megkonstruál szinonimái

ige
 • megalkot, megszerkeszt, megtervez, létrehoz, elkészít
 • eltervez, elgondol, elképzel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

beállítottság

főnév
 • meggyőződés, szemléletmód, szemlélet, felfogás, alapállás, hozzáállás, orientáció, viselkedés, magatartás

kapatos

melléknév
 • ittas, italos, ittaska (régies), itókás (tájnyelvi), itkányos (tájnyelvi), pityókás (bizalmas), mólés (szleng), pityókos (tájnyelvi), boros, spicces (bizalmas), beszeszelt, becsípett, becsiccsentett (bizalmas), részeg, makszos (szleng)
 • mámoros, kótyagos, kalantos (régies), káplyás (tájnyelvi), gaborgyás (tájnyelvi), galócsás (tájnyelvi), félnederes (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megkonstruál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megegyezik

ige
 • megállapodik, megalkuszik, kiegyezik, kompromisszumot köt, egyezséget köt, kongruál (idegen), konkordál (idegen), összebeszél Sz: a markába csap (valakinek); szegletre jön (valakivel); közös nevezőre jut (valakivel); szót ért (valakivel)
 • egyezik, megfelel, összevág, stimmel, azonos, találkozik, összeillik, kvadrál, egybeesik, egybevág, összhangban van, stimmel (bizalmas), passzol (bizalmas), klappol (bizalmas)
 • harmonizál

lekicsinylő

melléknév
 • fitymáló, leszóló, ócsárló, lenéző, leereszkedő, megvető, pejoratív, vállveregető

leckéztet

ige
 • korhol, dorgál, kioktat, fedd, szid
 • oktat, nevel, moralizál (idegen)

ködlik

ige
 • sejlik, rémlik, dereng

meghatalmazott

főnév, melléknév
 • megbízott, kiküldött, képviselő, kirendelt, feljogosított, jogosult, felhatalmazott, illetékes, ügyvivő, közbenjáró, küldött, követ (választékos), teljhatalmú (választékos), teljhatalmazott (régies), prokurátor (régies), mandatárius (idegen), kinevezett, autentikus

meló

főnév
 • (szleng): munka, teendő, tennivaló, gálya (szleng), fáradság, vesződség, robot (pejoratív), gürcölés, gürizés (szleng), strapa (bizalmas), melódia (szleng)

visszatorpan

ige
 • visszahőköl, visszahökken, visszariad, visszaretten, meghátrál, meginog

kikel

ige
 • felkel, kimászik
 • kisarjad, sarjad, előbújik, kibújik, kicsírázik, kihajt, kizöldül, rügyezik, bimbózik, fakad, zsendül, kipezsdül (tájnyelvi)
 • (valaki, valami ellen): felhördül, felfortyan, kitör, dühbe gurul, kifakad, kirohan

kiegyensúlyozott

melléknév
 • egyensúlyban levő, egalizált (idegen), egyforma, állandó, ingadozásmentes
 • békés, háborítatlan, harmonikus, megállapodott, lehiggadt, komoly, nyugodt, megfontolt, józan, csöndes, megingathatatlan, állhatatos, rendíthetetlen, szilárd, eltökélt, türelmes, mértéktartó, mértékletes

halászik

ige
 • hálójába kerít (tájnyelvi), hálóra hajtat (tájnyelvi)
 • horgászik, horogra kerít

kirobban

ige
 • felrobban, szétrobban, levegőbe repül, explodál
 • előtör, kitör, felszínre tör
 • (háború) kitör
 • felzúg, felharsan, felmorajlik
 • indulatba jön, dühbe gurul, haragra gerjed
 • kitudódik, kipattan

merészel

ige
 • bátorkodik, mer, merészkedik, vállalkozik, szándékozik, megkísérel, megpróbál, megreszkíroz (bizalmas), veszi magának a bátorságot, kockáztat

munkaterület

főnév
 • munkakör, tevékenységi kör
 • szektor (szaknyelvi), tárca (szaknyelvi), asztal (bizalmas)

cigánykerék

főnév
 • górány (tájnyelvi), báránybucka (tájnyelvi)

pihenés

főnév
 • pihenő, nyugalom, nyugság (tájnyelvi), szünet, fájront (régies), nyugvás (választékos), otium (idegen), tétlenség, rekreáció (idegen), szieszta (bizalmas), pauza (idegen)
 • szórakozás, kikapcsolódás, felfrissülés
 • munkaszünet, szünet, fájront (idegen)

országnagy

főnév
 • főnemes, főúr, zászlósúr (régies)
 • bán
 • nádor
 • országbíró

megköszön

ige
 • köszön, hálálkodik, meghálál, hálát ad, köszönetet mond

megcukroz

ige
 • cukorral meghint, cukorral beszór, megédesít

megterem

ige
 • meghoz, megad, terem, kiad (tájnyelvi), megnő (tájnyelvi)
 • tenyészik, nő
 • létrejön, kialakul

olyan

névmás
 • hasonló, afféle, olyanféle, olyanforma, oly, olyasféle, olyanfajta
 • ugyanolyan
 • akkora
 • annyi

megnyugtató

melléknév
 • biztató, derűs, bátorító, bizalmat keltő, reményteljes
 • kellemes, jóleső, kielégítő, csillapító, pihentető, mérséklő, békés, csendes

lendületes

melléknév
 • energikus (idegen), dinamikus (idegen), életerős
 • határozott, erőteljes, erélyes, kemény
 • tüzes, élénk, friss, eleven lelkes, lelkesítő

megvetendő

melléknév
 • megvetésre méltó, hitvány, alávaló, haszontalan, silány, gyalázatos, ócska, rongy

oroszlánszáj

főnév
 • tátika, tátogó, tátics