hullámtörő szinonimái

főnév
 • hullámgát, móló

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

asszimilálódik

ige
 • hasonul, alkalmazkodik, idomul, hozzáidomul, beolvad

görnyedt

melléknév
 • hajlott, görbe, gernye (tájnyelvi), göbbedt (tájnyelvi), gubbadt (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hullámtörő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hitelesít

ige
 • igazol, elismer, elfogad, törvényesít, legalizál, legitimizál (idegen)
 • aláír, ellenjegyez, megpecsétel, szignál (bizalmas)

gyűrűzik

ige
 • kanyarog, kígyózik, tekergőzik, tekeredik, csavarodik, kunkorodik, fonódik
 • hullámzik

gyászol

ige
 • sirat, gyászban van, gyászt visel
 • sajnálkozik, fájlal, szánakozik, bánkódik, búslakodik, búsul, kesereg

fordul

ige
 • perdül, penderedik
 • irányt vált, eltér
 • kanyarodik, kanyarul
 • (valaki, valami felé): irányul, terelődik
 • támad
 • (valakihez, valamihez): szól, beszél
 • folyamodik, föllebbez, kérést intéz
 • (valamilyenné): változik, alakul, válik

horkol

ige
 • hortyog, durmol, fűrészel (bizalmas), húzza a lóbőrt (bizalmas), horpitál (tájnyelvi), horsol (tájnyelvi), hörtyög (tájnyelvi), szuszog
 • alszik Sz: húzza a vargákat a fagyon; szurkozza a vargacérnát; úgy alszik, mintha ökörbőrt húznának a fagyon

irigy

melléknév
 • egoista, önző

részleges

melléknév
 • korlátozott, parciális (idegen), partikuláris (idegen), részbeni, rész, részlet
 • hiányos, csonka
 • szűk körű

felereszt, fölereszt

ige
 • felenged, felhígít, felönt, felvizez, felold

fejkendő

főnév
 • kendő, fejrevaló, fityula (szaknyelvi), fédel (tájnyelvi), fidel (tájnyelvi)

csókol

ige
 • csókolgat, csókdos (bizalmas), puszil (bizalmas), puszilgat (bizalmas), csőröz (szleng), pusszant (szleng), smárol (szleng), smacizik (szleng), pusziz (régies, bizalmas), apol (régies), édesel (régies), csócsil (tájnyelvi)
 • szeretkezik, ölel, ölelkezik

felolvad, fölolvad

ige
 • fölenged, kiolvad, kienged, feloldódik, cseppfolyós lesz, cseppfolyóssá válik, kiforrad (tájnyelvi)

ivászat

főnév
 • italozás, ivás, részegeskedés, mulatozás, poharazgatás, pityizálás (tájnyelvi), darvadozás (tájnyelvi), piálás (szleng), tintázás (szleng)
 • dáridó, tivornya, mulatság, muri (bizalmas), dajdaj (bizalmas), vigalom, pikláció (régies)

kapcsolás

főnév
 • összekötés, összefűzés, csatolás, társítás
 • asszociáció
 • összeköttetés

kuglizik

ige
 • tekézik

kiró

ige
 • kiszab, kimér, kijelöl, kivet, megszab, megállapít, elrendel, előír
 • (tájnyelvi): kimetsz, kirovátkol

humanista

melléknév
 • emberséges, emberbaráti, együtt érző

hirdet

ige
 • tudomására hoz, tudomására juttat, tudat, tudtul ad, nagydobra ver, elhíresztel, kidobol, kikürtöl, elterjeszt, ismertet, közöl, nyilvánosságra hoz, népszerűsít, reklámoz
 • (eszmét): terjeszt, tanít, állít, bizonygat, prédikál, kinyilatkoztat
 • tanúsít, igazol, bizonyít

impérium

főnév
 • birodalom, világbirodalom
 • államhatalom, uralom

kinéz

ige
 • kipillant, kitekint, kiles, kibámul, kikukkant, kikukucskál (bizalmas), kikandikál, kikémlel
 • kimegy, kisétál, kiugrik
 • (tájnyelvi): kilátszik, kikandikál, kilóg
 • (valamiből): látszik, sejthető, kitűnik, megmutatkozik, kisejlik (régies)
 • (valahogyan): fest, mutat
 • kiolvas, lemásol, kipuskáz (bizalmas), lepuskáz (bizalmas), lenéz
 • kiszemel, kipécéz, kiszúr, kiválaszt, kijelöl, kitűz, szemügyre vesz, kikeres, kifürkész

ideg

főnév
 • húr (régies), nervus (idegen)

hagyományoz

ige
 • örökít, örökül hagy, testál (régies), hátrahagy, adományoz, átad, átszármaztat, átruház, juttat

instruál

ige
 • tanít, oktat, képez, fejleszt, palléroz (választékos), tökéletesít, mível
 • tájékoztat, utasít, irányít, rendelkezik, rendez
 • (régies): (gazdaságot) felszerel

kirakat

főnév
 • boltablak, tárló, üvegszekrény, ózlag (tájnyelvi), vitrin, portál (régies)
 • bemutató, bemutatás, expozíció (idegen), kiállítás, mutatvány, szemle, szemlére tétel
 • megjelenítés, külső, külszín, látszat, látszateredmény