nyomtat szinonimái

ige
 • nyom
 • sajtol, présel
 • (tájnyelvi): csépel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dekorál

ige
 • díszít, feldíszít, ékesít, szépít, dekoríroz (régies)
 • (régies): kitüntet

felszeg, fölszeg

ige
 • (kenyeret): megszeg, megkezd, belevág, felvág
 • (ruhát): felvarr, felhajt, beszeg, eldolgoz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyomtat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

netalán

határozószó
 • netán, esetleg, lehet hogy, véletlenül, talán, netalán, tán
 • hátha mégis

mennybolt

főnév
 • ég, égbolt, égboltozat
 • világűr, világegyetem, mindenség, éter
 • menny

megver

ige
 • bánt, bántalmaz, elver, összever, agyba-főbe ver, megrak (bizalmas), elnadrágol, elrak (bizalmas), helybenhagy, elcsépel, ellátja a baját (valakinek), meggyapál (bizalmas), megnyakal (tájnyelvi), megdögönyöz, eldönget, meggyomroz, kiporol, elporol, megbunyóz (szleng), megruház (bizalmas), elfenekel, fenekére ver, eltángál, elpáhol, elnáspángol, elegyenget, elpüföl, megkalapál (bizalmas), elagyabugyál, meghirigel (szleng), elhúzza a nótáját, elhegedüli a nótáját, megagyal (tájnyelvi), megabriktol (tájnyelvi), meglazsnakol (tájnyelvi), eldéklinál (tájnyelvi), elfinakol (tájnyelvi), ellapogat (tájnyelvi), megaprogat (tájnyelvi), megdádáz (bizalmas) Sz: kiporolja a nadrágját; lekapja a tíz körméről; úgy elveri, hogy az eget is nagybőgőnek nézi; letöri a derekát; szíjat hasít a hátából; elveri, mint szódás a lovát; eljáratja vele a kállai kettőst; ráhúzza a cigánynadrágot; bottal méri végig a farát; eljáratja vele az ebek táncát; megvágja, mint béres a dohányt; megadja a bélését a posztónak; kiadja neki az apait-anyait; alfelére üti a nemesi pecsétet; megvendégeli az ajtó mögül; ott is csípi, ahol nem viszket; elhegedüli rajta a Szent Dávid nótáját; hupikék nadrágot szab neki jajvörös posztóból; somfahájjal kenegeti; jóllakatja somfakolbásszal; laposra veri; átalakítja a fazonját; megváltoztatja a személyleírását; összekócolja a fogsorát
 • legyőz, lefőz (bizalmas), lepipál (bizalmas), felülkerekedik (valakin), erőt vesz (valakin) (régies)
 • (tájnyelvi): megbabonáz, szemmel ver
 • (eső): megáztat, átáztat

megbecsül

ige
 • becsben tart, értékel, méltányol, honorál, tiszteletben tart, nagyra becsül, tisztel, venerál (régies), respektál, megemberel (tájnyelvi), tisztel-becsül, kalapot emel (valaki előtt)
 • elismer, megjutalmaz, kitüntet
 • felbecsül, kikalkulál (tájnyelvi), taksál
 • (megbecsüli magát): megembereli magát, jól viselkedik

nyavalyás

melléknév
 • beteges, kórságos (régies), nyeszlett, nyamvadt, nyomorult (régies)
 • (régies): epilepsziás, nyavalyatörős
 • haszontalan, vacak, istenverte (pejoratív), átkozott, alávaló, utálatos, nyomorult, hitvány, megveszekedett

öltözőasztal

főnév
 • pipereasztal, toalettasztal, toalett

lekonyul

ige
 • lekókad, lehervad (bizalmas), elhervad, lekornyad, elfonnyad, lefittyen, lehajlik, lekajlad (tájnyelvi), lehajlad (régies), lecsutul (tájnyelvi)
 • elszontyolodik, elkedvetlenedik, elszomorodik, elcsügged

leereszkedik

ige
 • aláereszkedik, alászáll, alábbszáll, lemegy, lemászik, legördül
 • (repülőgép): landol, leszáll, földet ér
 • (valakihez): lehajol, lealacsonyodik, megalázkodik

jellemez

ige
 • ábrázol, bemutat, lefest, leír, elképzeltet
 • karakterizál (idegen), tipizál, illusztrál
 • minősít, megjelöl, kvalifikál (választékos)
 • meghatároz, megkülönböztet, ráillik

létesítmény

főnév
 • intézmény, építmény, épület, objektum

örök I.

melléknév
 • múlhatatlan, állandó, tartós, örök időre szóló, elévülhetetlen, változtathatatlan, maradandó, örök érvényű, örökkévaló, örökké tartó, örökös
 • halhatatlan, örökéletű, hervadhatatlan, időtálló
 • életre szóló, sírig tartó, életfogytig tartó
 • megszakítatlan, folytonos, permanens, szakadatlan, véget nem érő, szűnni nem akaró

párna

főnév
 • vánkos, fejpárna, fejalj (régies), főalj (régies), putok (tájnyelvi), dögönyöző (tájnyelvi)
 • tűpárna
 • bélyegzőpárna, festékpárna, pecsétpárna
 • zsírpárna, háj, zsír

élhetetlen

melléknév
 • gyámoltalan, tehetetlen, lehetetlen, ügyetlen, mafla, együgyű, mulya, málé, bamba, pipogya, anyámasszony katonája, tutyimutyi (bizalmas), lepényszájú (tájnyelvi), bibasz (régies)
 • (régies): erőtlen, tehetetlen, nyurga, nyápic, vézna, vanyiga (tájnyelvi)

specialista

főnév
 • szakember, szakértő, szaktekintély, hozzáértő
 • szakorvos

rebesget

ige
 • mondogat, híresztel, suttog, súg-búg, csörget (tájnyelvi), hírlel (tájnyelvi), hírel (tájnyelvi)

nyöszörög

ige
 • siránkozik, panaszkodik, jajgat, sóhajt, nyög, sír
 • sopánkodik, sápítozik
 • nyekereg, nyikorog, sápog (tájnyelvi), vinnyog, nyafog, pityereg, nyivákol, pityeg (tájnyelvi), pipel (tájnyelvi), nyíret (tájnyelvi), nyöszög (tájnyelvi), nyekeg (tájnyelvi), rinyál (szleng), nyifog

nemzetőr

főnév
 • (régies): polgárőr, milicista (idegen)

orcátlan

melléknév
 • szemtelen, pimasz, illetlen, arrogáns, neveletlen
 • tolakodó, vakmerő
 • (régies): szégyentelen, szemérmetlen, erkölcstelen

ráng

ige
 • rángatódzik, rángatózik, vonaglik, fetreng

odahat

ige
 • befolyásol, érvényesít
 • intézkedik

mesél

ige
 • mesét mond, fabulázik (régies), regél, historizál (idegen)
 • beszél, anekdotázik, adomázik, szóval tart, sztorizik (bizalmas)
 • elmesél, elmond, előad

osztályozás

főnév
 • csoportosítás, válogatás, divízió (idegen), elválasztás, szortírozás (bizalmas), klasszifikáció (idegen), szeparáció (idegen), elrendezés, felosztás, tagolás, kartotékolás, rendszerezés
 • osztályzás, értékelés, minősítés

rávet

ige
 • rádob, ráhajít, rálök
 • (ráveti magát): ráugrik, rávetődik, ráborul
 • rátámad, megtámad
 • ráró, kiró, kivet