mellékelt szinonimái

melléknév
 • csatolt, hozzácsatolt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hóbort

főnév
 • bolondéria, szeszély, különcködés, vesszőparipa, rögeszme, mánia, rigolya, hepp (szleng), fakszni (bizalmas), fixa idea (idegen), hangya (bizalmas), bogár (bizalmas), rapli (szleng), habók (tájnyelvi)

körvonalaz

ige
 • vázol, odavet, felrajzol, leskiccel
 • körülír, áttekintést ad, ismertet, bemutat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mellékelt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megromlik

ige
 • megrohad, megbüdösödik, megavasodik, megbuggyan, megzápul, megposhad, megerjed, megsavanyodik, megecetesedik, megpenészedik, megcsiccsed (tájnyelvi), megtörik, megpimpósodik (tájnyelvi), megzákányosodik (tájnyelvi)
 • elromlik, csődöt mond, tönkremegy

magában

határozószó
 • gondolatban, fejben
 • félhangosan
 • maga, magányosan, egyedül, egyes-egyedül, magán (régies), szólóban (bizalmas)

lezáródik, lezárul

ige
 • (fedéllel): becsukódik, bezáródik, bezárul
 • lecsapódik
 • befejeződik, bezárul, bevégződik, megszűnik, elmúlik, véget ér, vége szakad, abbamarad, megáll, megszakad, berekesztődik

kuruc

melléknév, főnév
 • ellenálló, rebellis (régies), ellenzéki
 • (régies): dacos, nyakas, konok
 • (szleng): kurva (durva), prostituált, szajha

megtűr

ige
 • eltűr, elvisel, elszenved, kibír
 • tolerál

mos

ige
 • kimos, tisztít, lötyköl (bizalmas), kilötyböl (bizalmas), szapul (régies), tisztál (tájnyelvi), dörgöl, lötytötöl (tájnyelvi)
 • megmos, leöblít, lezuhanyoz, fürdet, füröszt, lecsutakol (bizalmas)(bizalmas)
 • menteget, véd, tisztáz
 • felmos, feltöröl, felsúrol, felsikál (bizalmas)
 • (pénzt): legalizál

cájgli

főnév
 • bicikli, bicó, bringa, bicaj

kivörösödik

ige
 • kipirul, kipirosodik

kiszív

ige
 • felszív, magába szív, kiszop, kiiszik, kiszörpöl, kiszürcsöl, kiszivattyúz, kipumpál, lecsapol, kiereszt, kimerít, kiürít, kiszipákol (régies), pungál (idegen), kiszíp (tájnyelvi)
 • kifakít, elszíntelenít
 • kiszárít (bőrt)
 • kihasznál, kiszipolyoz

hegyoldal

főnév
 • lejtő, lanka, ereszkedő, kapaszkodó, rézsű, gudó (régies), gerli (régies), part (tájnyelvi), meredély (választékos)
 • szakadály (régies)

kopácsol

ige
 • kopog, kopogtat
 • ütöget, kalapál, kótog (tájnyelvi)
 • (írógépen) gépel

munkálkodás

főnév
 • tevékenykedés, ténykedés, működés, aktivitás, negotium (idegen), serénykedés, szorgoskodás, sürgés-forgás, dolgolódás (régies), fáradozás
 • igyekezet, vesződés

nonszensz

főnév
 • (választékos): képtelenség, értelmetlenség, ostobaság, lehetetlenség, oktalanság

csócsál

ige
 • összerág, megrág
 • eszeget, eszik, majszol

puskagolyó

főnév
 • töltény, lövedék, töltés (régies), golyóbis (régies)

összevarr

ige
 • összeölt, összeerősít, összefércel, megvarr, összedolgoz (szaknyelvi), beaggat (tájnyelvi), összetűz, összeöltöget, összegányol (tájnyelvi)

mellékutca

főnév
 • mellékút, sikátor, zugutca (régies), köz, barica (tájnyelvi)

megpróbálkozik

ige
 • megpróbál, megkísérel, kísérletezik, próbát tesz, erőlködik, vállalkozik, nekifog(bizalmas)

mindenhol

határozószó
 • mindenütt, mindenfelé, úton-útfélen, világszerte, széltében-hosszában

összeilleszt

ige
 • összedug, összeereszt, összeró, összekapcsol, összeszerkeszt, egybeszerkeszt, összeigazít, összepasszít (bizalmas), összetesz, összerak
 • összehangol (színeket)

mentsvár

főnév
 • menedék, oltalom, védelem
 • menedékhely, búvóhely, rejtekhely, azílium (régies)

makacskodik

ige
 • megmakacsolja magát, akaratoskodik, csökönyösködik, nyakaskodik, dacol, makrancoskodik, dacoskodik, megbicsakolja magát (tájnyelvi), truccol (bizalmas), megköti magát, fejeskedik (tájnyelvi), hányakodik (tájnyelvi), önfejűsködik, ellenszegül, ellenáll Sz: köti az ebet a karóhoz; egy jottányit sem enged az igazából; foggal-körömmel ragaszkodik az igazához; nem enged a negyvennyolcból

modern

melléknév
 • korszerű, mai, mostani, újszerű, divatos, menő (szleng), újmódi (régies)
 • korunkbeli, haladó

összetétel

főnév
 • összeállítás, felépítés, szerkezet, struktúra, kompozíció, konstrukció
 • tartalom
 • szóösszetétel, összetett szó, kompozitum (idegen)