ortodox szinonimái

melléknév
 • görögkeleti
 • igazhitű, óhitű
 • konvencionális, hagyományos, maradi, vaskalapos

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

alapszerv

főnév
 • alapszervezet, sejt (régies)

megverekedik, megver

ige
 • megküzd, megvív, megví (választékos), ölre megy (valakivel), birokra kel(valaki elől)
 • (régies): párbajozik, párbajt vív
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ortodox szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

odább, odébb

határozószó
 • arrább, arrébb, félre, oldalt, tovább, messzebbre, túl, kissé távolabb
 • (tájnyelvi): később, majd

mormog

ige
 • (medve): dörmög, brummog, mörmöl (tájnyelvi), mammog (tájnyelvi)
 • (ember): dünnyög, motyog, pusmog, böstörög (tájnyelvi), dummog (tájnyelvi), mormojál (tájnyelvi), nyömmögél, somrog (tájnyelvi), zsennyeg (tájnyelvi), a szakállába morog, a bajsza alatt beszél

mind II.

határozószó
 • mindinkább, mindig, egyre

megkoszorúz

ige
 • felékesít, megkoronáz, koszorúval övez, megemlékezik
 • megjutalmaz, díjaz

olvas

ige
 • betűz, silabizál, csetil (tájnyelvi)
 • búj, tanulmányoz, belemélyed
 • (tájnyelvi): számlál, számol, megolvas (tájnyelvi)

ösztönzés

főnév
 • késztetés, indítás, indíttatás, impulzus (szaknyelvi), lökés, inspiráció
 • biztatás, buzdítás, unszolás, nógatás, rábeszélés, serkentés, indíték

lopakodik

ige
 • lopózik, lopódzik, lopódzkodik, lopózkodik, óvakodik, settenkedik, setteng, surran
 • buddog (tájnyelvi), kecmeredik (tájnyelvi), köntörfarol (tájnyelvi), köntörködik (tájnyelvi), lopánkodik (tájnyelvi)
 • (könny): tolul, szökik, jön

létezik

ige
 • van, megvan, él, leledzik (régies), létez (tájnyelvi), egzisztál (idegen)
 • fennáll, előfordul

kárhoztat

ige
 • rosszall, helytelenít, hibáztat, megró, korhol, szidalmaz
 • átkoz, elátkoz, perhorreszkál (idegen)
 • (valamire valakit): ítél, kényszerít

mamlasz

melléknév, főnév
 • mulya, bamba, málé, málészájú, pupák (tájnyelvi), balfék (bizalmas), balfácán (bizalmas), mafla, tehetetlen, tutyimutyi, fajankó, tökfej, tökfejű, tökfilkó, együgyű, féleszű, hólyag (bizalmas), balek, dangallóleső (tájnyelvi), szuszimuszi (tájnyelvi), lepényszájú (tájnyelvi), teddide-teddoda, nyámnyila, szerencsétlen Sz: addig járt iskolába, míg a málé kisült; árva tehén borja; az orrát sem tudja megtörölni; bamba, mint a juh; békével szenvedi a farba rúgást is; cinkét fog a feje; csak a száját tátja; dohányt lehet aprítani a hátán; egy kanál vaj nem olvad meg a szájában; fedd ki, hadd hűljön; ha fal mellett ülne, ráfutna a feje; ha taszítják, tovább megy; kevés ideig volt az anyja hasában; ki kellene tömni; ki lehet a szájából a kenyeret lopni; kukoricaföldön nőtt a feje; még az ábécén sem ment által; megállj, kenyér, megeszlek; mint a rátóti ember; nem erre a világra való; nem ver ereiben a vér; nincs semmi a padláson; nyálát se tudja lenyelni; olyan, mint ötért liptai túró; ott marad, ahová dobják; szalmatuskó a fejében; szárazvám a feje; tátott szájú; tökkel ütötték a fejét; üres a felház

panoptikum

főnév
 • viaszfigura-gyűjtemény, viaszbábbódé (régies), viaszkabinet (régies)
 • (régies): mutatványosbódé

piszokság

főnév
 • aljasság, disznóság, komiszság, szemétség

előrejön

ige
 • előjön, előlép, előbújik

számtani

melléknév
 • aritmetikai (választékos), számítási, számolási

rókagomba

főnév
 • sárga rókagomba, csibegomba, csirkegomba

orvostudomány

főnév
 • medicina (szaknyelvi), orvostan, gyógyászat, gyógyítás

nyű2

főnév
 • féreg, tetű, lárva, pondró, szú, pajor, kukac

összecsuklik

ige
 • megroggyan, behajlik
 • összeesik, összeroskad, összerogy, összedől, összeroggyan, összeroppan, összeomlik, leomol
 • elalél, elájul, eszméletét veszti, bekómál, kollabál (idegen), elerőtlenedik, elnehezül (tájnyelvi), ledübben (tájnyelvi), elhal (tájnyelvi)

rezsi

főnév
 • rezsiköltség, üzemköltség, fenntartási költség

ökumenikus

melléknév
 • egyetemes, egyetemleges, ökumeni (régies)

mucsai

melléknév
 • falusi, vidéki, paraszt (durva), bugris, faragatlan, bárdolatlan, műveletlen, parlagi, durva, elmaradott, pórias, bumfordi, otromba (bizalmas), prosztó (szleng), bunkó, furkó (durva), durung, tuskó (bizalmas), bumburnyák, ekeferkó (szleng), kapa (szleng), tahó (bizalmas), tapír (szleng), gyökér (szleng)

összerak

ige
 • rendbe rak, összerakosgat, összetesz, halomba rak
 • összeállít, összeszerel, összecsavaroz, összeilleszt
 • összegyűjt, összekuporgat, megtakarít, félretesz, összespórol (bizalmas), megspórol (bizalmas)

ródli

főnév
 • szán, szánkó