megkóstol szinonimái

ige
 • megízlel, kipróbál, kóstolgat, megtapasztal, megpákosztol (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szervezet

főnév
 • életműség (régies), organizmus (idegen)
 • fizikum, alkat
 • apparátus, közület, intézmény, egyesülés, társaság, testület, egyesület, cég, organizáció (idegen)
 • gépezet
 • felépítés, rendszer, tagozódás, kötelék

textus

főnév
 • (régies): szöveg
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megkóstol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megél

ige
 • kijön, elvan, eltengődik, eltengeti magát, eléldegél, elboldogul, megvan, egzisztál (idegen), fenntartja magát
 • (valami valahol): tenyészik, nő, terem
 • (tájnyelvi): életben marad, tovább él
 • megér, elél (valameddig)

lekottáz

ige
 • leír, notál (idegen)

lecsatol

ige
 • leold, lekapcsol, leakaszt, levesz
 • leválaszt

kőfaragó

főnév
 • kővéső, kővágó, vésnök
 • szobrász, sculptor (régies)

megható

melléknév
 • megindító, megkapó, megrázó, elérzékenyítő, érzelmes, megrendítő, felzaklató, megragadó, szívet tépő (választékos), szívbe markoló (választékos), szívfájdító, könnyfakasztó (választékos), megillető, szívhez szóló, szívfacsaró, szívszaggató (választékos), magával ragadó, borzongató, szózatos (régies)

méltányol

ige
 • elismer, értékel, megbecsül, becsül, méltat, tisztel, respektál, tisztelettel adózik, becsben tart, kitüntet, honorál, csodál, figyelembe vesz

visszautasít

ige
 • elutasít, visszadob, visszavet, visszaküld, rekuzál (idegen)
 • elhárít, elvet, kikosaraz, kosarat ad
 • elküld
 • (régies): megbuktat, elvág
 • megtagad, kikér magának, tiltakozik

kiképez

ige
 • gyakorlatoztat, kitanít, kiművel, tanít, oktat, idomít, edz, korrepetál, abriktol (régies)
 • kialakít, kiformál, kikészít, kiidomít (régies)

kiéhezett

melléknév
 • farkaséhes, korgó gyomrú, éhes, falánk, eléhült (tájnyelvi)
 • mohó, sóvár, észér (tájnyelvi)

halaszthatatlan

melléknév
 • elodázhatatlan, múlhatatlan (választékos), sürgős, sietős, sürgető, rögtöni, azonnali

kiröhög

ige
 • kinevet, kikacag, kigúnyol, kicsúfol, megguggol (régies)
 • lenéz, lekicsinyel

méret

főnév
 • nagyság, terjedelem, kiterjedés, dimenzió, szám (ruháé, lábbelié)
 • mérték, arány

murci

főnév
 • must, újbor, burci (tájnyelvi), burcsák (tájnyelvi), murcsák (tájnyelvi), majomtej (szleng)

cigányút

főnév
 • hamis torok (régies), egérút (tájnyelvi), koldusút (tájnyelvi)

pikáns

melléknév
 • erotikus, sikamlós, frivol, csiklandós, érzékcsiklandó, pajzán, pajkos, kétértelmű, malac
 • érzéki, kihívó, szexi, merész, izgató, ingerlő, érdekes
 • borsos, szaftos, illetlen, szemérmetlen, trágár, malac
 • csípős, fűszeres

ortográfia

főnév
 • helyesírás

megkövetel

ige
 • elvár, előír, kikövetel, számot tart (valamire), igényt tart, jogot formál (valamire), praetendál (régies), vindikál (idegen)
 • igényel, szükségel (régies), megkíván, kell (valakinek), híjával van (valaminek), híján van (valaminek)

megcsappan

ige
 • megfogyatkozik, csökken, megkevesedik, alábbhagy, ellankad, leolvad, összeszűkül, redukálódik, megszottyan (tájnyelvi), megrövidül, megkurtul (régies), hanyatlik, rövidül, süllyed, esik, fogy, gyöngül, mérséklődik, visszaesik
 • lefogy, leapad, sorvad, aszalódik, összezsugorodik, szárad, beesik

megtérít

ige
 • visszafizet, megfizet, megad, viszonoz, kipótol, kiegyenlít
 • leró, fedez, visel
 • kárpótol, jóvátesz, helyrehoz, rekompenzál (idegen), kompenzál, kártalanít, kárpótlást nyújt
 • visszatérít, áttérít
 • (tájnyelvi): megfordít, visszafordít

olykor-olykor

határozószó
 • néha, ritkán, néha-néha, hébe-hóba, egyszer-egyszer, időnként, esetenként, egyszer-másszor, hellyel-közzel, némelykor, néhanapján

megnyúz

ige
 • lenyúz, lefejti a bőrét, lebőröz, bőrtelenít, lehámoz, lehánt
 • kifoszt, kihasznál, tönkretesz, rászed (bizalmas), bepaliz (bizalmas), becsap

lenge

melléknév
 • lengő, libegő, lebegő, hajladozó
 • légies, könnyed, játszi (szél), lebke (régies)
 • (öltözet): könnyű, finom, szellős, vékony, hajszálvékony, leheletvékony, leheletfinom, leheletszerű, leheletkönnyű, pehelykönnyű, habkönnyű, súlytalan, áttetsző, lengeteg (tájnyelvi)

megvigasztal

ige
 • vigaszt nyújt, felszárítja a könnyeit, letörli könnyeit

orrcsíptető

főnév
 • cvikker, csíptető