koncesszió szinonimái

főnév
 • engedély, beleegyezés, hozzájárulás, felhatalmazás
 • (szaknyelvi): engedmény, árengedmény, kedvezmény, leértékelés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sikerül

ige
 • sikeredik (bizalmas), megy, kisikerül (bizalmas), beüt (bizalmas), bevág (bizalmas), bejön (bizalmas), összejön (bizalmas), beválik
 • megvalósul, létrejön(régies)

okmánybélyeg

főnév
 • illetékbélyeg
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a koncesszió szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kitár

ige
 • kinyit, megnyit, kibont, szétnyit, széttár, szétterjeszt, kiterjeszt, szétterpeszt, széthajtogat, kigombol, kicsatol
 • felfed, feltár, leleplez, kiderít
 • közzétesz, napvilágra hoz, nyilvánosságra hoz
 • (szívet) kiönt, kitereget, kifecseg

kendőz

ige
 • leplez, palástol, titkol, takargat, álcáz, rejteget
 • (régies): kendőzi magát, festi magát

káromol

ige
 • gyaláz, szidalmaz, átkoz, fenéz (régies)
 • (régies): káromkodik, átkozódik

inspekció

főnév
 • ügyelet, ügyeleti szolgálat (szaknyelvi)
 • szemle, vizsgálat, felügyelet, őrizet, megfigyelés (szaknyelvi)

kóbor

melléknév
 • vándorló, csavargó, bolyongó, kósza, lődörgő, lődör (régies), kujtorgó, peregrinus (régies), vagabundus (régies)
 • gazdátlan, eltévedt, elszabadult, tekergő, bitang (régies)

közkegyelem

főnév
 • amnesztia, közbocsánat (régies)

tejel

ige
 • tejet ad
 • (szleng): fizet, leszúr (szleng), csenget (szleng)

hétszámra

határozószó
 • hetekig, hétről hétre, heteken át, heteken keresztül

házicipő

főnév
 • mamusz, papucs, tutyi (tájnyelvi), botoska (régies), csoszogó (tájnyelvi)

faggat

ige
 • kérdezget, kikérdez, kérdez, vallat, egzaminál (régies), vizsgáztat, inkvirál (idegen), szorongat, nyaggat, gyötör, firtat, fartat (tájnyelvi), kérdezősködik, kérdésekkel ostromol, faggatózik, firtogat (tájnyelvi), farcinál (tájnyelvi), kontat (tájnyelvi), faktat (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): facsar
 • szétnyom, magoz (meggyet), fölfakaszt

hogyha

kötőszó
 • feltéve, ha, amennyiben
 • valahányszor, amikor csak
 • (tájnyelvi): hátha, talán

kuki

főnév
 • hímvessző, pénisz (szaknyelvi), nemzőszerv, fallosz (szaknyelvi), fütyi (bizalmas), fütyülő (bizalmas), fütykös (bizalmas), kukac (bizalmas), bögyörő (tájnyelvi), bille (tájnyelvi), szerszám (szleng), műszer (szleng), pöcs (durva), fasz (durva), farok (bizalmas), karó (szleng), dákó (szleng), lányfúró (tájnyelvi), komagyűjtő (tájnyelvi), csök (tájnyelvi)

léha

melléknév
 • erkölcstelen, szemérmetlen, romlott, könnyűvérű, frivol, csapongó, ledér, feslett
 • könnyelmű, széllelbélelt, svihák (bizalmas)
 • (tájnyelvi): rest, tunya, lusta, hitvány, naplopó
 • korhely, semmittevő, semmirekellő, liflander (tájnyelvi), frecskár (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): mókázó, bolondozó, tréfás kedvű, tréfálkozó

államszövetség

főnév
 • föderáció, konföderáció, unió, liga, szövetség

mindvégig

határozószó
 • fogytig (régies), véges-végig, végig, utolsó leheletéig, mindhalálig, a végsőkig, utolsó csepp véréig, holtig, mindig, váltig

megfen

ige
 • megélesít, megköszörül

konferencia

főnév
 • tanácskozás, tárgyalás, értekezlet, eszmecsere, ülés, gyűlés, megbeszélés, összejövetel, szimpózium (idegen), kongresszus, kollokvium

kiszámíthatatlan

melléknév
 • előreláthatatlan, beláthatatlan, meghatározhatatlan, bizonytalan, kifürkészhetetlen, felfoghatatlan, leírhatatlan, határozatlan, felmérhetetlen, meglepetésszerű, hirtelen, váratlan, megdöbbentő
 • szeszélyes, változékony, ingatag, labilis, megbízhatatlan, fegyelmezetlen, meggondolatlan, hóbortos, bolondos, rapszodikus, kelekótya, kelemótyás (tájnyelvi), hómántikus (tájnyelvi)

körüli

melléknév
 • környéki, táji
 • körülbelüli

megdicsőít

ige
 • felmagasztal, feldicsér, kitüntet, megjutalmaz, piedesztálra emel

korlátolt

melléknév
 • korlátozott, behatárolt, meghatározott, előírt, szabályozott, megszorított
 • szűk látókörű, rövidlátó, vaskalapos, maradi, szemellenzős, nyárspolgár
 • buta, együgyű, hatökör, nehézfejű, ostoba, hülye, bornírt (idegen), stupid

kéreg

főnév
 • külszín, borítás, burkolat, bevonat, burok, héj, védőburok, haj (tájnyelvi), felszín, huzat, hántolék (tájnyelvi), hám, takaró, hártya, cortex (idegen)

közbecsülés

főnév
 • közmegbecsülés, dicsőség, köztisztelet, nimbusz, reputáció (idegen), renomé (bizalmas)

megetet

ige
 • jóllakat, teletöm, belakat, felétet (tájnyelvi), enni ad, megétet (tájnyelvi), megkajáltat (szleng), megtöm, jól tart, megvendégel, traktál, lakomát ad, vendégül lát, ellát
 • (szleng): elhitet, becsap, átver (bizalmas), átejt, hazudik