rian szinonimái

ige
 • rikolt, kiált, harsan, rivall, szól
 • (jég): megreped, meghasad, hasad

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bujdosó

főnév
 • hontalan, hazátlan, menekült, száműzött, emigráns

számol

ige
 • számlál, átolvas, kalkulál, olvas (tájnyelvi), megolvas (tájnyelvi)
 • tekintetbe vesz, számba vesz, mérlegel, gondol (valamire), tervbe vesz, számít (valamire)
 • felel (valamiért), elszámol (bizalmas), számot ad
 • felelősségre von, szemére vet
 • számít, kér
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rian szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

redőny

főnév
 • ablakredőny, gördülőredőny

példálódzik, példáló

ige
 • célozgat, célzást tesz, megjegyzéseket tesz, alludál (választékos), pestálgat (régies), pestálódik (régies)

páratlan

melléknév
 • párját ritkító, egyedülálló, egyedüli, rendkívüli, hasonlíthatatlan, utánozhatatlan, példátlan, példa nélkül álló, jeles, kitűnő, hallatlan, utolérhetetlen, különleges, kivételes, ritka Sz: nincs mása széles e világon; hetedhét országban nincs párja; nincs párja még a szőgyi nádasban sem; olyan nincs a rézig

onanizálás

főnév
 • önkielégítés, onánia (szaknyelvi), maszturbáció (szaknyelvi), maszturbálás (szaknyelvi), fürge ujjak öt perce (tréfás), (férfié) zsebhoki (tréfás), (férfié) rejsz (szleng), (férfié) rejszolás (szleng)

reprodukál

ige
 • megismétel, újra elmond, felidéz, visszaad, elismétel, felelevenít
 • másol, sokszorosít, duplikál (idegen)
 • utánoz
 • újrateremt, újjáteremt

sértődés

főnév
 • sértődöttség, megbántódás, neheztelés, harag

nagykabát

főnév
 • télikabát, felsőkabát, mikádó (szaknyelvi), bekecs (tájnyelvi), ködmön, nagyujjas (tájnyelvi)
 • (szleng): protekció
 • pártfogó

munkanélküliség

főnév
 • állástalanság, munkátlanság, foglalkozásnélküliség, kenyérgond (tájnyelvi)

kurrens I.

melléknév
 • közkedvelt, közkeletű, népszerű, keresett, kelendő, felkapott (bizalmas), kapós (bizalmas), fogyós (tájnyelvi)
 • divatos, frekventált, menő (szleng), látogatott

nemtő

főnév
 • védőszellem, védangyal, őrangyal, angyal
 • oltalmazó
 • (régies): tündér, szépasszony (régies), szellemlény (régies), tünemény (régies), lidérke (régies)

sodródik

ige
 • úszik, hányódik, hánykolódik
 • vetődik, kerül (valahova), keveredik (valahova) (bizalmas)

számtani

melléknév
 • aritmetikai (választékos), számítási, számolási

fondorlat

főnév
 • ármány, cselszövés, intrika, csel, csalás, rászedés, beugratás, félrevezetés, mesterkedés, fortély, manipuláció, machináció (bizalmas), fifika (bizalmas), furfang, csalafintaság, csalárdság, hamisság, ravaszság, szemfényvesztés, trükk, átverés (bizalmas)

törökbúza

főnév
 • (tájnyelvi): kukorica, tengeri (tájnyelvi), málé (tájnyelvi), kukrica (tájnyelvi)

talmi I.

melléknév
 • ál, hamis, hamisított, fiktív, fals, utánzott, valótlan, nem valódi
 • színlelt, tettetett, megjátszott, hazug

rigmus

főnév
 • versike, versezet, vers, mondóka, réja, kádencia (régies), csasztuska (régies), csujogató (tájnyelvi), csujogatás (tájnyelvi)

rávarr

ige
 • ráölt, ráfércel, rágépel, rátűz, felvarr, odavarr, fölerősít
 • (rávarrja magát): nyakába varrja magát, ráakaszkodik

sárgaborsó

főnév
 • felesborsó, szárazborső

tacskó

főnév
 • borzeb, dakszli
 • kölyök, siheder, gyerek, poronty (bizalmas), vakarcs
 • (jelzőként): éretlen, zöldfülű, tejfelesszájú, taknyos

romlatlan

melléknév
 • friss, ép, hibátlan
 • ártatlan, szűzies, szűzi, tiszta, gyermeki, érintetlen, makulátlan, szeplőtlen (régies), feddhetetlen, mocsoktalan

pereputty

főnév
 • családtag, rokon, ivadék, hozzátartozó
 • család, família (régies), atyafiság, rokonság, vérség (régies), retyerutya, nemzetség
 • háznép
 • (bizalmas): kisgyermek, poronty (bizalmas), kölyök

sehány

névmás
 • semennyi, egy sem

találkozás

főnév
 • összefutás, összeszaladás, összeakadás
 • összejövetel, találkozó
 • találka, randevú, randi (bizalmas), légyott (régies), pásztoróra (régies)
 • kereszteződés
 • keresztút, útkereszteződés, általút (régies)
 • egybeesés, azonosság