moha szinonimái

főnév
 • mohotka (tájnyelvi), bangyu (tájnyelvi), bükkfapéterke (tájnyelvi)
 • (szleng): nő, lány, csaj (bizalmas), fruska, pipi

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

napfürdőzik

ige
 • napozik, napfürdőt vesz, napkúrázik, sütkérezik, sütteti magát a nappal

revízió

főnév
 • módosítás, átértékelés
 • ellenőrzés, vizsgálat, felülvizsgálat, átnézés, átvizsgálás, könyvvizsgálat
 • (régies): perújítás, perújrafelvétel (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a moha szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mérgez

ige
 • toxikál (szaknyelvi), étet (tájnyelvi), öl, mételyez (tájnyelvi), károsít, rombol, pusztít, tönkretesz, leépít, megbetegít

megdöbben

ige
 • meghökken, meglepődik, megriad, megijed, megrendül, elhűl, ledöbben (szleng), elképed, megrökönyödik, megütközik, visszahőköl, megdermed, konsternálódik (idegen), megzöbben (tájnyelvi), lepadlózik (szleng), lebabázik (szleng), paff lesz (bizalmas), berosál (szleng), kikattan (szleng)

maszkíroz

ige
 • adjusztíroz (szaknyelvi), alakít, kikészít (arcot)
 • álcáz, elrejt, elleplez

lehallgat

ige
 • kihallgat, lefülel (bizalmas), végighallgat, hallgatózik, figyel

mindenfelől

határozószó
 • mindenhonnan, mindenünnen, minden oldalról, mindenünnét (tájnyelvi)
 • körös körül

nekiesik

ige
 • nekiütődik, nekitántorodik, nekibukik (tájnyelvi), rápottyan, rázuhan
 • nekitámad, nekimegy, rátámad, rámászik (bizalmas), ráront, letaglóz, ráveti magát, nekirohan
 • belegyalogol (szleng), leszid, ledorongol (bizalmas)
 • hozzáfog, hozzálát, nekikezd, munkához lát, nekifekszik, nekiveselkedik, belevág, nekigyürkőzik

kör

főnév
 • körvonal, karika, cirkulus (régies), kerekület (tájnyelvi)
 • körfordulat, körpálya
 • séta, út
 • menet, forduló, játszma, osztókör
 • rund
 • környék, környezet, tájék, terület, határ, körzet, hatókör
 • csoport, ismeretség, társaság, kompánia, banda, brancs (bizalmas), klikk (pejoratív)
 • egyesület, egylet, szakkör, klub, kaszinó

kormos

melléknév
 • bekormolódott, piszkos, koszos, mocskos, szurtos, szurkos, szennyes, füstös
 • sötét, fekete

hova, hová

határozószó, névmás
 • merre?, milyen irányba?, merrefelé?
 • ahová, amerre, amely helyre
 • minek?
 • (tájnyelvi): hol?

közíró

főnév
 • újságíró, publicista (idegen), hírlapíró

neveletlen

melléknév
 • udvariatlan, tiszteletlen, illetlen, modortalan, rossz modorú, nem volt gyerekszobája, faragatlan, bárdolatlan, tapintatlan, szemtelen, szófogadatlan, pimasz, arcátlan, impertinens (régies), bugris (pejoratív), durva, otromba, útszéli, nyers, közönséges, tapló (durva), bunkó (durva), kellengóré (tájnyelvi)
 • tanulatlan, tudatlan, műveletlen, csiszolatlan, pallérozatlan, iskolázatlan, kulturálatlan, primitív

ólálkodik

ige
 • leselkedik, settenkedik, sompolyog, cirkál, szunnyog (tájnyelvi), lófrál (bizalmas), koslat, somfordál, kujtorog, mászkál, lábatlankodik, lebzsel, lődörög, cselleng, oson, oldalog, lopakodik, lopódzik, ténfereg, sündörög, őgyeleg
 • (régies): incselkedik

disznóparéj

főnév
 • szőrös disznóparéj, cigányparéj, lisztesparéj, vörösparéj, östör

rendőrség

főnév
 • polícia (idegen), milícia (idegen), jard (szleng), policáj (régies)

penna

főnév
 • toll, írótoll, lúdtoll
 • tollhegy

molekulasúly

főnév
 • mólsúly

mennybolt

főnév
 • ég, égbolt, égboltozat
 • világűr, világegyetem, mindenség, éter
 • menny

nagybőgős

főnév
 • bőgős, brúgós (tájnyelvi), búrogós (tájnyelvi), búgós (tájnyelvi), barborás (régies), gordonos (régies)

páter

főnév
 • szerzetes, pap, atya, lelkipásztor

mozdít

ige
 • elmozdít, mozgásba hoz, eltol, húz, lök, taszít, moccant
 • indít, lendít
 • (tájnyelvi): tesz, csinál
 • késztet, buzdít, bozdít (tájnyelvi), motivál, hajt, sarkall, serkent, ösztökél, ösztönöz, mozgít (tájnyelvi)

megfeledkezik, megfe

ige
 • elfelejt, elfeled, elfeledkezik, elmulaszt (valamit), eligyekedik (tájnyelvi), kimegy az eszéből, nem emlékszik(valamire)
 • (megfeledkezik magáról): elragadtatja magát, heveskedik, indulatoskodik
 • (megfeledkezik magáról): illetlenkedik
 • szellent, fingik (durva)

naplopó

melléknév, főnév
 • (pejoratív): munkakerülő, dologkerülő, dologtalan, kasza-kapa kerülő (tréfás), munkátlan, léhűtő, lézengő ritter, semmittevő, lusta, ingyenélő, csavargó, haszontalan, csirkefogó, henye, henyélő, aszfaltkoptató (bizalmas), lajha (régies), kupcihér (tájnyelvi), semmirekellő, mihaszna, hétlusta, pernahajder, here (pejoratív), potyaleső, lógós (bizalmas), flaszterkoptató (bizalmas), himpellér (régies), lustazsák (tájnyelvi), csoszoli (tájnyelvi), naplesi (tájnyelvi) Sz: borsót gömbölyít; büdös neki a munka; ecetet darál; elmenne a munka temetésére; homokot kötöz; jeget aszal; lencsét laposít; nem kap sérvet a munkától; nem szakad meg a dolgában; pénztáros az ingyenuszodában; repülőtéren sínváltó; úgy áll a munkához, hogy más is odaférjen; ül, mint a kopott gyöngy; várja, hogy a sült galamb a szájába repüljön; verebet patkol; vinné a zászlót a munka temetésén; zabot hegyez; napnál fűtő

például

határozószó
 • úgymint, nevezetesen, szemléltetésként, per exemplum (választékos)
 • példaként, példaképpen, példának okáért, többek között, egyebek között