zebra szinonimái

főnév
 • tigrisló (régies)
 • gyalogos-átkelőhely, gyalogátkelőhely, átkelőhely

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lázálom

főnév
 • önkívület, kórálom (régies)
 • rémkép, rémlátomás, agyrém

formális

melléknév
 • alaki, formai, forma szerinti, külsődleges, névleges, lényegtelen
 • megszabott, szabályos, előírásos, konvencionális
 • rideg, hideg, fagyos, hűvös, udvariaskodó, kimért
 • szertartásos
 • (régies): nyilvánvaló, valóságos, szemmel látható
 • félreérthetetlen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a zebra szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

visszamenőleg

határozószó
 • pótlólag, visszahatólag, utólag

üzemzavar

főnév
 • hiba, defekt, meghibásodás, géphiba
 • probléma, baj

útleírás

főnév
 • útinapló, útirajz, itinerárium (idegen)
 • úti beszámoló

főnév
 • tavacska, kacsaúsztató (bizalmas)
 • tengerszem

vontatás

főnév
 • húzatás, csörlőzés, vonszoltatás

taksál

ige
 • (valamire): értékel, becsül
 • (valamilyennek): gondol, vél, hisz, tart

szúnyogháló

főnév
 • légyháló

portyázik

ige
 • martalóckodik, rabol, fosztogat
 • megrohan, rajtaüt
 • bolyong, csapong
 • kóborol, kalandozik, cirkál

tarol

ige
 • levág, arat, kaszál, sarlóz
 • (régies): kopaszra nyír
 • ledönt
 • lehengerel, győz, sikert arat
 • nyer, bezsebel

kötelezettség

főnév
 • kötelesség, feladat, felelősség, kötöttség, obligó (régies), kötelem (régies), tennivaló, követelmény

zeneakadémia

főnév
 • zeneművészeti főiskola, konzervatórium (idegen), konzi (bizalmas)

visszaemlékezik, vis

ige
 • felidéz, emlékezetébe idéz, eszébe jut, megemlékezik (valakiről, valamiről), visszaréved, visszagondol, visszanéz, visszapillant, visszatekint, múltba néz
 • felismer, ráismer

zűrzavaros

melléknév
 • összefüggéstelen, értelmetlen, kusza, összevissza

vajda

főnév
 • fejedelem, vezér, hadvezér, vojvoda (idegen), hoszpodár (régies)