légörvény szinonimái

ige
 • forgószél, ciklon, orkán, tornádó, hurrikán
 • forgatag (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nekiesik

ige
 • nekiütődik, nekitántorodik, nekibukik (tájnyelvi), rápottyan, rázuhan
 • nekitámad, nekimegy, rátámad, rámászik (bizalmas), ráront, letaglóz, ráveti magát, nekirohan
 • belegyalogol (szleng), leszid, ledorongol (bizalmas)
 • hozzáfog, hozzálát, nekikezd, munkához lát, nekifekszik, nekiveselkedik, belevág, nekigyürkőzik

nyerges II.

főnév
 • hátasló
 • nyereggyártó, szíjgyártó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a légörvény szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lak

főnév
 • lakóhely, lakóház, szállás, hajlék, rezidencia (idegen), villa
 • bungaló, faház, nyári lak
 • pavilon (idegen), kioszk (idegen), bódé

klisé

főnév
 • (szaknyelvi): nyomódúc, nyomólemez
 • (szaknyelvi): szólam, frázis, közhely, sablon, banalitás, semmitmondás

kiszolgálás

főnév
 • felszolgálás, eladás, árusítás, kimérés

keresztanya

főnév
 • komaasszony, kereszt (bizalmas), keresztmama, keresztke (bizalmas), tatámasszony (tájnyelvi)

lebilincsel

ige
 • leköt, leláncol
 • lenyűgöz, megbabonáz, elkápráztat, meghódít, elbűvöl, elvarázsol, megigéz, elragad, megejt

lövés

főnév
 • dörrenés, durranás, durrogás, puffantás, dirr-durr, lövet (régies)
 • lövészet

újjáalakít

ige
 • átalakít, átformál, újjávarázsol, megtataroz, renovál, restaurál
 • megváltoztat, átszervez, újjászervez, megreformál
 • modernizál

jácint

főnév
 • kékecske, kígyóhagyma (régies), hiacint (régies), cintli (tájnyelvi), gica (tájnyelvi), gicavirág (tájnyelvi)

irkafirka

főnév
 • firkálás, firkálmány, ákombákom, krikszkraksz, macskakaparás (bizalmas), iromány

fogász

főnév
 • fogorvos, fogszakorvos, dentista (régies)
 • fogtechnikus

jólnevelt

melléknév
 • illedelmes, illemtudó, tisztelettudó, tisztességtudó, tisztességes, udvarias, figyelmes, jó modorú, előzékeny, rendes, szófogadó, pallérozott, kiművelt, finom

magyartalan

melléknév
 • idegenes, idegenszerű
 • (régies): hazafiatlan

megfogyatkozik

ige
 • csökken, fogy, meggyérül, megritkul, megcsappan, leolvad, megkevesbedik, megkisebbedik
 • gyengül, hanyatlik, apad, visszaesik

befűz

ige
 • (tűbe cérnát): beleölt, bedug, beledug, belehúz
 • (szleng): becsap, rászed
 • behálóz, elcsábít, meghódít, elbolondít, magába bolondít

odafigyel

ige
 • odafülel, odahallgat, hegyezi a fülét, kinyitja a fülét
 • meghallgat

mizerábilis

melléknév
 • nyomorúságos, szánalmas, siralmas
 • nyomorgó, szűkölködő
 • silány, gyatra, gyarló, hitvány, selejtes, értéktelen, szegényes, ócska, rossz, vacak, olcsó, dibdáb, gyepér (tájnyelvi), tré (szleng)
 • rossz, alávaló, semmirekellő, semmiházi, senkiházi, nyavalyás, cudar
 • szerencsétlen, boldogtalan

legutóbb

határozószó
 • legutoljára, legkésőbb
 • nemrég, nemrégen, nemrégiben, minap, legunton (tájnyelvi)

kvázi II.

melléknév
 • látszólagos
 • körülbelüli, megközelítő

leugrik

ige
 • (járműről): leszáll, lelép
 • lemegy, leutazik, lefárad, lerándul, leruccan (bizalmas)(bizalmas)
 • leválik, leesik, lepattan, lejön

mindannyian

névmás
 • mindnyájan, valamennyien, mindenki, mind egy szálig, csapatosan

lélekharang

főnév
 • halálharang (tájnyelvi), hírharang (tájnyelvi), csendítőharang (tájnyelvi)

kommentár

főnév
 • hírmagyarázat
 • jegyzet, széljegyzet
 • magyarázat
 • fejtegetés, megvilágítás, értelmezés, interpretáció, explikáció (szaknyelvi)
 • észrevétel, vélemény, megjegyzés

literátor

főnév
 • író, irodalmár, tollforgató

mirigy

főnév
 • glandula (idegen)
 • csomó, duzzanat, mirigydaganat (tájnyelvi)
 • (régies): pestis, kolera, tífusz