párna szinonimái

főnév
 • vánkos, fejpárna, fejalj (régies), főalj (régies), putok (tájnyelvi), dögönyöző (tájnyelvi)
 • tűpárna
 • bélyegzőpárna, festékpárna, pecsétpárna
 • zsírpárna, háj, zsír

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyomorúságos

melléknév
 • keserves, bajos, gyászos, istenverte, jajos (régies), nyavalyás, verejtékes, vergődő, siralmas, szánalmas, kínos, gyötrelmes, sanyarú, mizerábilis (régies), fájó, szívszaggató, nyomorú (választékos), sötét, boldogtalan, részvétre indító, reménytelen, szerencsétlen
 • szegényes, krajcáros (régies), ínséges, szükségben szenvedő, rosszul fizetett, szűkös, nélkülöző, pénztelen, elhagyatott, nyomorgó
 • viseltes, kopottas, nyűtt
 • sivár
 • hitvány, nyomorult, silány, alantas, jelentéktelen, gyatra, vacak

jegyzetfüzet

főnév
 • jegyzetfüzet, jegyzettömb, notesz (bizalmas), zsebkönyv, zsebnaptár, blokk, kisokos, napló, diárium (idegen), agenda (idegen), vademecum (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a párna szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összetoboroz

ige
 • összeverbuvál, összegyűjt, egybegyűjt, összeterel, egybehív, összehív, összecsődít, egybecsődít, összeszed, összeharangoz, összetrombitál, összedobol, összekolompol, összekürtöl, gyülekeztet

nyelvtan

főnév
 • grammatika (idegen)
 • nyelvtanóra, édes mamanyelv (szleng), nyelvike (szleng), nyelvtörő (szleng), nyúztan (szleng)

netalán

határozószó
 • netán, esetleg, lehet hogy, véletlenül, talán, netalán, tán
 • hátha mégis

mi

névmás
 • micsoda
 • ami
 • (mszó-szerűen): tessék?, milyen?, mennyi?

pantomim

főnév
 • némajáték

porcukor

főnév
 • cukorliszt

meghódol

ige
 • behódol, megadja magát, leteszi a fegyvert, kapitulál (szaknyelvi)
 • enged, engedelmeskedik, elfogad, meghátrál, beletörődik, fejet hajt, beadja a derekát, meghajol, megalázkodik, meghunyászkodik, lefekszik (valakinek) (szleng)

megér2

ige
 • ér (valamennyit), kerül (valamennyibe)
 • érdemes, megérdemel

kihasznál

ige
 • él (valamivel), felhasznál, hasznosít, utilizál (idegen), kiaknáz, javára fordít, megragad, kap az alkalmon, élvez
 • kimerít Sz: üstökén ragadja az alkalmat; él az alkalmatossággal
 • kizsákmányol, kiuzsoráz, kizsarol, lenyúz, kizsigerel, megfej, pumpol (bizalmas), leszedi a zsírját, leszedi a fölét, kiszipolyoz, élősködik (valakin), a nyakán él (valakinek), vérét szívja (valakinek), zsírján él (valakinek), a zsírján hízik (valakinek) Sz: más üszőjén szántogat; vele kapartatja ki a gesztenyét; a hátán kapaszkodik fel

megoldatlan

melléknév
 • kérdéses, kétséges, rendezetlen, tisztázatlan, vitás, polemikus, problematikus, megfejtetlen, nyitott, homályos, talányos, rejtelmes, titokzatos, eldöntetlen, meghatározatlan

presszó

főnév
 • eszpresszó, kávézó, cukrászda

rejtelem

főnév
 • misztérium, titok, rejtély, homály, titokzatosság, talány, enigma (idegen)

eszme

főnév
 • idea, elképzelés, gondolat, fogalom, képzet, eszmény, meggyőződés
 • elv, alapelv, vezérelv, elmélet, teória
 • terv, ötlet, elgondolás, koncepció, lelemény

szórakoztat

ige
 • mulattat, felderít, felvidít, gyönyörködtet, örömet szerez, disztrahál (idegen)

sudár II.

főnév
 • csúcs (fáé)
 • (tájnyelvi): csapó, suhogó, pattogó
 • (tájnyelvi): kútostor

páros II.

főnév
 • kettős, duó, duett (idegen)

összeráncol

ige
 • ráncokba szed, behúz, ráncokba von, összekorcol (tájnyelvi), redőkbe von, redőz, pliszíroz (szaknyelvi)
 • gyűr
 • (szemöldököt): összevon, összehúz

pingál

ige
 • fest, mázol, maszatol (pejoratív)
 • (pejoratív): sminkel (bizalmas), szépítkezik

spanyol

melléknév, főnév
 • spanyolországi, hispániai (régies), hispán (régies)

pavilon

főnév
 • kerti lak, kerti ház, nyaraló
 • butik, kioszk (régies), árusítóbódé, bódé, áruda, elárusítóhely

nyomortanya

főnév
 • nyomorfészek, kalyiba, kulipintyó (bizalmas), odú, putri, viskó
 • bádogváros

pocak

főnév
 • has, pókhas, bendő (bizalmas), poci (bizalmas), haskó (bizalmas), tekintély (szleng), hasi (bizalmas), kappanháj, potroh

stoppolófa

főnév
 • tömőfa