megnyilatkozik szinonimái

ige
 • megnyilvánul, megszólal, kifejez, tudtára ad, üzen, bejelent, kinyilatkoztat
 • megmutatkozik, előtűnik, láthatóvá válik, kiütközik
 • megnyílik, kitárulkozik, feltárja szívét, kinyílik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mélységes

melléknév
 • feneketlen, mérhetetlen, mélyreható, végtelen, kifürkészhetetlen
 • nagyfokú, intenzív, erős, bőséges, hatalmas, óriási

mészárszék

főnév
 • szék, húsbolt, vágóhíd, vágószék, hentesbolt, húsüzlet
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megnyilatkozik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megfogyatkozik

ige
 • csökken, fogy, meggyérül, megritkul, megcsappan, leolvad, megkevesbedik, megkisebbedik
 • gyengül, hanyatlik, apad, visszaesik

lenyomat

főnév
 • folt, kép, nyomtatvány
 • ujjlenyomat
 • utánnyomás, műnyomat, metszet, öntvény, sokszorosítvány, másolat, utánzat, estampe (idegen), reprodukció

légörvény

ige
 • forgószél, ciklon, orkán, tornádó, hurrikán
 • forgatag (régies)

környékbeli

melléknév
 • közeli, közellevő, környező, kerületi, telepi
 • szomszéd, szomszédos

megkeserül

ige
 • megfizet, meglakol, megszenved, megbán, megsínylik (választékos), megbűnhődik, kárát látja (valaminek)

mennyország

főnév
 • menny, Isten országa, ég, paradicsom, éden, túlvilág, másvilág
 • (választékos): boldogság, gyönyörűség, gyönyör

vízum

főnév
 • beutazási engedély

kimondhatatlan II.

főnév
 • (régies): alsó, alsónadrág, gatya, alsógatya, kisnadrág, mondhatatlan (régies)

kihagy

ige
 • elhagy, húz, töröl, mellőz, kivesz, kizár, megnyirbál, átugrik, kiradíroz, kivakar, figyelmen kívül hagy, számításon kívül hagy, semmibe vesz, elhallgat, kirekeszt, kiküszöböl, eliminál (idegen), deleál
 • kifelejt (valakivel)
 • elszalaszt, elmulaszt
 • akadozik, félbeszakad, szünetel, megakad, elakad

hangfelvétel

főnév
 • hanglemez, lemez, magnókazetta, kazetta, CD, fonogram
 • hanghordozó
 • hangrögzítés

kiszélesedik

ige
 • kitágul, kibővül, kiterjed, kiterebélyesedik, kiöblösödik, vastagodik
 • (ismeret, tudás): gazdagodik, bővül, mélyül, gyarapodik

metsző II.

főnév
 • (szaknyelvi): sakter

náció

főnév
 • (régies): nép, nemzet, lakosság
 • (pejoratív): fajta, szerzet, népség

cókmók

főnév
 • csomag, batyu, felszerelés, holmi, málha, pakk, poggyász, caklipakli (bizalmas), cucc (bizalmas), hóbelevanc (bizalmas), celecula (tájnyelvi), cakompakk (tájnyelvi), himihumi (tájnyelvi), motyó (bizalmas), retyerutya (tájnyelvi), bugyorka (tájnyelvi), celebula (tájnyelvi), cipelék (tájnyelvi), egyetmás (tájnyelvi), betyárbútor (régies)

pityóka1

főnév
 • (tájnyelvi): burgonya, krumpli

ők

névmás
 • azok, amazok

megnyugszik

ige
 • lecsillapodik, lecsillapszik, elcsitul, lecsendesül, lecsendesedik, lehiggad, megenyhül
 • megpihen
 • belenyugszik, megbékül, megelégszik, meghúzza magát, meghunyászkodik

megfázik

ige
 • meghűl, elfázlódik (tájnyelvi), megnáthásodik, betaknyosodik (bizalmas), kihűtögeti magát (tájnyelvi) Sz: mezítláb aludt (tréfás)
 • átfázik, átfogy, összefogy

megvilágít

ige
 • megvilágosít (régies), bevilágít, kivilágít, fénybe borít (választékos)
 • (szaknyelvi): exponál (idegen)
 • rávilágít, fényt derít (valamire), világot derít (valamire), világosságot derít (valamire), fényt vet (valamire), megértet, tisztáz, megmagyaráz, elmagyaráz, értelmez, kommentál, illusztrál, szemléltet, demonstrál

ortopéd

melléknév
 • testegyenesítő (szaknyelvi)
 • (szleng): furcsa, abnormális, idomtalan

megrúg

ige
 • megrugdal, megrugdos
 • elrúg, belerúg, megbikáz Sz: összetéveszti a labdával

leszázalékolt

melléknév
 • rokkantnyugdíjas, csökkent munkaképességű

méltóságos

melléknév
 • (választékos): méltóságteljes, méltó, dicső, fejedelmi, fenséges, fennkölt, magasztos, ünnepélyes, tekintélyes, bámulatos, nagyszerű, nemes
 • (régies): nagyméltóságú, kegyelmes, nagyságos

óvatlan

melléknév
 • elővigyázatlan, meggondolatlan, könnyelmű, megfontolatlan, szeleburdi (bizalmas), kelekótya (bizalmas), naiv, hiszékeny Sz: tarisznyában hordozza az eszét