elhibázott szinonimái

melléknév
 • hibás, helytelen, téves, elrontott, eltévesztett, elvétett (választékos), elpuskázott (bizalmas), eltolt (bizalmas), félresikerült, elfuserált (bizalmas), ellőtt (bizalmas), elszúrt (bizalmas), sikertelen, rossz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

revolverez

ige
 • (bizalmas): zsarol, fenyeget, sakkban tart

csatázik

ige
 • harcol, küzd, hadakozik, háborúskodik, viaskodik, tusakodik, vív (választékos), ví (régies), verekszik, hadázik (régies)
 • versenyez
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elhibázott szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elbizakodott

melléknév
 • önhitt, magahitt (régies), öntelt, önelégült, hetyke, beképzelt, büszke, kevély, dölyfös, gőgös, fennhéjázó, felfuvalkodott, arrogáns, fontoskodó, pökhendi, pöffeszkedő, nagyképű, nagy a mellénye, rátarti, hányaveti, biggyedt (tájnyelvi), nyegle

csúfondáros

melléknév
 • kárörvendő, rosszmájú, gúnyos, gunyoros, kötekedő, évődő, incselkedő, kihívó, fullánkos (megjegyzés), csípős, ironikus, szatirikus, cinikus, lekicsinylő, kaján, szúrós, epés, harapós, gonoszkodó, fanyar, maliciózus, szarkasztikus (választékos)
 • (tájnyelvi): csúnya, csúf, rút, ronda

csillogó

melléknév
 • ragyogó, csillámló, fényes, fénylő, fényteljes (régies), szikrázó, sziporkázó, tündöklő, tündökletes, sugárzó, vakító, parázs (választékos)
 • vonzó, csábító, briliáns, kápráztató, káprázatos, kiváló, nagyszerű, remek, pazar, tündökletes, fényűző, pompás

boszorkányság

főnév
 • ördöngösség, boszorkaság (tájnyelvi), bűbáj, bűbájosság, varázserő, mágia, báj (régies)

életunt

melléknév
 • letargikus, kiégett, kiélt, deprimált, depressziós, szplínes (régies), mélabús, búskomor, fásult, enervált, csüggedt, kedvetlen, blazírt, levert, mísz (bizalmas), apatikus

elsurran

ige
 • eloson, elillan, elszökik, ellopódzik, eltűnik, elsompolyodik (tájnyelvi), angolosan távozik, elsuttyan (tájnyelvi), elsetteg (tájnyelvi), meglép (bizalmas), elslisszol (bizalmas), távozik

mauzóleum

főnév
 • síremlék, kripta

békepárti

melléknév
 • békebarát, békeszerető, háborúellenes, pacifista

becses

melléknév
 • értékes, kedves, drága, megbecsült, becsben álló, becsben tartott, nagybecsű, féltve őrzött, sokra tartott, nagyra becsült
 • megbecsülhetetlen, felbecsülhetetlen
 • tisztelt, szeretett, nagyra becsült

bensőséges

melléknév
 • átélt, meghitt, családias, meleg, szíves, szívélyes, otthonos, bizalmas, intim, szoros, testi-lelki, kordiális (régies)

eltussol

ige
 • elsimít, elken, elmismásol (bizalmas), eligazít, elintéz, eltitkol, elleplez, elpalástol, elkendőz, elsárifikál (tájnyelvi)

eszmei

melléknév
 • gondolati, fogalmi, képzeletbeli, képzelt, ideális
 • elvi, ideológiai, szellemi
 • jelképes, névleges, szimbolikus, elméleti

gyalog II.

melléknév
 • gyalogos, gyalogsági

fergeteg, förgeteg

főnév
 • zivatar, forgószél, szélvész, szélvihar, vihar, orkán, tornádó, hurrikán, zegernye (tájnyelvi)

elhomályosul

ige
 • elhomályosodik, elsötétül, elsötétedik, elborul, elkomorodik, befelhősödik
 • (szem): könnybe lábad, könnybe borul, bepárásodik, bepókhálósodik (régies)
 • elhalványul, megfakul, meggyengül, elmosódik, tompul, elenyészik, elhal, eltűnik

elálmosodik

ige
 • beragad a szeme, elnehezedik a feje

előke

főnév
 • állkendő, álladzó, nyálazó, szakállka (tájnyelvi), partedli, kötényke, hengerli (régies), hengedli (régies)
 • lábszőnyeg, ágyelőtét, lábtörlő

felvon, fölvon

ige
 • felhúz, felhúzkod

elköszön

ige
 • búcsúzik, elbúcsúzik, búcsút vesz, búcsút mond

dáma

főnév
 • hölgy, úrinő, úrhölgy, úrihölgy, delnő (régies), lady (idegen), naccsága (pejoratív)
 • dámajáték
 • (tájnyelvi): ringyó (durva), szajha, kurva

előző

melléknév
 • korábbi, előbbi, előbbeni (tájnyelvi), megelőző, eddigi, régi, régebbi, hajdani, egykori, tavalyi, korai, előidejű, fentebbi, fenti, nevezett

fenyves

főnév
 • fenyőerdő, fenyves erdő, tűlevelű erdő, bojtos (tájnyelvi)