pamutfa szinonimái

főnév
 • kapok, kapokfa, kapokgyapot

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tunya

melléknév
 • lusta, lomha, tétlen, semmittevő, dologtalan, henye, renyhe, rest, hájfejű, lassú, álmos, élhetetlen, szunyák (régies), tonyhó (régies), alamár (régies), léhonda (tájnyelvi), lomhár (tájnyelvi), pacuha (tájnyelvi), szunyáta (tájnyelvi)

kisöpör

ige
 • felsöpör, kitakarít, kitisztít, megtisztít, kihárint (tájnyelvi)
 • elsöpör, elhajt, elsodor, magával sodor, eltávolít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pamutfa szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összecsődít

ige
 • összeharangoz, összetrombitál, összedobol, összekolompol, összekürtöl, egybegyűjt, összehív, összeterel, gyülekeztet, felsorakoztat, egybecsődít, becsődít, összetoboroz, összevon, összeszed, összegyűjt

nézőközönség

főnév
 • publikum, közönség, nézők

négyéves

melléknév
 • negyedfű (régies)

mér

ige
 • méreget, kimér, megmér, kalibrál (szaknyelvi), lemér, mérlegel, bemér, felmér, méricskél, mérkél (tájnyelvi)
 • lemázsál
 • szondáz
 • hőmérőz
 • árusít, elad, árul
 • (csapást): ró, tesz, ad, okoz

összezavar

ige
 • megzavar, zavarba hoz, zavarba ejt, elbizonytalanít, kizökkent
 • megbont, megkavar (bizalmas), összekavar, összekever, megkever, feje tetejére állít, összegubancol (bizalmas), összekuszál, bonyolít, összegabalyít, összezilál, felforgat, összeforgat, szétzilál, feldúl, összezagyvál, konfundál (választékos)
 • összetéveszt, összecserél, felcserél, összekever, összekutyul (bizalmas)

piszkavas

főnév
 • kutacs (tájnyelvi), szítóvas, kotróvas, tűzkaparó, vaslapocska (régies)

megérzés

főnév
 • előérzet, ösztön, sugallat, ihlet, intuíció, spuri (szleng), hatodik érzék (bizalmas), szimat, telepátia
 • gyanítás, sejtés, sejtelem

megalszik

ige
 • megalvad, összemegy, megkocsonyásodik, megdermed, koagulálódik (szaknyelvi)
 • (valahol): hál, meghál, éjszakázik, megszáll

kiderít

ige
 • felkutat, feltár, fölfed, felderít, kipuhatol, kibogarász, kikutat, kipiszkál, kinyomoz, kibogoz, napfényre hoz, kiás, kikurkász (bizalmas), napvilágra hoz, délszínre hoz (régies), megvilágít, fényt derít (valamire), kiszimatol, kikémlel, világosságot derít (valamire), végére jár (valaminek), kitud, rájön, megfejt, megold, megállapít, tisztáz

megkeseredik

ige
 • megromlik, megavasodik, élvezhetetlenné válik
 • elkeseredik, csalódik, örömtelenné válik

pongyola II.

főnév
 • háziruha, slafrok (bizalmas), köntös, hálóköntös, háziköntös, pendely (tájnyelvi), otthonka, neglizsé (idegen), kantus (régies)

ránt

ige
 • rándít, megránt, von (választékos), húz, húzint (tájnyelvi)
 • (kardot): előránt, kiránt, előhúz, kihúz, elővesz, előkap
 • (ruhadarabot): vesz, felvesz, magára kap, felkap, felhúz
 • (bajba): sodor, visz, kever

erősít

ige
 • erősbít (választékos), edz, acéloz, izmosít, roborál (szaknyelvi)
 • kövérít
 • alátámaszt, aládúcol, megszilárdít, fortifikál (régies), rekeszt (régies), póckol (tájnyelvi)
 • (iramot): növel, fokoz, rákapcsol, gyorsít
 • (kapcsolatot): szorosabbra fűz, ápol, fejleszt, elmélyít, megszilárdít(valakivel)
 • (valamit valahova): hozzáerősít, rögzít, kapcsol, csatol, illeszt, fűz, fixál
 • állít, bizonygat, tanúsít, támogat, nyomatékosít, affirmál (szaknyelvi), dóciál (tájnyelvi)

sziporkázik

ige
 • szikrázik, szikrát szór, szikrát hány
 • ragyog, csillog, villódzik, villog, fénylik, tündöklik, csillámlik
 • brillíroz, tündököl

sorshúzás

főnév
 • sorsolás, sorsvetés (régies), sorsozás (régies), nyílhúzás (régies)

páncélos II.

főnév
 • harckocsi, tank, páncélszekrény (szleng)
 • monitor (szaknyelvi)

örvendezik

ige
 • örül, ujjong, örömét leli, örvend, fel van dobva (bizalmas), kiugrik a bőréből

pénznem

főnév
 • valutanem, pénzfajta

sivalkodik

ige
 • visítozik, visong, rivalkodik (régies), sivít, sivítozik, sipakodik (tájnyelvi), sivánkodik (tájnyelvi), vernyog (tájnyelvi), acsít (tájnyelvi), kisálkodik (tájnyelvi)

pardon II.

főnév
 • kegyelem, elnézés, megbocsátás, bocsánat, irgalom, könyörület

nyakék

főnév
 • nyaklánc, nyakravaló, kösöntyű (régies), collier (választékos)
 • gyöngysor, gyöngyfüzér

pici II.

főnév
 • csöppség, apróság, baba, csecsemő, újszülött, kisded, kisgyermek

sorban

határozószó
 • egymás után, rendre, egyik a másik után
 • sorrendben, időrendben, sorjában, szerről szerre