papság szinonimái

főnév
 • klérus (régies), papi rend, egyház

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

arisztokrácia

főnév
 • főnemesség, főrend, a főurak, a mágnások, a felső tízezer (régies)
 • elit, színe-java (valaminek), krém (szleng)

meggyógyul

ige
 • felgyógyul, felépül, kigyógyul, lábra áll, talpra száll (tájnyelvi), rendbe jön, megmarad (tréfás), erőre kap, kikupálódik (tájnyelvi), megjobbadul (tájnyelvi), helyrejön
 • (seb): begyógyul, összeforr, beforr, összenő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a papság szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összeilleszt

ige
 • összedug, összeereszt, összeró, összekapcsol, összeszerkeszt, egybeszerkeszt, összeigazít, összepasszít (bizalmas), összetesz, összerak
 • összehangol (színeket)

növénykert

főnév
 • füvészkert, botanikus kert

néma

melléknév
 • kuka (tájnyelvi), hallgatag, csendes, szótlan, szótalan, szavavesztett (választékos), mutuj (tájnyelvi), nyelvtelen (régies), szófukar
 • nesztelen, hangtalan, hang nélküli, zajtalan

mert

kötőszó
 • merthogy, minthogy, mivel, mivelhogy, miután, hiszen, ugyanis

pajesz

főnév
 • fültincs, halántékfürt, huncutka
 • oldalszakáll

poén1

főnév
 • csattanó, pláne (bizalmas)

megfő

ige
 • elkészül, megfől (bizalmas), megpuhul, felfő (tájnyelvi), köved (tájnyelvi)

megbök

ige
 • megszúr, megdöf
 • megpöccent (tájnyelvi), meglök

kietlen

melléknév
 • puszta, sivár, elhagyott, rideg, zord, lakatlan, elhagyatott, kihalt, lakhatatlan, üres, letarolt, kopár, meddő, terméketlen(régies)
 • (régies): éktelen, undok, csúnya, szörnyű

meglesz

ige
 • létrejön, keletkezik, előáll, elkészül, végbemegy, megvalósul, teljesedik (régies), kilesz (tájnyelvi)
 • megszületik
 • előkerül, megvan, megkerül, rendelkezésre áll
 • elér, felér, megüt (mértéket), megfelel

postás

főnév
 • kézbesítő, levélkézbesítő, levélhordó, levélhurcoló (tájnyelvi), csomagkihordó, csomagkézbesítő, csomagos
 • lapkihordó

rávarr

ige
 • ráölt, ráfércel, rágépel, rátűz, felvarr, odavarr, fölerősít
 • (rávarrja magát): nyakába varrja magát, ráakaszkodik

érzékelés

főnév
 • észlelés, percepció (idegen), appercepció (idegen), észrevevés, érzet, tapasztalás, esztézia (idegen), felfogás, felismerés

szobalány

főnév
 • komorna, szobaasszony, szobacica (tréfás), frájla (régies)

spektrum

főnév
 • színkép
 • választék, bőség

paradicsom1

főnév
 • paradicsomkert, édenkert, éden
 • mennyország, menny, túlvilág, eldorádó, elízium (idegen)
 • boldogság

összefog

ige
 • egybefog, egybefoglal, összenyalábol, összemarkol, egyesít, összecsíp, egybeköt, összetart, összeszorít, összefogat, összeerősít, összekapcsol, összecsíptet, összecsatol, összetűz, összeköt, összedrótoz, rögzít, összeláncol
 • összefogdos, megfog
 • szervez, átfog
 • együttműködik, szövetkezik, összetart, lepaktál (pejoratív), társul, tömörül, szövetségre lép, szövetséget köt
 • (ruhát): foltossá tesz, megfog

peron

főnév
 • előtér, pályaelőtér, rakodó

sokszoros

melléknév
 • többszörös, többszöri, sokszori, gyakori

pártkönyv

főnév
 • tagkönyv, tagsági könyv, tagsági igazolvány, tagsági (bizalmas)
 • piros könyv (bizalmas)

nyelvtudomány

főnév
 • nyelvészet, lingvisztika (szaknyelvi), glottológia (szaknyelvi)

piperecikk

főnév
 • illatszer, toalettcikk

sötétzöld

melléknév, főnév
 • haragoszöld, méregzöld, olajzöld