menny szinonimái

főnév
 • mennyország, paradicsom, túlvilág
 • másvilág
 • üdvösség
 • (választékos): boldogság, gyönyörűség, gyönyör
 • ég, égbolt, égboltozat
 • világűr, világegyetem, mindenség, éter
 • mennybolt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

keleti

melléknév
 • napkeleti, orientális (idegen)

konzervál

ige
 • tartósít, befőz, elrak, eltesz
 • megóv, megőriz, állandósít, megvéd, védelmez, karbantart
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a menny szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megtapogat

ige
 • megfogdos, fogdos, megbirbitél (tájnyelvi)
 • taperol (szleng)
 • (tájnyelvi): megver, meglapogat (bizalmas)

mámoros

melléknév
 • részeg, ittas, italos, kapatos, spicces, zákányos, kótyagos, bódult, pityókás (bizalmas), becsiccsentett (bizalmas)
 • lelkesült, boldog, önfeledt, gyönyörittas (választékos), szerelemittas, diadalittas (választékos), örömittas, elragadtatott, megrészegült, euforikus (idegen), eksztatikus (idegen), emelkedett (hangulat), megittasult (választékos)

lőre

főnév
 • aljabor, vízbor, kapásbor, kocsisbor, bicskanyitogató (tréfás), rabvallató (tréfás), kerítésszaggató (tréfás), karcos (tájnyelvi), vinkó, cankó (tájnyelvi), csavitka (tájnyelvi), lotty (tájnyelvi), fickó (tájnyelvi), pancs, háromemberes (tájnyelvi), csiger (tájnyelvi)

laikus

melléknév
 • műkedvelő, amatőr
 • avatatlan, járatlan, szakképzetlen, hozzá nem értő, kontár, botcsinálta, dilettáns, tájékozatlan, tudatlan Sz: érti, mint a véneki asszony a spárgafőzést
 • világi, civil

melléklépcső

főnév
 • cselédlépcső, hátsó lépcső

munkálkodik

ige
 • dolgozik, tevékenykedik, cselekszik, foglalkozik (valamivel), foglalatoskodik (valamivel), munkál (választékos), igyekszik, szorgoskodik, buzgólkodik, serénykedik, tesz-vesz, sürög-forog, hangyálkodik (régies), fáradozik, fárad, működik, hat

komolyan

határozószó
 • igazán, valóban, tényleg, persze, csakugyan, igazában
 • megfontoltan, higgadtan

kivár

ige
 • megvár, kiböjtöl

heverő I.

melléknév
 • elterült, leborult, fekvő
 • henye, tunya, munkátlan, lusta, fölösleges, rest, lomha, tétlen, naplopó, dologtalan, renyhe, lebzselő, pihenő, nyugvó, haszontalan
 • félretett, tartalékolt (pénz)

kotorászik

ige
 • kutat, kotor, motoz, turkál, keresgél, guberál (bizalmas), kurkál (tájnyelvi)

nadály

főnév
 • pióca, ivóka (régies), vérszívó (régies), vérszipó (régies)

nyelvmester

főnév
 • (régies): nyelvtanár, nyelvoktató
 • nyelvkönyv

csúfnév

főnév
 • gúnynév, ragadványnév, melléknév (régies), csúfolkodónév (tájnyelvi), csúfolónév (tájnyelvi)

ragtapasz

főnév
 • tapasz, sebtapasz, leukoplaszt, flastrom (régies)

pályamester

főnév
 • pályagondnok
 • gyepmester
 • pályaőr, pályafelvigyázó, vasúti felvigyázó

meó

főnév
 • felülvizsgálat, vizsgálat, ellenőrzés, kontroll

megszimatol

ige
 • megszaglász, beleszagol, megbűzöl (régies)
 • kiszimatol, megsejt, megorront, megszagol, tudomást szerez, megneszel, neszét veszi, gyanít, megérez

mókus

főnév
 • evet (régies), evetke (régies), cibabó (tájnyelvi), cibóka (tájnyelvi), monyóka (tájnyelvi), csahó (tájnyelvi), kelempászmadár (tájnyelvi)
 • (bizalmas): férfi, ember, hapsi (szleng), pasi (bizalmas), pasas, mandró (szleng), ürge (szleng)

összpontosul

ige
 • koncentrálódik, egyesül
 • tömörül

metél

ige
 • aprít, szegdel (régies), nyes, metsz, szabdal, szeletel, nyír, szecskáz (tájnyelvi), trancsíroz
 • vág, vagdal, darabol, széthasogat, nyirbál

mártírhalál

főnév
 • vértanúhalál, mártíromság, mártírium (idegen)

motor

főnév
 • hajtómű (szaknyelvi), hajtógép, erőgép
 • motorkerékpár, motorbicikli, kismotor, moci (bizalmas), robogó, moped
 • hajtóerő, mozgatóerő, lelke (valaminek), szív (bizalmas)(bizalmas)

pálinka

főnév
 • snapsz (bizalmas), égettbor, gugyi (tájnyelvi), papramorgó (tájnyelvi), tüzes víz (tréfás), ácskonyak (tájnyelvi), ákovita (tájnyelvi), nyakolaj (tájnyelvi), szíverősítő (bizalmas), szeszkó (szleng)