lepke szinonimái

főnév
 • pillangó, pille, lepe (régies), lepentőcske (régies), lependék (tájnyelvi), lövöldék (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zuhanás

főnév
 • esés, hullás, potyogás, pottyanás
 • csökkenés, romlás, apadás, hanyatlás
 • elvágódás, elbukás, elesés, bukás
 • zuhanórepülés, bukórepülés

varázslat

főnév
 • varázslás, bűvölés, bűvölet, igézet, igézés, bűbáj (régies), bűbájosság, bűvölés-bájolás, boszorkányság, mágia, ráolvasás, csodatevés, rontás, ördöngösség, kuruzsmolás (tájnyelvi)
 • mágnesesség, delejesség (régies)
 • bűvészkedés, hókuszpókusz, szemfényvesztés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lepke szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

leesik

ige
 • lefordul, lehuppan, lepotyog, lepottyan, letottyan, lerogyik, lezuhan, ledől, leborul, lehanyatlik, lebillen, lecsúszik, lebóbázik (tájnyelvi), lecuppan (tájnyelvi), lekankurázik (tájnyelvi), lekeleficél (tájnyelvi), lesuvad (tájnyelvi)
 • (hó, eső) lehull
 • alászáll, visszaesik, csökken, zuhan
 • (valakinek, valami): jut

korbács

főnév
 • ostor, nagajka (idegen), flagellum (szaknyelvi), kancsuka (tájnyelvi)
 • korbácsütés, korbácscsapás, korbácsolás

kocsiszín

főnév
 • villamoskocsiszín, remíz (idegen), garázs, fészer, kocsicsarnok

kialszik

ige
 • kiég, kihuny, kihamvad, kilobban, ellobog, elalszik

lekvár

főnév
 • íz, dzsem, liktárium (régies), marmelád (régies), gyümölcsíz
 • (szleng): baj, pác, nehézség, szósz (szleng)
 • (jelzőként): puhány, nyámnyila, nyiszlett(bizalmas)

márc

főnév
 • (tájnyelvi): méhsör, mézsör

üdvözlet

főnév
 • jókívánság
 • köszöntés, üdvözlés, üdv
 • üdvrivalgás

jóllehet

határozószó
 • bár, noha, ámbár, ámbátor, ellenben, habár, mindazonáltal, mindamellett, holott, pedig, pediglen (régies), haszinte (régies)

javadalmazás

főnév
 • juttatás, fizetés, fizetség, járandóság, bér, munkabér, munkadíj, illetmény, díjazás, dotálás, dotáció, tiszteletdíj, honorárium, stallum (régies)
 • jutalmazás, megajándékozás

földművelés

főnév
 • földmívelés (régies), szántás-vetés, mezőgazdaság, gazdálkodás, agrárgazdaság (szaknyelvi), agronómia (szaknyelvi)

kanyarog

ige
 • forog, hajladozik, kígyózik, csavarog, tekereg, tekerőzik, csavarodik, kacskaringózik, cirkál (tájnyelvi), keringőzik (tájnyelvi)

matúra

főnév
 • (régies): érettségi vizsga, érettségi, észteszt (szleng)

meglazul

ige
 • kilazul, fellazul, tágul, enged, lötyög (bizalmas), megereszkedik, meggyengül, elernyed (választékos), lanyhul (választékos)
 • kibomlik, kifűződik, kioldódik

belesül

ige
 • beleég, odaég, leég, beleragad, leragad
 • (valaki valamibe): belezavarodik, elakad, megakad, bakizik (bizalmas), leblokkol (bizalmas), betlizik (szleng)

órás

főnév
 • óraműves, órakészítő, órajavító

munkakör

főnév
 • feladatkör, beosztás, munkaterület, ügykör, reszort (idegen), hatáskör, működési kör, tevékenységi kör
 • foglalkozás, szakma, állás, tiszt

lerakat

főnév
 • raktár, tárház, telephely, fiók, árusítóhely, kirendeltség, depó (bizalmas)
 • arzenál (régies)

leborul

ige
 • felborul, feldől, ledől, leborul, leesik
 • levágódik
 • leroskad, leomlik, lerogy, leereszkedik
 • hódol, térdre borul, letérdel, térdre hull, esdekel, leborong (tájnyelvi)
 • lezserdül (tájnyelvi)

ma II.

főnév
 • jelen, jelenkor

mostani

melléknév
 • jelenlegi, aktuális, pillanatnyi, mai, jelen (választékos), effektív, folyó, folyamatban levő, kurrens (idegen)
 • friss, legutóbbi, legújabb
 • korszerű, modern
 • érvényes, hatályos

létszámcsökkentés

főnév
 • leépítés, elbocsátás, lapátra tétel (szleng), menesztés, kirúgás (bizalmas), kidobás

kosztüm

főnév
 • jelmez, mez
 • komplé, együttes
 • ruházat, viselet, öltözék, ruha

majom

főnév, melléknév
 • (pejoratív): majomparádé, divatmajom, piperkőc, divatbáb

mumpsz

főnév
 • (szaknyelvi): fültőmirigy-gyulladás, parotitis (szaknyelvi)