pályamester szinonimái

főnév
 • pályagondnok
 • gyepmester
 • pályaőr, pályafelvigyázó, vasúti felvigyázó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

végrehajt

ige
 • megtesz, elvégez, véghezvisz, bevégez, teljesít, perfektuál (idegen), befejez, megcselekedik (régies), megcsinál, bevált, végez (tájnyelvi)
 • valóra vált, kivitelez, elkészít, keresztülvisz, megvalósít, foganatosít, megold
 • behajt, foglal (bizalmas)

nesztor

főnév
 • (választékos): rangidős, korelnök
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pályamester szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összebeszél

ige
 • megállapodik, megegyezik, összeesküszik, intrikál, szövetkezik, összejátszik, konspirál (idegen), összetanakodik (tájnyelvi)
 • összehadar, összehabar, összehord, összefecseg, összehantál, összehadovál, összezagyvál, elkalandozik, összekalatyol (régies), rizsázik (szleng)

névtábla

főnév
 • címtábla, cégér

negligál

ige
 • semmibe vesz, elhanyagol, mellőz Sz: kutyába se vesz; elnéz vkinek a feje fölött; levegőnek néz(valakivel, valamivel)

mennydörgés

főnév
 • égzengés, dörgés, égdörgés, égzörgés (tájnyelvi)
 • (választékos): robaj, moraj, morajlás, dübörgés, zengés, dördülés, csattanás, zúgás

összeveszik, összevé

ige
 • összekülönbözik, összetűz (bizalmas), összekap, összezördül, összezörren, összeszólalkozik, összeakaszkodik, összekoccan, hajba kap (bizalmas), összerúg (bizalmas), összedisputál (tájnyelvi), összekocódik (tájnyelvi), összeágaskodik (tájnyelvi), összebalhézik (szleng)
 • szakít Sz: összerúgja a port; összerúgja a patkót; tengelyt akaszt; összeakasztja a bajuszt; kiborítja a bilit

pirospozsgás

melléknév
 • életerős, egészséges
 • kicsattanó, pirók (régies), derőcés, ragyogó, piruló, bronzszínű, viruló, vörös, rózsás

megérlelődik

ige
 • megérik, beérik
 • kifejlődik, kialakul, kiformálódik

megalkuvó

melléknév
 • opportunista, gerinctelen, elvtelen, defetista (idegen), tranzigens (idegen), konformista, helyezkedő

kicsíp

ige
 • kitép, kiszakít
 • felcsíp, kimar
 • (tájnyelvi): kifog (valakin)
 • (kicsípi magát): kirittyenti magát (szleng), kicsinosítja magát, felcicomázza magát, kiöltözik, kiöltözködik, ünneplőbe vágja magát, kinyalja magát, díszbe öltözik, díszt ölt, kikeni-feni magát, felpiperészi magát, kicsípekedik (tájnyelvi)

megkegyelmez1

ige
 • megbocsát, megkönyörül, kegyelmet gyakorol, irgalmaz, feloldoz, elnéz, könyörül, pardoníroz (régies), szemet huny, fátylat borít rá
 • életben hagy, megkímél

póló

főnév
 • vízilabda, vízilabdajáték
 • lovaspóló
 • gyeplabda
 • trikó, atléta
 • pólóing

rang

főnév
 • cím, méltóság, titulus (régies)
 • fokozat
 • beosztás, poszt, állás, hivatal, pozíció (idegen), státusz, tisztség
 • rendfokozat, rangfokozat, sarzsi (bizalmas)
 • tekintély, befolyás, megbecsülés, hírnév

erőd

főnév
 • erődítmény, erődítés, bunker, vár, váracs (régies), erősség (régies), fortifikáció (régies), citadella (régies), fellegvár, bástya

színtiszta

melléknév
 • vegyítetlen, keveretlen, tiszta, hamisítatlan, százszázalékos, valódi
 • csupa, merő

soros

melléknév
 • következő, soron következő, soron lévő
 • (szaknyelvi): főáramkörű, lépcsős (régies), kaszkád (régies)

pamutfa

főnév
 • kapok, kapokfa, kapokgyapot

őrszoba

főnév
 • kapitányság, rendőrség, botos kégli (tréfás), jagellóság (szleng), jard (szleng)

pénzel

ige
 • támogat, dotál, finanszíroz, menedzsel, szponzorál, szubvencionál (szaknyelvi)

síremlék

főnév
 • sírkő, síroszlop, sírkereszt, fejfa
 • kripta, mauzóleum, sírház (régies), (török) türbe

parázs I.

főnév
 • tűz, szikra, üszök, zsarátnok (választékos), zsarát (régies), pörzs (régies), eleven szén (régies), élő szén (régies), éltűz (régies)

nüansz

főnév
 • árnyalat, színárnyalat, hangárnyalat
 • eltérés, különbség

pezseg

ige
 • buzog, fortyog, bizseg (tájnyelvi), sorcik (régies), tajtékzik, bugyborékol, bugyog, forr, gyöngyellik (régies), bozsorog (tájnyelvi), gyöngyözik, habzik, zubog
 • hemzseg, nyüzsög

som

főnév
 • somfa