nyirkos szinonimái

melléknév
 • nedves, párás, vizes, nyálkás, nyúlós
 • izzadt, verítékes
 • dohos, áporodott
 • (időjárás): ködös, párás, nedves

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kísér

ige
 • visz, vezet, irányít, kalauzol
 • támogat, pártfogol, vigyáz, véd, gardíroz (idegen), eszkortál (idegen), oltalmaz, gyámolít, hazakezel (tájnyelvi)
 • követ, csatlakozik, nyomon követ, nyomon kísér, nyomában van (valakinek), utána indul (valakinek), társul szegődik (valakihez)
 • velejár, együtt jár, követ
 • megfigyel, ellenőriz, felügyel, szemmel tart, számon tart, kontrollál
 • aláfest, kontráz (idegen), szekundál (régies)

gyógyszerész

főnév
 • patikus, apotekárius (régies), farmakológus (szaknyelvi), patikárius (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyirkos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nemzedék

főnév
 • generáció, korosztály
 • emberöltő, emberivadék (régies)
 • nép, nemzet, náció (régies)

menekül

ige
 • visszavonul, megfutamodik, meghátrál, menekedik (régies), szabadul, szökik, elszökik, elszalad, elfut, elinal, eliszkol, pucol (bizalmas), lelép (bizalmas), menti a bőrét, menti az irháját
 • bujkál
 • emigrál
 • (valamitől): őrizkedik, elhárít magától, elfordul, elutasít, felhagy, távol tartja magát

megtréfál

ige
 • megviccel, felültet (bizalmas), rászed, ugrat, behúz (bizalmas), elbolondít, csúffá tesz, kitréfál (tájnyelvi), megfiguráz (tájnyelvi), tréfát űz, kiviccel, beugrat, átejt (bizalmas), lóvá tesz Sz: áprilist járat vele

megadóztat

ige
 • adót kiró, megsarcol

nüansz

főnév
 • árnyalat, színárnyalat, hangárnyalat
 • eltérés, különbség

óvóhely

főnév
 • bunker, légópince, légoltalmi pince, fedezék, menedékhely
 • rejtekhely

lehet

ige
 • szabad, lehetséges
 • tud, képes
 • elismer, megenged
 • megeshet, előfordulhat, meglehet, megtörténhet, elképzelhető, feltételezhető
 • (hsz-ként): föltehetően, valószínűleg, bizonyára, talán, esetleg

lebeg

ige
 • leng, libeg, libeg-lobog, imbolyog, himbálódzik, laffog (tájnyelvi)
 • úszik
 • repül, felleng (régies), bringallódzik (tájnyelvi), édez (tájnyelvi), himbeleg (tájnyelvi), palinkózik (tájnyelvi), szellengel (tájnyelvi)

jegyes2

melléknév
 • (régies): megbélyegzett, bélyeges (régies), megkülönböztetett, megjelölt
 • (tájnyelvi): büntetett előéletű

leszalad

ige
 • lemegy, lefut, lerohan, lesiet
 • (torkán): legördül, lecsúszik

önuralom

főnév
 • önmérséklet, önfegyelem, önfegyelmezés, önlegyőzés, önmegtartóztatás, önmegtagadás, kontinencia (idegen), mértékletesség, hidegvér, higgadtság, csigavér, magatűrhetés, visszafogottság, nyugalom

parasztember, parasz

főnév
 • paraszt, földműves, földművelő, szántóvető (régies), gazda, parasztgazda, gazdálkodó, farmer, csoszák (tájnyelvi)

elhagy

ige
 • (valakit): otthagy, eltávozik (valakitől)
 • (iskolát, állást): kikerül (valahonnan), kimegy (valahonnan), eljön (valahonnan)
 • szakít (valakivel), faképnél hagy, dob (valakit) (szleng), ejt (valakit) (szleng)
 • magára hagy, sorsára hagy, cserbenhagy
 • (elhagyja magát): elhanyagolja magát
 • abbahagy, felhagy (valamivel)
 • mellőz, elmellőz, kihagy, átugrik (valamit), átsiklik (valamin)
 • elveszít, elhány, elszór
 • túljut (valamin)
 • megelőz, lehagy, maga mögé utasít, elhúz (valakitől)

sorvad

ige
 • sorvadozik, soványodik, aszik, gyengül, pusztul, satnyul, csenevészedik, elcsünik (tájnyelvi), zsugorodik, fonnyad, hervad
 • senyved (régies), gyötrődik, emésztődik, betegeskedik, szenved, fogy, hitványodik (tájnyelvi)

rátámad

ige
 • ráront, rárohan, rátör, rázúdul, ráveti magát, nekiront, nekitámad, nekiesik, nekiáll, rajtaüt, belegyalogol (szleng)
 • ráförmed, ráripakodik, rárivall, ráreccsent (bizalmas), ledorongol (bizalmas), letaglóz, lehord (bizalmas), nekiugrik, a torkának ugrik, brüszkíroz (idegen), ráröffen (tájnyelvi), rádördül
 • megszid, összeszid, leszid

nyolc

számnév
 • (bizalmas): mindegy, egykutya

nélkül

névutó
 • hiányában, híjával, híján

olyan

névmás
 • hasonló, afféle, olyanféle, olyanforma, oly, olyasféle, olyanfajta
 • ugyanolyan
 • akkora
 • annyi

rajzoló

főnév
 • grafikus, illusztrátor, karikaturista, képíró (régies)
 • (szleng): tolvaj, zsebtolvaj, zsebmetsző, zsebvágó (régies), zsebes (szleng)

nyüves

melléknév
 • (tájnyelvi): férges, tetves (állat)

mérföldkő

főnév
 • kilométerkő
 • határpont, korszakhatár

országnagy

főnév
 • főnemes, főúr, zászlósúr (régies)
 • bán
 • nádor
 • országbíró

ráró1

ige
 • rávés, rákarcol, rámetsz, belevés, belekarcol
 • kivet, kiszab, rászab