meghalad szinonimái

ige
 • megelőz, lehagy, lepipál (bizalmas), lefőz (bizalmas), túlszárnyal, túlmegy, túlhalad, túlnő, túljut, felülmúl, ránő (bizalmas), fölöz (tájnyelvi)
 • nagyobb (valaminél), több (valaminél)
 • túlhalad, elavulttá tesz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megbírságol

ige
 • megbüntet, büntetést szab ki, elmarasztal, elkaszál (szleng), megkaszál (szleng), megkínál (szleng), megküld (szleng), meghasít (szleng)

hímnemű

melléknév
 • hím, férfiúi, férfias, maszkulin (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a meghalad szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megaláz

ige
 • megszégyenít, lealáz, rátapos (valakire), porba tipor, dehonesztál (idegen), lealjasít, lealacsonyít, leforráz, degradál, megbánt, megsért, leéget (bizalmas) Sz: az orcája bőrét húzza le (valakinek); feladja a vizes inget (valakire); gallérja alá pök (valakinek); kiteszi hűlni; leforrázza, mint a kutyát; orcájára térít; pellengérre állít; porig aláz

légakna

főnév
 • levegőjárat, szellőzőakna, szellőzőnyílás, szelelőlyuk, szélakna
 • kürtő
 • világítóudvar, lichthof (idegen)

lángvirág

főnév
 • lampionvirág, flox

koptat

ige
 • hord, visel, nyű, vásít, avít (régies), nyüstöl (bizalmas), strapál (bizalmas), nyúz, ványol, koszol, szaggat
 • mállaszt, porlaszt, morzsol, pusztít, rongál, erodál (idegen)

megerőltet

ige
 • kimerít, túlterhel, kifáraszt, elcsigáz, meghajt, igénybe vesz, megvisel
 • meghúz, megrándít, túlterhel
 • (megerőlteti magát): erőt vesz magán, összeszedi magát, megembereli magát

megüzen

ige
 • tudtul ad, hírül ad, értesít
 • megír

virágos

melléknév
 • virágmintás, hímes
 • ékes, sallangos, cifra, cifrázott, szóvirágos, cikornyás, keresett, választékos
 • (bor): pimpós (tájnyelvi), penészes, nyálkás, nyúlós

kieszel

ige
 • kitervel, kigondol, kifőz, kiötöl, kiagyal, kisüt, kiókumlál (bizalmas), kispekulál (bizalmas), kitervez, kifundál, kimesterkedik, kiokoskodik, kitalál, kimódol, kikalkulál (tájnyelvi), kilel (tájnyelvi)

kézfej

főnév
 • kézhát

hagyományoz

ige
 • örökít, örökül hagy, testál (régies), hátrahagy, adományoz, átad, átszármaztat, átruház, juttat

kimér

ige
 • megmér, lemér, adagol, oszt, feloszt, szétoszt, kiporcióz, aránylagoz (régies)
 • árusít, árul, elad
 • kiszámít, kicentiz, kicövekel, kiparcelláz, meglép (régies), kilép
 • kiszab, (feladatot) kiró, kivet, megállapít, meghatároz, határoz

mellkas

főnév
 • mell, felsőtest, kebel (választékos), mellkosár (tájnyelvi), thorax (szaknyelvi)
 • szügy

mosdó

főnév
 • mosdókagyló, kagyló, mosdótál, lavór, lavabo (régies)
 • mosdófülke, zuhanyzó, tusoló, fürdőszoba
 • vécé, illemhely, klozet (bizalmas), árnyékszék (régies), toilette (idegen)

bűncselekmény

főnév
 • bűn, bűntett, bűntény, bűnügy, vétség, törvényszegés, törvénysértés, törvénytelenség, jogsértés, deliktum (régies), vétek, móka (szleng), stikli (bizalmas), buli (bizalmas), balhé (szleng), balitács (szleng), bűnvádi (szleng)

pendlizik

ige
 • ingázik, ide-oda közlekedik

olló1

főnév
 • fonalvágó (régies)

meghasad

ige
 • elreped, végigreped, megreped, (jég) rian, megroppan, összeroppan, kettéhasad, kettéreped, beszakad, kirüffen (tájnyelvi), kirüfög (tájnyelvi), megreppen (tájnyelvi), elválik, kettéválik, szétszakad
 • (szív): belesajdul, összetörik, megszakad

mecénás

főnév
 • pártfogó, védnök, patrónus (régies), műpártoló, szponzor, protektor, jótevő

megroppan

ige
 • megreped, elreped, eltörik, meghasad
 • megrándul, meghúzódik, megrokkan
 • megreccsen, megpattan, kattan
 • megszakad, összeomlik, összeroppan (lelkileg), tönkremegy

odatartozik

ige
 • kötődik (valamihez), egybetartozik (valamivel)

megkeseredik

ige
 • megromlik, megavasodik, élvezhetetlenné válik
 • elkeseredik, csalódik, örömtelenné válik

lehetetlen I.

melléknév
 • valószínűtlen, hihetetlen, elképzelhetetlen, képtelen, irreális, abszurd
 • megvalósíthatatlan, megoldhatatlan, keresztülvihetetlen, kivihetetlen, elérhetetlen, kizárt, imposszíbilis (régies), unmöglich (idegen)
 • megengedhetetlen
 • elviselhetetlen, tűrhetetlen, kényelmetlen, alkalmatlan

megszúr

ige
 • megsért, megsebez, megvág, megbök, megkésel, megbicskáz, megdikicsel (tájnyelvi)
 • megbánt, megsért, megcsipked (bizalmas)

old

ige
 • bont, lazít, oldoz, kifűz, bogoz, felfejt, elválaszt
 • hígít, felereszt, vizez
 • felenged, felolvaszt
 • feloldoz