méltatlankodik szinonimái

ige
 • elégedetlenkedik, tiltakozik, fölzúdul, fölháborodik, neheztel, indignálódik (régies), berzenkedik, megütközik, megbotránkozik, fennakad, durcáskodik (bizalmas), duzzog, felhúzza az orrát, sértve érzi magát, kárpálkodik (tájnyelvi), happog (tájnyelvi), dohog, böstörög (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mulat

ige
 • szórakozik, vigad, kikapcsolódik
 • dorbézol, tivornyázik, züllik, dáridózik, dőzsöl, duhajkodik, cigányozik, kocsmázik, italozik, kicsapong, kirúg a hámból, lumpol (bizalmas), düvöl (tájnyelvi), dávánoz (tájnyelvi), dombérozik (régies), dajdajozik (szleng) Sz: feltette az Orbán süvegét; széles kedvében van
 • derül, nevet, kacag, gurul a nevetéstől, göcög (régies)
 • gúnyolódik (valakin), élcelődik (valakin), kinevet, kigúnyol(valakivel)

selyemmályva

főnév
 • bársonymályva, díszmályva, sárda
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a méltatlankodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megszabadító

melléknév, főnév
 • megmentő, felszabadító, megváltó

magnetofonszalag

főnév
 • magnószalag, hangszalag, szalag

lista

főnév
 • névsor, névjegyzék, címjegyzék, lajstrom, regiszter
 • jegyzék, felsorolás, nyilvántartás, kimutatás, katalógus, leltár, inventár (idegen)

külön I.

melléknév
 • más, másik, elkülönített, különálló, önálló, elkülönült
 • extra, különleges, rendkívüli
 • sajátos, saját, egyéni, jellemző, jellegzetes

megvásárol

ige
 • megvesz, megszerez, beszerez, bevásárol, összevásárol, felvásárol
 • (pejoratív): megveszteget, lepénzel, lefizet, megken (szleng), lehengerel, megvesz, korrumpál (idegen)

mottó

főnév
 • jelige, jelmondat, jelszó, szlogen
 • alapgondolat, indíték, maxima (régies)

kóbor

melléknév
 • vándorló, csavargó, bolyongó, kósza, lődörgő, lődör (régies), kujtorgó, peregrinus (régies), vagabundus (régies)
 • gazdátlan, eltévedt, elszabadult, tekergő, bitang (régies)

kitelepít

ige
 • kilakoltat, kitesz, kirak, kiürít, áttelepít, kiköltöztet, átköltöztet, elmozdít, eltávolít, elszállít, elkerget, kiutasít, kitilt, kitoloncol, elhurcol, száműz, számkivet, kiűz, deportál, internál (idegen)

helyőrség

főnév
 • védőrség (régies), garnizon (régies), garnizonőrség (régies)
 • laktanya, katonai állomáshely

korhad

ige
 • bomlik, porlad, rothad, oszlik, mállik, redvesedik, odvasodik, szuvasodik, pudvásodik, töredezik

mutatvány

főnév
 • műsorszám, produkció, attrakció, bravúr, kunszt (bizalmas), látványosság
 • ízelítő, szemelvény
 • mintapéldány, mintadarab, minta, mutatványszám, mutatványdarab, áruminta, mustra (régies)

növényi

melléknév
 • vegetábilis (szaknyelvi)

csontképződés

főnév
 • csontosodás, ossificatio (szaknyelvi), oszteogenezis (szaknyelvi)

rábizonyít

ige
 • bebizonyít, beigazol, rárak (régies), rásüt

ötszáz

számnév
 • félezer

mélyenszántó

melléknév
 • alapos, mélyreható, tartalmas, intenzív, mély, beható, megalapozott, logikus, átgondolt

megromlik

ige
 • megrohad, megbüdösödik, megavasodik, megbuggyan, megzápul, megposhad, megerjed, megsavanyodik, megecetesedik, megpenészedik, megcsiccsed (tájnyelvi), megtörik, megpimpósodik (tájnyelvi), megzákányosodik (tájnyelvi)
 • elromlik, csődöt mond, tönkremegy

minősíthetetlen

melléknév
 • alávaló, aljas, tűrhetetlen, felháborító, súlyos

összerak

ige
 • rendbe rak, összerakosgat, összetesz, halomba rak
 • összeállít, összeszerel, összecsavaroz, összeilleszt
 • összegyűjt, összekuporgat, megtakarít, félretesz, összespórol (bizalmas), megspórol (bizalmas)

méretarány

főnév
 • (szaknyelvi): lépték, mérték, arány, mérv, arányosság

manapság

határozószó
 • most, mostanság, mostanában, napjainkban, jelenleg, ma, újabban, ez idő szerint, manap (tájnyelvi)

mondanivaló

főnév
 • mondandó, közlendő, közölnivaló, mondóka
 • tartalom, belbecs (választékos), üzenet(választékos)

összezsugorodik

ige
 • összeaszik, összeaszalódik, összetöpped, összetöpörödik, megtöpped (tájnyelvi), megtöpörödik, összemegy, összehúzódik, összeugrik (ruhanemű), megcsüpörödik (tájnyelvi), összeszűkül, elcsökevényesedik
 • megcsappan, csökken, megkisebbedik, elolvad, leapad, megfogyatkozik