némi szinonimái

névmás
 • egy kevés, kevés, egy kis, pici, valamennyi, valamelyes, csekély, halvány (remény), valami kis, valamicske, egy pici, egy parányi, bizonyos

nemi szinonimái

melléknév
 • szexuális
 • érzéki, buja, testi, szerelmi
 • erotikus, erogén (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sikkasztó

melléknév, főnév
 • defraudans (régies), tolvaj

unott

melléknév
 • egykedvű, kedvetlen, elfásult, fád, kelletlen, fásult, blazírt, közönyös, közömbös, savanyú, eltompult, apatikus
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a némi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

műszó

főnév
 • szakszó, szakkifejezés, terminus technicus (szaknyelvi), mesterszó (régies)

megszédül

ige
 • elszédül, elbódul, megfordul a világ (valakivel), elkábul, elkámpicsorodik (tájnyelvi), megkortyan (tájnyelvi)
 • megőrül, elmegy az esze

megmintáz

ige
 • megformáz, megrajzol, lefest, kialakít, körvonalaz

magasodik

ige
 • nő, növekedik, növekszik, nyúlik, nagyobbodik, emelkedik
 • kimagaslik, magaslik, kiemelkedik

narancs

főnév
 • narancsfa
 • oranzs (idegen)
 • (bizalmas): narancsital, dzsúsz, narancslé, narancsnektár, narancsszörp

odaveszik, odavész

ige
 • elvész, odalesz, kárba vész, megeszi a fene (bizalmas), megsemmisül
 • elpusztul, meghal, ottmarad, odapusztul, odaég, utánamegy, odamarad (tájnyelvi), elesik (háborúban), otthagyja a fogát
 • (tájnyelvi): elmarad, elidőzik, odamarad (tájnyelvi)

lakosztály

főnév
 • lakás, lakrész, apartman (idegen)
 • rezidencia

kuriózum

főnév
 • érdekesség, furcsaság, pikantéria
 • kuriozitás, ritkaság, nevezetesség, különlegesség

iparigazolvány

főnév
 • iparengedély, ipar (bizalmas), vállalkozási engedély

legalább

határozószó
 • minimum, minimo calculo (idegen), legkevesebb, testvérek között is, csak
 • legalábbis

olyasféle, olyasmi

névmás
 • afféle, olyanforma

összeköt

ige
 • egybeköt, összekötöz, megköt, összebogoz, összecsomóz, csomóra köt
 • összeerősít, összekapcsol, egybekapcsol, összecsatol, összefűz, egybekovácsol
 • összeláncol, drótoz, hozzáköt

ékszerész

főnév
 • aranyműves (régies), ezüstműves, ötvös, drágakőműves, ékszerkereskedő

sebtében

határozószó
 • sebtiben, sebtén (régies), sebbel-lobbal, sietősen, gyorsan, sietve, egykettőre, hamar, íziben, hamarjában, lóhalálában, hevenyében (tájnyelvi), ripsz-ropsz, kapkodva, futtában, futólag

pucér

melléknév
 • meztelen, mezítelen, csupasz, fedetlen, ruhátlan, pőre, nudi (szleng), tökcsupasz (szleng)

nemsokára

határozószó
 • nemsoká, csakhamar, hamarosan, maholnap, előbb-utóbb, rövidesen, mielőbb, a közeljövőben, egykettőre, mindjárt, kisvártatva (választékos), ezenten (tájnyelvi), közelesen (tájnyelvi)

muzsikál

ige
 • zenél, játszik (valamin), hangászik (tájnyelvi), zöngicsél (régies), brúgál (tájnyelvi), bazsevál (tájnyelvi), virginál (régies)
 • (tréfás): sír, sírdogál, pityereg

nyomornegyed

főnév
 • szegénynegyed, proletárnegyed, munkásnegyed, slum (idegen)

priccs

főnév
 • faágy, rabágy, deszkaágy, tábori ágy, fekvőpad, fekvőhely, dikó (tájnyelvi)

nézőpont

főnév
 • szempont, szemszög, álláspont, felfogás, beállítottság, aspektus, perspektíva

megtestesít

ige
 • megszemélyesít, megjelenít, érzékít, materializál (idegen), megformál, alakít, jelképez
 • képvisel, hordoz

obszervatórium

főnév
 • csillagvizsgáló, csillagda (régies)
 • megfigyelőállomás

provizórius, provizó

melléknév
 • ideiglenes, átmeneti