népnevelő szinonimái

főnév
 • (régies): néptanító (régies)
 • iskolamester (régies), rektor (régies)
 • (tréfás): gumibot, gumlájderbot (szleng), hátdörgős (szleng), Kádár-kolbász (szleng), sűrített marxizmus (szleng), tomfa (szleng), ütleg

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szürkület

főnév
 • sötétedés, alkony, alkonyat, besötétedés, félhomály, napnyugta, naplemente, napszállta, kora este, esteledés, éjkorány (régies), barnulat (tájnyelvi)
 • hajnal, pirkadat, hajnalpír, virradat, derengés, pitymallat (tájnyelvi), napkelte, hajnalhasadás, hajnalodás, korány (régies)

rendszeresít

ige
 • bevezet
 • rendszerbe állít, szisztematizál, standardizál, szabványosít, állandósít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a népnevelő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nadrágtartó

főnév
 • hózentróger (idegen), kantár

megszűkít

ige
 • beszűkít, szűkebbé tesz, bevesz (valamiből), svájfol (bizalmas)
 • megszorít, korlátoz

megnyugszik

ige
 • lecsillapodik, lecsillapszik, elcsitul, lecsendesül, lecsendesedik, lehiggad, megenyhül
 • megpihen
 • belenyugszik, megbékül, megelégszik, meghúzza magát, meghunyászkodik

magyartalan

melléknév
 • idegenes, idegenszerű
 • (régies): hazafiatlan

négyszer

határozószó
 • négy ízben

oktáv I.

melléknév
 • nyolcadrét (régies)

lányka

főnév
 • kislány, leányka, leányzó, kisasszony, fruska, bakfis, cica (bizalmas), csirke (bizalmas), babuci (bizalmas), buba (tájnyelvi)

küldönc

főnév
 • kézbesítő, levélhordó, kifutófiú, kifutó, boy (idegen), hivatalszolga, hordár (régies)
 • futár, gyorsfutár, kengyelfutó, kurír (idegen), fullajtár (régies), hírvivő, hírnök, herold (régies)
 • ordonánc (régies)

irgalmaz

ige
 • kegyelmez, megkegyelmez, kegyelmet gyakorol, megkönyörül, könyörül, megszán, segít, megenged (tájnyelvi), megbocsát

legrosszabb

melléknév
 • legsilányabb, legutolsó, sereghajtó
 • legterhesebb, legkedvezőtlenebb, leggyengébb

órás

főnév
 • óraműves, órakészítő, órajavító

összeszed

ige
 • összeszedeget, felszed, felszedeget, összekapkod, összeválogat
 • betakarít, learat
 • megszerez, harácsol, összehord, felhalmoz, begyűjt, összekapar (bizalmas), bespájzol (bizalmas), rekvirál
 • (betegséget): megkap, elkap
 • összegyűjt, egybegyűjt, összeterel, összehív, összetoboroz, összeverbuvál, összehajhász (tájnyelvi)
 • (összeszedi magát): erőt vesz magán, összpontosít

elás

ige
 • elhantol, elföldel, eltemet, elkapar, eláj (tájnyelvi), temet, elvermel, vermel
 • (elássa magát): elzárkózik, bezárkózik, begubózik, elvonul, félrevonul, eltemetkezik, penészedik (valahol)

selyemmályva

főnév
 • bársonymályva, díszmályva, sárda

purgatórium

főnév
 • tisztítótűz, tisztítóhely

népszerűsít

ige
 • terjeszt, elterjeszt, reklámoz, hirdet, propagál, popularizál (idegen), vulgarizál (pejoratív)
 • futtat (bizalmas), támogat, megkedveltet
 • közérthetővé tesz, megismertet

műszó

főnév
 • szakszó, szakkifejezés, terminus technicus (szaknyelvi), mesterszó (régies)

nyugtakönyv

főnév
 • nyugtafüzet, számlakönyv, számlafüzet

program

főnév
 • terv, tervezet, munkaterv, időbeosztás, munkarend, ügyrend
 • célkitűzés, előirányzat, cél, szándék, elgondolás
 • napirend, menetrend, agenda (régies)
 • műsorszám, műsor, adás

nőies

melléknév
 • lányos, női, asszonyi, feminin (választékos), férfiatlan
 • lágy, könnyed(bizalmas)
 • (pejoratív): hitvány, félénk, pipogya, gyámoltalan

megüt

ige
 • bánt, bántalmaz, ütést mér, behúz (bizalmas), meglegyint, megcsap, ráhúz, rávág, rásóz, odavág, sújt, megvág (tájnyelvi), ráüt, rásuhint, ráver, odasóz (bizalmas), odateremt (tájnyelvi), rácsap, csappant (tájnyelvi), megkólint (tájnyelvi), lekever egyet (valakinek) (bizalmas), beakaszt egyet (valakinek) (szleng), bemázol egyet (szleng), bemos egyet (valakinek) (szleng), bepancsol egyet (valakinek) (szleng), leken egyet (bizalmas), lezavar egyet (valakinek) (szleng)
 • (testrészt): beleüt, belevág, odaüt
 • (áram): megráz, megcsíp
 • (bizalmas): megütközést kelt, megbotránkoztat, elképeszt, meghökkent, megdöbbent
 • (bizalmas): elér
 • elnyer, megnyer

odaír

ige
 • odafirkál, odafirkant, odavés, odakanyarít (bizalmas), odabiggyeszt (bizalmas), odavet, hozzáír, ráír
 • odahamisít
 • rágépel, odagépel

pulóver

főnév
 • pulcsi