összeragaszt szinonimái

ige
 • összetapaszt, összeenyvez
 • vulkanizál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szégyell

ige
 • átall, restell, rühell (bizalmas), perhorreszkál (idegen), szemérel (tájnyelvi)
 • húzódozik, derogál (valakinek)
 • (szégyelli magát): szégyenkezik, pironkodik, irul, irul-pirul, majd kisül a szeme

ugyan I.

határozószó
 • (régies): nagyon, ugyancsak, felettébb, fölöttébb, erősen, jól, alaposan, derekasan
 • (bizalmas): valóban, igazán, éppen, éppenséggel
 • aztán, bizony
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összeragaszt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

önállósít

ige
 • felszabadít, egyenjogosít, függetlenít, saját lábára állít, emancipál

négyszer

határozószó
 • négy ízben

műves

melléknév
 • míves, kidolgozott, aprólékos, díszes, finom
 • (tájnyelvi): munkás, dolgos

megvigasztal

ige
 • vigaszt nyújt, felszárítja a könnyeit, letörli könnyeit

összeakad

ige
 • (valakivel): találkozik, belebotlik, ráakad, megismerkedik
 • összeütközik

pénzintézet

főnév
 • bank, takarékpénztár, takarék (bizalmas), hitelintézet (régies)

megakaszt

ige
 • megállít, feltartóztat, feltart, visszatart, removeál (idegen), intertál (tájnyelvi), elakaszt
 • eltorlaszol, megbénít
 • félbeszakít, közbevág, szavába vág, letorkol, közbeszól, közbelép
 • (szaknyelvi): megfog, kifog, kihalász

margó

főnév
 • lapszél, szegély, perem

készültség

főnév
 • készenlét, készület
 • képzettség, felkészültség, tudás

megfeszített

melléknév
 • (munka): intenzív, kemény, lázas, fokozott

pillanat

főnév
 • perc, minuta (régies), minutum (régies), villanat (régies), szempillantás, momentum (idegen), percenet (régies), csipeszke (tájnyelvi), hunyorítás (tájnyelvi), puntom (tájnyelvi), másodperc
 • jelen, ma
 • időpont
 • pillantás (régies), szemvillanás, tekintet, odasandítás, nézés, tekintés, blikk (idegen), kukucskálás, pillantat (régies)

rááll

ige
 • rálép, feláll, fellép, ráhág
 • beleegyezik, elfogad, belemegy (bizalmas), rálesz (tájnyelvi), hozzájárul, helybenhagy, jóváhagy, enged, engedélyez
 • rájár (keze, lába)

énekegyüttes

főnév
 • dalegyüttes, kórus, kar, énekkar, dalárda, dalkör (régies), dalkar (régies)

szervezetlen

melléknév
 • irányítás nélküli, kaotikus, zűrzavaros, anarchikus, irreguláris (szaknyelvi)

sértő

melléknév
 • sérelmes, bántó, bosszantó, bőszítő, arcátlan
 • kellemetlenkedő, kellemetlen, gúnyos, éles, kemény, kíméletlen, támadó, erőszakos, kihívó, tapintatlan, becsmérlő, durva, becsületbe vágó, agresszív, goromba, maró, tüskés, szúrós, fullánkos, metsző, csípős

összesereglik

ige
 • egybesereglik, csoportosul, összegyűlik, összejön, összeszalad, összecsődül, összetódul, gyülekezik, összeverődik

ökonómia

főnév
 • gazdaságtan, közgazdaság, közgazdaságtan
 • gazdaság
 • gazdálkodás
 • takarékosság, gazdaságosság

párolog

ige
 • gőzölög, gőzöl, párállik (régies), párázik (tájnyelvi), fűled (régies), füstölög (bizalmas), füstöl (bizalmas), transzspirál (szaknyelvi)

segély

főnév
 • támogatás, juttatás, járadék, segítség, gyámolítás, szubvenció (szaknyelvi), szubszidium (régies), segedelem (régies)

paca

főnév
 • tintafolt, tintapecsét, malac (bizalmas), pecsét, pacni (bizalmas), poca (tájnyelvi)

nemrég, nemrégen

határozószó
 • nemrégiben, minap, múltkor, múltkoriban (bizalmas), mostanában, mostanság, legutóbb, az előbb, az imént, a közelmúltban, eleintén (tájnyelvi), minapában (tájnyelvi)

pattint

ige
 • csettint, rittyent (tájnyelvi), durrogat (bizalmas)

serény

melléknév
 • gyors, ügyes, fürge, friss, fürcse (tájnyelvi), sebes, eleven, mozgékony, borbás (tájnyelvi)
 • szorgalmas, szorgos, buzgó, fáradhatatlan, energikus, tevékeny, dolgos, aktív, agilis, tűzrőlpattant, lankadatlan, kitartó, lendületes, életerős, tetterős, igyekvő, iparkodó