mutáció szinonimái

főnév
 • változat, variáció, variáns (szaknyelvi), alfaj

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

színez

ige
 • árnyal, kiszínez, beszínez, kifest
 • színesít, tarkít, szépít, élénkít

amikor I.

határozószó
 • mikor (választékos), miközben, mialatt, amíg, ahogy, mihelyt, midőn (régies), amidőn (régies), mikoron (régies), mihelyst (tájnyelvi)
 • valahányszor
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mutáció szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mintaszerű

melléknév
 • példás, példaszerű, eszményi, ideális, követendő, tökéletes, hibátlan, elsőrendű, klasszikus, példányos (régies), példamutató, kifogástalan, feddhetetlen, irányadó, kiváló

megigazít

ige
 • helyretesz, helyreigazít, visszaállít, helyrerak, helyre illeszt, elrendez, beállít, rendbe hoz, eligazgat, irányoz (tájnyelvi)
 • átalakít, kiigazít, kijavít, ráilleszt, rászab, megjobbít (régies), megtataroz (régies), megriktol (régies), adjusztál (szaknyelvi)

megemberel

ige
 • (tájnyelvi): megbecsül, megtisztel, megsüvegel (régies)
 • megsegít (régies)
 • (tájnyelvi): megvendégel
 • (megembereli magát): összeszedi magát, nekidurálja magát (bizalmas), erőt vesz magán

lesüllyed

ige
 • lemerül, elsüllyed, alászáll, alámerül, alábukik, leereszkedik
 • lesüpped, megsüllyed, megsüpped
 • csökken, lemegy
 • elsekélyesedik, lecsúszik, lealacsonyodik, lezüllik, deklasszálódik (idegen)

motoszkál

ige
 • tesz-vesz, motoz, kotorász, piszmog (bizalmas), pepecsel (bizalmas), katat (tájnyelvi), motyorog (tájnyelvi), babrál, babirkál (tájnyelvi), bíbál (tájnyelvi), babrityol (tájnyelvi)
 • zörög, neszez (választékos)

növeszt

ige
 • terem, hoz, hajt, nevel, ereszt
 • nagyít, növel, fejleszt

közjog

főnév
 • államjog

kőszál

főnév
 • szikla, szirt, kőszirt

ideig-óráig

határozószó
 • átmenetileg, időlegesen, ideiglenesen, időszakosan, alkalmilag, egyelőre

küldönc

főnév
 • kézbesítő, levélhordó, kifutófiú, kifutó, boy (idegen), hivatalszolga, hordár (régies)
 • futár, gyorsfutár, kengyelfutó, kurír (idegen), fullajtár (régies), hírvivő, hírnök, herold (régies)
 • ordonánc (régies)

nyír2

főnév
 • nyírfa

otthoni

melléknév
 • hazai, házi, családi, familiáris, otthonos, otthonias, házias, bensőséges, meghitt

dúskál

ige
 • tobzódik, bővében van, fürdik (valamiben), bővelkedik, dúslakodik (választékos), dúskálkodik (tájnyelvi), dúsol (tájnyelvi), bugyorászik (tájnyelvi), dőzsöl Sz: tejben-vajban fürdik
 • (tájnyelvi): válogat, turkál, finnyáskodik

ródli

főnév
 • szán, szánkó

pityókos

melléknév
 • félittas, ittas, félboros, becsípett, felöntött a garatra, pikós (tájnyelvi), kótyagos, spicces (bizalmas), becsiccsentett (bizalmas), kapatos

múzeum

főnév
 • gyűjtemény, műcsarnok
 • képtár, galéria, pinakothek (idegen)
 • skanzen (idegen)

mindenség

főnév
 • világmindenség, világegyetem, világ, végtelenség
 • univerzum, makrokozmosz (idegen), kozmosz

nemeslevél

főnév
 • címerlevél (régies), armális (régies), kutyabőr (tréfás), nemesi oklevél

pikoló

főnév
 • kisfuvola, pikula (régies)
 • söröspohár
 • (régies): szimpla (kávé)
 • (régies): borfiú (régies), pincérfiú, pincértanuló

nagycsütörtök

főnév
 • zöldcsütörtök

megkoszorúz

ige
 • felékesít, megkoronáz, koszorúval övez, megemlékezik
 • megjutalmaz, díjaz

nevez

ige
 • nevet ad, keresztel, elnevez
 • szólít, hí (régies), hív (valaminek), címez, nevén szólít
 • mond, titulál, jelöl, minősít
 • benevez, jelentkezik, pályázik, indul, startol (bizalmas)

piszkol

ige
 • piszkít, koszol, maszatol, mocskol, szennyez, keszmetel (tájnyelvi)
 • székel, kakál (bizalmas), kakil (bizalmas), nagydolgozik (bizalmas), szarik (durva)
 • ócsárol, gyaláz, pocskondiáz, szidalmaz, becsmérel, szid