mostanában szinonimái

határozószó
 • napjainkban, jelenleg, manapság, most, mostanság, újabban, mainapság (tájnyelvi), manap (tájnyelvi)
 • nemrég, röviddel ezelőtt
 • hamarosan, a napokban, záros határidőn belül, sürgősen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szorong

ige
 • zsúfolódik, összezsúfolódik, szűkösködik, összeszorul, nyomorog, bezsúfolódik
 • tolong
 • aggódik, feszeng, aggodalmaskodik, fél, izgul, nyugtalankodik, gyötrődik, drukkol (bizalmas)

elránt

ige
 • elragad, elhúz, meghúz, elkap
 • (bizalmas): megbuktat, megvág (bizalmas)
 • (régies): elhúz, eljátszik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mostanában szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

metsző II.

főnév
 • (szaknyelvi): sakter

megfelez

ige
 • elfelez, kettévág, kettéoszt, szétoszt, megoszt, halbíroz (idegen)

megállapítás

főnév
 • megjegyzés, leszögezés, meghatározás, determináció (idegen), észrevétel, megerősítés
 • kijelentés, nyilatkozat, deklaráció, fölismerés

leleményes

melléknév
 • ügyes, találékony, mozgékony, szemfüles, talpraesett, élelmes, furfangos, agyafúrt, szellemes, fortélyos, invenciózus, ingeniózus (idegen)
 • ötletes, kreatív, szellemes

mocsár

főnév
 • fertő (régies), posvány, ingovány, láp, állóvíz, hany (tájnyelvi), posványhely (tájnyelvi), morotvás, semlyékes, zsombék
 • (régies): pocsolya, pocsalék (tájnyelvi), pocsaj (tájnyelvi)
 • züllöttség, romlottság, szenny, fertő

néprajz

főnév
 • etnográfia (szaknyelvi), néprajztudomány
 • folklór

kötelezvény

főnév
 • adóslevél, váltó, adósságlevél
 • reverzális (idegen), obligáció (régies)

kökörcsin

főnév
 • pápics, májfű, Szent György virága (régies), kikerics

hullámtörő

főnév
 • hullámgát, móló

krepp

főnév
 • redőszövet

növekedés

főnév
 • növés, emelkedés, fejlődés, fellendülés, gyarapodás, szaporodás, sokasodás
 • áradás, dagadás, nagyobbodás, továbbharapódzás, terjedés, térfoglalás, extenzió (szaknyelvi), expanzió (idegen), progresszió, augmentum (szaknyelvi)

optika

főnév
 • fénytan (szaknyelvi)
 • lencse, objektív
 • (választékos): szemléletmód, látásmód

doppingszer

főnév
 • dopping, ajzószer, izgatószer, serkentő, stimuláns (szaknyelvi), koksz (szleng)

részletfizetés

főnév
 • résztörlesztés, részfizetés

perzsel, pörzsöl

ige
 • parázsol (tájnyelvi), megszenesít, porzsol (tájnyelvi)
 • pörköl, pirít, pergel (tájnyelvi)
 • felperzsel, feléget, elpusztít
 • éget, tűz
 • szárít, szikkaszt

motiváció

főnév
 • indíték, indítóok, indok, hajtóerő, lökés, rugó
 • ösztönző, kiváltó

mesteri

melléknév
 • kiváló, magisztrális (idegen), tökéletes, művészi, virtuóz, remek, bravúros (idegen), ragyogó, briliáns, avatott, kifogástalan, mintaszerű, elsőrendű, elsőrangú, nagyszerű, szakszerű, profi (bizalmas), professzionista

napkelet

főnév
 • kelet
 • (régies): napkelte, napfelkelte, virradat, hajnal, hajnalhasadás, pirkadás, pirkadat, hajnalpír, pitymallat (tájnyelvi), reggeli szürkület, napfeljötte
 • reggel

penészes

melléknév
 • pimpós (tájnyelvi), gubás (tájnyelvi), penyveteg (tájnyelvi, régies), romlott, rothadt, virágos (tájnyelvi), varas (régies)
 • dohos, nyirkos, nedves, mohos (tájnyelvi)

munkaszolgálat

főnév
 • kényszermunka, munkatábor, málenkij robot (idegen), kicsi robot (tréfás)

meghalad

ige
 • megelőz, lehagy, lepipál (bizalmas), lefőz (bizalmas), túlszárnyal, túlmegy, túlhalad, túlnő, túljut, felülmúl, ránő (bizalmas), fölöz (tájnyelvi)
 • nagyobb (valaminél), több (valaminél)
 • túlhalad, elavulttá tesz

nekifekszik

ige
 • nekidől, nekidűl (tájnyelvi), nekitámaszkodik, nekiveti a hátát (valaminek), rádől
 • nekikezd, nekilát, nekifog, munkához lát, nekiesik, nekiveselkedik, belevág, hozzáfog, belekezd, rákapcsol, ráadja magát (valamire), nekidurálja magát (bizalmas), nekigyürkőzik, nekifohászkodik

periodikus

melléknév
 • ismétlődő, visszatérő, időszaki
 • szakaszos, kőrkörös
 • váltakozó (áram)