meg szinonimái

kötőszó
 • és, s, azonkívül, azonfelül, továbbá, valamint
 • viszont, pedig, ellenben, azonban

még szinonimái

határozószó
 • idáig, ez ideig, eddig
 • azonkívül, azonfelül, amellett, ráadásul, ezenkívül, továbbá, méghozzá, mi több, tetejében

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

parcelláz

ige
 • feldarabol, feloszt
 • apróz

görcsöl

ige
 • (tájnyelvi): csomóz, köt
 • csikar, görcsözik (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a meg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

magház

főnév
 • magburok, magrejtő (tájnyelvi), ovárium (szaknyelvi), csutka, csuma (tájnyelvi)

külügyminiszter

főnév
 • külügyér (régies)

közvetlen I.

melléknév
 • direkt, egyenes
 • közeli, legközelebbi
 • nyílt, keresetlen, bizalmas, fesztelen, spontán, szívélyes, természetes, őszinte, mesterkéletlen, szókimondó, nyájas, könnyed, egyszerű, meghitt, barátságos, baráti, jóindulatú, kedves, barátkozó, intim, családias, familiáris

kivág

ige
 • kidönt, kifűrészel, kiás, kiszed
 • kinyír, kivagdos, kivagdal, kiszab, kinyisszant (tájnyelvi), kimetsz, kinyes, kiszakít, kihasít
 • (ruhát): dekoltál
 • kidob, kihajít, kilök, kiutasít, kiebrudal, eltávolít, kicsap, kipenderít, kipaterol (bizalmas), elbocsát, kirúg (bizalmas) Sz: kivágja, mint a huszonegyet
 • (valakiből valamit): kicsikar, kivasal

mártás

főnév
 • szósz, szaft (bizalmas), mártalék (régies), mártó (tájnyelvi)
 • öntet, sodó (idegen)

megmunkálatlan

melléknév
 • feldolgozatlan, kidolgozatlan, nyers, durva
 • (föld): göröngyös, megműveletlen
 • parlag
 • (fa): faragatlan, csiszolatlan, göcsörtös

vereség

főnév
 • vesztés, alulmaradás, kikapás, legyőzetés, csatavesztés
 • kudarc, sikertelenség, balsiker, bukás, felsülés, fiaskó, veszteség, megsemmisülés, gyufa (szleng), sakkmatt (bizalmas), ruha (szleng), zakó (szleng)

kerít

ige
 • körülfog, körülvesz, gyepűz, karóz, rácsoz, karít (tájnyelvi), kertel, sövényel, sövényez, rekeszel
 • szegélyez, határol, korlátol
 • (tájnyelvi): kört alkot
 • (tájnyelvi): terít, borít
 • felhajt, felhajhász (tájnyelvi), felhajszol (bizalmas), szerez, előteremt, kaparint
 • lop, rabol, elemel

kendőz

ige
 • leplez, palástol, titkol, takargat, álcáz, rejteget
 • (régies): kendőzi magát, festi magát

gyanútlan

melléknév
 • jóhiszemű, hiszékeny, mit sem sejtő, naiv, gyermekded, gyermeteg, jámbor

kicsal

ige
 • előcsalogat, elővarázsol, kihúz, kiprésel, előhív
 • kiszed, kisvindliz (bizalmas), kicigánykodik, ablézol (tájnyelvi), hucsor (tájnyelvi)
 • megszólaltat

megront

ige
 • megbabonáz, bűvöl, megigéz, megbájol (régies), megbetegít, megboszorkányoz, varázsol, szemmel ver, megmételyez, megmérgez
 • meggyaláz, megbecstelenít, beszennyez, elzülleszt, elcsábít, tisztátalanít (választékos), megerőszakol, tönkretesz, deflorál (idegen), megfertőz, megmérgez, megmételyez
 • demoralizál(valakire)
 • megrongál, roncsol, elront, leront, aláaknáz, tönkretesz, károsít, elértéktelenít
 • korrumpál (idegen), megveszteget

mészégető

főnév
 • mészkemence

borkorcsolya

főnév
 • harapnivaló, rágcsálnivaló

panaszkodik

ige
 • panaszolkodik (régies), panaszol, kesereg, sír-rí, zsörtölődik, morog, zsémbel, sopánkodik, sír (szleng), siránkozik, nyavalyog, óbégat, jajgat, jajong, jajveszékel, nyafog, lamentál (bizalmas), abajog (tájnyelvi), ahékodik (tájnyelvi), sápékodik (tájnyelvi), sápít (tájnyelvi), rinyál (szleng), vernyákol (tájnyelvi), rovázik (szleng) Sz: sok baja van, mint a rossz malomnak
 • panaszt tesz, panaszt emel, panasszal él, reklamál, kifogásol

nyiratkozás

főnév
 • hajvágatás, hajnyíratás, hajvágás, hajnyírás, birkanyírás (tréfás)

megakadályoz

ige
 • meggátol, megakaszt, megfékez, meghiúsít, megvétóz, letilt, visszatart, megszakaszt, elhárít, kontrakaríroz (régies), kiküszöböl, feltartóztat, elejét veszi, útját állja, kivéd (valamit), keresztülhúz, elgáncsol, elébe vág (valaminek), gátat vet (valaminek), elfojt, keresztbe tesz (bizalmas), megállít, kiparíroz (idegen)

madárijesztő

főnév
 • ijesztőbáb (tájnyelvi), seregélyijesztő (tájnyelvi), maskara (régies), váz (tájnyelvi), szalmatörök (tájnyelvi)

meghívás

főnév
 • invitálás (idegen), vendéglátás, megvendégelés, vendégség, szíveslátás
 • felkérés, utasítás, intés (régies), intimátum (régies)

nyakló

főnév
 • (régies): hurok, nyakkarika, nyakörv
 • (régies): gát, fék

megcsinál

ige
 • elkészít, megalkot, létrehoz, megvalósít, kreál, tökél (régies)
 • megjavít, megreparál (régies), helyrehoz, rendbe hoz
 • tataroz, renovál
 • elvégez, kivitelez, megold, megtesz, elkövet, végrehajt, keresztülvisz, befejez, megcselekszik, realizál, eljár, foganatosít

lakos

főnév
 • lakó, polgár, honos, helybeli, földi, lélek, fő

megkíván

ige
 • kíván, vágyik, vágyódik, kívánkozik, áhít, áhítozik (választékos), sóvárog, eped, epedez (választékos), eseng (választékos), epedezik, bazsil (tájnyelvi), megáhítozik (tájnyelvi), bukik (valakire) (szleng), fáj a foga (valamire) (szleng)
 • megkövetel, elvár, előír, igényel, óhajt, kér, kiköt, kötelez, kényszerít, kierőszakol, pretendál (régies), szükségel (régies)
 • előfeltétele (valaminek), feltételez

nyiladék

főnév
 • (szaknyelvi): irtás, tisztás
 • (régies): nyílás, hézag