nyelvmester szinonimái

főnév
 • (régies): nyelvtanár, nyelvoktató
 • nyelvkönyv

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

háromszög

főnév
 • trigónum (régies), háromszeglet (régies), csegely (régies)
 • triangulum (szaknyelvi)

egyeduralkodó

főnév
 • egyedúr (régies), autokrata, zsarnok, kényúr, elnyomó, despota, tirannus (régies), diktátor, uralkodó, fejedelem, monarcha (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyelvmester szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nekitámad

ige
 • nekiesik, nekiugrik, nekiront, nekimegy, ráront, rátör, ráveti magát, rátámad, kifakad, torkának ugrik, gorombáskodik (valakivel), nekifeszít (tájnyelvi)

mellszobor

főnév
 • büszt (idegen)

megtapogat

ige
 • megfogdos, fogdos, megbirbitél (tájnyelvi)
 • taperol (szleng)
 • (tájnyelvi): megver, meglapogat (bizalmas)

matrac

főnév
 • derékalj, ágybetét, szivacs, epeda (idegen)
 • gumimatrac, úszómatrac

noszogat

ige
 • nógat, noszít (régies), unszol, ösztökél, ösztönöz, kapacitál, biztat, bátorít, buzdít, serkent, sarkall, sürget, piszkál, stimulál, szutyongat (tájnyelvi)
 • háborgat, zavar

oszmán

melléknév, főnév
 • oszmán-török, török, oszmánli (régies), ozmán (régies)

légmentes

melléknév
 • hermetikus, légtartó, légzáró
 • vákuumzáró, vákuumzáras
 • légüres, légtelen

látszerész

főnév
 • szemüvegkészítő, látszerkészítő (régies), szemüveges (régies), optikus

jassznyelv

főnév
 • csibésznyelv, argó, tolvajnyelv, szleng, alvilági nyelv, fattyúnyelv, zsargon, apacsnyelv

lepénzel

ige
 • megveszteget, lefizet, megvesz, megvásárol, elhallgattat, korrumpál (idegen), megken (szleng), jattot ad (valakinek) (szleng), megpénzel (tájnyelvi)

önfejű

melléknév
 • makacs, csökönyös, nyakas, dacos, akaratos, konok, keményfejű, makrancos, engedetlen, fejes (tájnyelvi), makrafánc (tájnyelvi), vasfejű, betonfejű (szleng), agyas, megátalkodott, megrögzött, szívós, hajthatatlan, tántoríthatatlan, intranzigens (idegen)

papírmunka

főnév
 • irodai munka, adminisztráció, bürokrácia
 • papírhajtogatás, origami (idegen)

elfecseg

ige
 • elmond, elárul, kibeszél, kifecseg, elpletykál, elköp (szleng), elszól, kikotyog (bizalmas), kikottyant (bizalmas)

sokk

főnév
 • megrázkódtatás, csapás, trauma (idegen), ijedség, megpróbáltatás

rang

főnév
 • cím, méltóság, titulus (régies)
 • fokozat
 • beosztás, poszt, állás, hivatal, pozíció (idegen), státusz, tisztség
 • rendfokozat, rangfokozat, sarzsi (bizalmas)
 • tekintély, befolyás, megbecsülés, hírnév

nyereségrészesedés

főnév
 • osztalék, részesedés, haszonmegosztás, jutalom, nyereség

négyszög

főnév
 • négyzet, kvadrangulum (idegen)

oldalkocsi

főnév
 • pótkocsi
 • (szleng): feleség, hitves

ragaszt

ige
 • tapaszt, rögzít, odaerősít, tapaszol, enyvez, csirizel, raggat (régies)
 • megragaszt, beragaszt, betold, eltömít, összeforraszt
 • hozzáépít, hozzátold, hozzátapaszt, megtold, told, kiegészít, kibővít
 • (tájnyelvi): kuporgat, szerez, hozzátesz, harácsol
 • fertőz, megfertőz, terjeszt, átterjeszt, ráragaszt

nyugati

melléknév
 • nyugatról való, nyugatra fekvő
 • újvilági

mentőállomás

főnév
 • segélyhely, elsősegélyhely, elsősegély-állomás

orca

főnév
 • (választékos): arc, ábrázat, arculat (régies), kép, fizimiska (bizalmas), pofa (durva), pofi (bizalmas)

ramaty

melléknév
 • (szleng): gyenge, hitvány, vacak, silány, gyatra, ócska, szemét