nyirokmirigy szinonimái

főnév
 • nyirokcsomó, lymphoglandula (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ruhatáros

főnév
 • ruhatárnok (régies)

szörp

főnév
 • ivólé, szirup, limonádé, gyümölcslé
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyirokmirigy szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nemzetgazdaság

főnév
 • államgazdaság, makroökonómia (szaknyelvi)

menekült

főnév
 • emigráns, hontalan, számkivetett, kibujdosott, kivándorolt, bujdosó, bevándorló

megtűr

ige
 • eltűr, elvisel, elszenved, kibír
 • tolerál

megagitál

ige
 • meggyőz, rábeszél, rávesz, megnyer, beszervez

nyafog

ige
 • panaszkodik, siránkozik, pityereg, nyűgösködik, nyűglődik, nyavalyog, nyöszörög, sápítozik, sopánkodik, jajveszékel, nyafkál (tájnyelvi), vernyákol (tájnyelvi), nyávog, vinnyog, máncog (tájnyelvi)

óvszer

főnév
 • kondom (idegen), koton (bizalmas), védszer (régies), gumi (bizalmas), köpeny (szleng), zokni (szleng), munkaruha (szleng)

lehetetlen II.

főnév
 • lehetetlenség, képtelenség, abszurdum

lebernyeg

főnév
 • (régies): köpeny, köpönyeg, kabát, körgallér, malaclopó (tréfás)
 • lebeny, toka, mál (régies)
 • leffentyű

jegyez

ige
 • felír, leír, beír, felró, pontol (régies)
 • jegyzetel
 • aláír, szignál (bizalmas)
 • leköt
 • iktat, bevezet, anyakönyvez, immatrikulál (régies)

leszállás

főnév
 • landolás, leereszkedés, földet érés, alászállás, deszcenzus (idegen)
 • csökkenés, apadás, mérséklődés
 • lemerülés, lebukás, lesüllyedés, alászállás

önvédelem

főnév
 • önsegély (régies)

paraszthajszál

főnév
 • kicsi, kevés

elhagyatottság

főnév
 • magányosság, magány, árvaság, társtalanság, mellőzöttség
 • védtelenség, gyámoltalanság
 • sivárság, pusztaság, lakatlanság

sorvaszt

ige
 • senyveszt, hervaszt, fogyaszt, emészt, erőtlenít, elgyengít, ernyeszt, lankaszt, enervál (idegen), kókaszt
 • elvékonyít (bőrt)

rátapad

ige
 • hozzátapad, rásimul, hozzásimul, ráragad
 • (tekintet) odairányul

nyolcéves

melléknév
 • nyolcesztendős, nyolcadfű (jószág) (tájnyelvi)

nélkülözés

főnév
 • szűkölködés, éhezés, nyomor, ínség, szűkösség, szegénység, nincstelenség, hiány, nyomorúság, szükség, szorultság, koldusélet, tengődés, nyavalygás, sanyarúság, baj

olyasféle, olyasmi

névmás
 • afféle, olyanforma

rák

főnév
 • daganat, élőfene (régies), fenenyavalya (régies), ráknyavalya (régies), malignus folyamat (szaknyelvi), tumor (szaknyelvi), cancer (szaknyelvi), neoplazma (szaknyelvi), karcinóma (szaknyelvi), papilloma (szaknyelvi), szarkóma (szaknyelvi)
 • (régies): ragya

nyüzsög

ige
 • hemzseg, pezseg (régies), zsibong, zsibog, tolong, bizseg (tájnyelvi), felbolydul (választékos), mozgolódik, sür-forr (régies), sürög-forog, izeg-mozog, bozsog (tájnyelvi), lozsog (tájnyelvi), rezseg (tájnyelvi), sűrít (tájnyelvi), kangyállik (tájnyelvi) Sz: szaladgál, mint pók a falon
 • özönlik, rajzik
 • előfordul (tömegesen)
 • nyüzsgölődik (pejoratív), feltűnősködik, fontoskodik, buzgólkodik, forgolódik (valaki körül), lábatlankodik(valamitől)

mérges

melléknév
 • mérgező, toxikus (szaknyelvi), pusztító, káros, egészségtelen, halálos, maszlagos (tájnyelvi), mételyező (tájnyelvi)
 • gyulladásos, fertőzött, gennyes
 • dühös, dühödt, haragos, bosszús, ingerült, felháborodott, felbőszült, bősz, mérgeskedő, felindult, haragvó, veszekedő, harapós, morózus, zabos, kötekedő, viperafajzat (választékos), ergellős (tájnyelvi) Sz: aligha meg nem eszi a méreg; bömböl, mint a bika; dühben van, mint a pap szamara a korpától; elfutotta a méreg; eszi a lúg a nyakát; feni az agyarát (valakire); kijött a sodrából, mint a vásárhelyi madzag; nagy mája van; olyan mérges, mint a vérkelés; olyan, mint a láncos kutya; olyan, mint az ért kelés; szikrát hány a szeme; úgy néz rá, mintha meg akarná enni; véres a szeme

országút

főnév
 • közút, úttest, műút, derékút (régies)

ráront

ige
 • rátámad, megtámad, rárohan, ráveti magát, rátör, nekiesik, nekimegy, nekitámad, rajtaront (régies), rajtaüt, lecsap, megrohamoz