (régies), hópili (tájnyelvi), hópilinke (tájnyelvi)
 • teasütemény

sértő

melléknév
 • sérelmes, bántó, bosszantó, bőszítő, arcátlan
 • kellemetlenkedő, kellemetlen, gúnyos, éles, kemény, kíméletlen, támadó, erőszakos, kihívó, tapintatlan, becsmérlő, durva, becsületbe vágó, agresszív, goromba, maró, tüskés, szúrós, fullánkos, metsző, csípős

tangóharmonika

főnév
 • akkordeon (szaknyelvi), kéziharmonika (tájnyelvi), harmonika