megtüzesít szinonimái

ige
 • átizzít, hevít, izzít, meghevesít (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fegyelmezett

melléknév
 • rendes, szófogadó, jólnevelt, összeszedett, rendezett, engedelmes, kötelességtudó

rosszall

ige
 • helytelenít, ellenez, reprobál (szaknyelvi), nehezményez, vétkell (tájnyelvi)
 • kifogásol, hibáztat, gáncsol, megkritizál, elítél, megdorgál, megbélyegez, megró, megszid, korhol, lehord (bizalmas), megpirongat, rendreutasít, fedd, elutasít, leszól, pocskondiáz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megtüzesít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megnedvesít

ige
 • bevizez, belemárt, befröcsköl, bespriccel (bizalmas), meglocsol, benedvesít, lepermetez, megöntöz, beharmatoz (választékos), megnyirkosít, karapol (tájnyelvi), megvizít (tájnyelvi)
 • megköp, megnyálaz, megnyálkál (tájnyelvi)

lokni

főnév
 • hajfürt, hajtincs, tincs, gyűrű, csiga, hajcsomó, huncutka, tekervény (régies)

leszázalékolt

melléknév
 • rokkantnyugdíjas, csökkent munkaképességű

krákog

ige
 • harákol, megreszeli a torkát, torkát köszörüli, cikákol (tájnyelvi), kerreget (tájnyelvi), hertyeg (tájnyelvi)

megszédít

ige
 • elszédít (bizalmas), lenyűgöz, elbájol, elbűvöl, megigéz, megbabonáz, bámulatba ejt, elámít, összezavar, megkever, zavarba ejt, megzavar, megdumál (szleng), megbódít, elbódít, elkábít, megkábít, megrészegít, elvakít

miszerint

kötőszó
 • hogy

zsákmányol

ige
 • szerez
 • prédál (régies), harácsol, elragad, dézsmál, zabrál, dúl, rabol, fosztogat, ragadoz (régies)

kiterjedt

melléknév
 • nagy kiterjedésű, terjedelmes, széles, tágas, hatalmas, roppant nagy, mérhetetlen, határtalan, óriási, irdatlan, kolosszális (bizalmas), gigantikus
 • népes, jókora
 • széles körű, nagymérvű, nagyfokú, átfogó, általános, egyetemes, mindent felölelő, messzemenő

kirendel

ige
 • kiküld, kivezényel, kiparancsol
 • kinevez, kijelöl, kiszab (régies), delegál

hattyúdal

főnév
 • hattyúének (régies), búcsú, elköszönés, befejezés, utolsó mű, utolsó fellépés

kombináció

főnév
 • összeállítás, összekapcsolás, csoportosítás, összetétel, társítás
 • keverék, elegy, mixtúra (bizalmas)
 • (sportban): összjáték, figura

mosdó

főnév
 • mosdókagyló, kagyló, mosdótál, lavór, lavabo (régies)
 • mosdófülke, zuhanyzó, tusoló, fürdőszoba
 • vécé, illemhely, klozet (bizalmas), árnyékszék (régies), toilette (idegen)

nemzetgyűlés

főnév
 • (régies): országgyűlés, parlament
 • országház

csibész

főnév
 • csirkefogó, gazember, gazfickó, gézengúz, kópé, himpellér, imposztor (régies), pernahajder, pokolravaló, jómadár, jó firma, kapcabetyár, ebadta, máriásadta (tájnyelvi), ganef (szleng), gauner (bizalmas), mihaszna, semmirekellő, senkiházi, lókötő, aszfaltbetyár, lacibetyár (tájnyelvi)
 • (gyerek): rosszaság, rosszcsont, rosszposztó, ördögfióka, ördögfattya (tájnyelvi), utcagyerek, utcakölyök, anyaszomorító, kutyanáció (tájnyelvi), ebugatta (tájnyelvi)

produkál

ige
 • létrehoz, alkot, teremt
 • termel, gyárt, előállít
 • teljesít
 • felmutat, felhoz, bemutat, nyújt, előteremt, prezentál

összegyűjt

ige
 • összehord, összeszed, akkumulál (idegen), felhalmoz, felgarmadol, egybegyűjt, gyűjt, összetarhál (pejoratív), begyűjt, felgyűjt (tájnyelvi), megszed, szerez, szert tesz, elraktároz, betakarít
 • megtakarít, összekuporgat, összekapar (bizalmas), összehoz (bizalmas), összead, összedob (bizalmas), felhalmoz, összeharácsol, félretesz, félrerak, félrerakosgat, takarékoskodik
 • összetoboroz, összeverbuvál, összedobol, összekürtöl, összetrombitál, összehív, egybehív

megüt

ige
 • bánt, bántalmaz, ütést mér, behúz (bizalmas), meglegyint, megcsap, ráhúz, rávág, rásóz, odavág, sújt, megvág (tájnyelvi), ráüt, rásuhint, ráver, odasóz (bizalmas), odateremt (tájnyelvi), rácsap, csappant (tájnyelvi), megkólint (tájnyelvi), lekever egyet (valakinek) (bizalmas), beakaszt egyet (valakinek) (szleng), bemázol egyet (szleng), bemos egyet (valakinek) (szleng), bepancsol egyet (valakinek) (szleng), leken egyet (bizalmas), lezavar egyet (valakinek) (szleng)
 • (testrészt): beleüt, belevág, odaüt
 • (áram): megráz, megcsíp
 • (bizalmas): megütközést kelt, megbotránkoztat, elképeszt, meghökkent, megdöbbent
 • (bizalmas): elér
 • elnyer, megnyer

meglop

ige
 • megkárosít, kizsebel (bizalmas), kirabol, megzilál (tájnyelvi), megvág (szleng), levág (szleng), megkopaszt (bizalmas) Sz: megfeji az erszényét

meszel

ige
 • bemeszel, sikárol (tájnyelvi), fehérít
 • (szleng): stoppol (szleng), leint, megállít

őrs

főnév
 • raj, szakasz, osztag, csoport
 • egység, alegység

melléképület

főnév
 • oldalépület, toldaléképület, szárnyépület

lyukacsos

melléknév
 • pórusos (idegen), porózus (idegen), poróz (idegen), lyukatos (tájnyelvi)
 • áttört (kelme), likacsos, lyuggatott, furdalt (régies)

mind II.

határozószó
 • mindinkább, mindig, egyre

összefoglalás

főnév
 • összefoglaló, szinopszis (szaknyelvi), foglalat, szintézis (idegen), káté, kiskáté, áttekintés, vázlat, summárium (idegen), kompendium (idegen), rezümé, összegzés, kivonat
 • recenzió (szaknyelvi)