nepper szinonimái

főnév
 • csaló, szélhámos
 • üzér (régies), nyerészkedő, spekuláns, feketéző (szleng)
 • orgazda
 • kábítószer-kereskedő, díler (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

írásjel

főnév
 • írásjegy, betű, betűjegy
 • központozási jel

vár1

ige
 • várva vár (választékos), várakozik
 • lóg (bizalmas), lebzsel, dekkol (szleng), szobrozik (szleng), lébecol (szleng)
 • figyel, strázsál
 • remél, reménykedik, reményel (régies), elébe néz (valaminek), számít (valamire), sejt, bizakodik, epekedik, ácsingózik, kíván, óhajt, les
 • tartózkodik, vesztegel, marad, kitart, időz
 • elhalasztódik, eltolódik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nepper szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nagy I.

melléknév
 • nagyobb, nagyobbacska, nagyocska, nagyobbfajta, öles, jókora, óriási, terjedelmes, kiterjedt, nagyméretű, nagyalakú
 • magas, langaléta, égimeszelő, testes, megtermett, tagbaszakadt, termetes, robusztus, böhöm (bizalmas), drabális (pejoratív), behemót, böhönc (tájnyelvi), busa (tájnyelvi)
 • bő, tágas, téres (régies)
 • sok, tetemes, rengeteg, számottevő, bőséges, végtelen, tömérdek
 • dús, dupla (adag)
 • (idő): hosszú
 • fontos, jelentős, nagyszabású, lényeges, komoly, tekintélyes, felbecsülhetetlen
 • nagyfokú, öreg (hiba), vaskos (tévedés)
 • átütő (siker), extrém, feneketlen, fokozott, gigászi, horribilis, súlyos, titáni, dermesztő (hideg)
 • fölényes (tudás), hatalmas, átlagon felüli, erős, túlságos, baró (szleng), óber (szleng)
 • bődületes, falrengető, emeletes (marhaság), szembeszökő, éktelen (hőség), Isten ellen való (vétek)

megszületik

ige
 • világra jön, napvilágot lát, meglesz, megszülemlik (régies), meghozza a gólya, a világra születik, meglátja a napvilágot
 • létrejön, elkészül, formát ölt

megnyugtatás

főnév
 • elcsendesítés, lecsillapítás, megbékítés, elcsitítás, vigasztalás, enyhítés

magyarul

határozószó
 • magyar nyelven
 • magyarán, világosan, érthetően, egyértelműen, félreérthetetlenül(bizalmas)

négyszögletes

melléknév
 • négyszögű, tetragonális (szaknyelvi), kvadrátos (tájnyelvi), négyzetes, négyzet alakú

október

főnév
 • tizedhó (régies), mindszenthó (régies), mindszent hava (régies), Skorpió hava (régies)

lap

főnév
 • papírlap, papír, oldal, pagina (idegen)
 • sajtóorgánum, közlöny, hírlap, újság, napilap, hetilap, folyóirat, hírlő (régies)
 • kártya, blatt (bizalmas)
 • levelezőlap, képeslap, levlap (bizalmas), anziksz (régies)

küldöttség

főnév
 • delegáció, deputáció (idegen), követség, bizottság, misszió

irha

főnév
 • bőr, bunda, prém, szőrme, felhám (szaknyelvi)

légsúlymérő

főnév
 • légnyomásmérő, légmérő (régies), barométer, légnyomásíró (régies), aneroid (régies), storm-glass (régies)

orátor

főnév
 • szónok, előadó, beszélő

összeszerez

ige
 • megszerez, összegyűjt, összeszed, összehord
 • (tájnyelvi): összeházasít, összeboronál

elátkoz

ige
 • megront, átváltoztat (valamivé)
 • megátkoz, átokkal sújt, átkot mond (valakire), átkot szór (valakire)

selymes

melléknév
 • puha, bársonyos, lágy, finom, sima
 • fényes

purparlé

főnév
 • beszélgetés, eszmecsere, diskurzus, diskurálás, megbeszélés, terefere, csevegés, csevej, trécselés, locsogás, traccs (bizalmas), karattyolás (bizalmas)
 • nézeteltérés, csetepaté, szóváltás, véleménykülönbség, vita, összezördülés, veszekedés, perlekedés, civakodás

népszerűtlen

melléknév
 • elvetett, ellenszenves, visszataszító, kéretlen, elfogadhatatlan, elutasított

műtárgy

főnév
 • műalkotás, alkotás
 • érték, régiség, csecsebecse (bizalmas)
 • (szaknyelvi): építmény, létesítmény

nyugtalanít

ige
 • izgat, aggaszt, emészt, gyötör, felzaklat, felkavar, idegesít, zavar, bánt, kínoz Sz: gondolkodóba ejt; nem hagy békén; csípi a csőrét
 • abajgat, zaklat, nyaggat, bosszant, molesztál, szekál, háborgat, piszkál

progresszív

melléknév
 • haladó, élenjáró
 • emelkedő, növekvő
 • fokozatos
 • (szaknyelvi): előreható (hasonulás)

nőorvos

főnév
 • nőgyógyász, ginekológus (szaknyelvi)
 • szülész

megütközik

ige
 • összecsap, megmérkőzik, megküzd, ütközetbe bocsátkozik, harcba bocsátkozik, felveszi a harcot, összeütközik, csatát vív
 • (valamin): megbotránkozik, fennakad, meglepődik, megdöbben, skandalizálódik (idegen), felütközik (tájnyelvi), megütődik (régies), megrökönyödik, meghökken, elszörnyed, fölháborodik
 • megbántódik, megharagszik(valami fölött)

odaítél

ige
 • odaad, kiad, kioszt, megítél, részesít, juttat, oszt, biztosít (valakinek), nyújt, adományoz, kiutal
 • megszavaz

pult

főnév
 • bolti asztal, elárusítóhely, kiszolgálóasztal
 • pulpitus, kottatartó állvány, olvasóállvány
 • italpult, söntés, kármentő (régies)