megnyílik szinonimái

ige
 • kinyílik, kifakad, kitárul, feltárul
 • széthasad, szétnyílik, kilyukad
 • kitárulkozik, kipakol (szleng), kiönti a szívét, könnyít a lelkén, kibeszél, megnyilatkozik(bizalmas)
 • működni kezd, megkezdődik, kinyit

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

menetjegy

főnév
 • jegy, biléta (tájnyelvi)

lóg

ige
 • függ, csüng, csügg, fityeg, ityeg-fityeg, lötyög (bizalmas), leng, ing, billangózik (tájnyelvi), cafog (tájnyelvi), colonkol (tájnyelvi), leffeg (tájnyelvi)
 • kapaszkodik, függeszkedik, csimpaszkodik
 • lézeng, lófrál (bizalmas), tekereg, csavarog, kószál, őgyeleg, teng-leng, ténfereg, lődörög
 • (titokban): szökik, illan, menekül, menekedik (régies), menekszik (tájnyelvi), menti az irháját, viszi a bőrét, fut, pucol (szleng)
 • teng-leng, amerikázik (szleng), lazsál (bizalmas), lazsukál (idegen)
 • a napnál dolgozik (szleng), a napnál fűtő (szleng), laufol (szleng), lazít (szleng), mereszti a seggét (durva), summant (szleng), nyaral (szleng), szimulál, táppénzen van (szleng)
 • (szleng): bliccel (bizalmas)
 • kibújik (valami alól)
 • (szleng): jár (valakivel), fut (szleng), hajt (szleng), lötyög (bizalmas), mászkál, pörget (szleng)
 • (szleng): tartozik (valakinek), jön (valakinek) (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megnyílik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megfojt

ige
 • megfullaszt, megnyuvaszt (tájnyelvi), kiszorítja a szuszt (valakiből) Sz: kiszorítja a lélegzetet (valakiből); kiszorítja a lelket (valakiből); beleszorítja a szelet
 • tönkretesz, lehetetlenné tesz, elnyom

lenyugodik, lenyugsz

ige
 • lepihen
 • aludni megy, aludni tér, nyugovóra tér, nyugalomra tér, elteszi magát holnapra, elteszi magát másnapra, leteszi a fejét, álomra hajtja a fejét, nyugalomra hajtja a fejét, szunyálni megy, hunyni megy (szleng), ledöglik (durva), levackol (szleng), tollasbálba megy (tréfás)
 • (bizalmas): lecsillapodik, lecsillapul, lecsendesedik, lecsendesül, lecsitul, megnyugszik, lelohad, lehiggad, megjuházik, megjuhászodik, megszelídül
 • (nap): leáldozik, lemegy, leszáll, lehanyatlik, lebukik, alábukik, nyugovóra tér, látóhatár mögé bukik, lesuvad (tájnyelvi), elszentül (tájnyelvi)

legrosszabb

melléknév
 • legsilányabb, legutolsó, sereghajtó
 • legterhesebb, legkedvezőtlenebb, leggyengébb

környékez

ige
 • körülvesz, övez, környez (tájnyelvi), körülzár, bekerít, körüljár, körültapogat, körülölel
 • kerülget, közelít, udvarol, környékel (tájnyelvi)

megkésik

ige
 • elkésik, késlekedik, késedelmeskedik, várat magára
 • elmarad, lemarad, visszaesik, leszakad, megfeneklik

meó

főnév
 • felülvizsgálat, vizsgálat, ellenőrzés, kontroll

vizsga I.

főnév
 • (régies): vizsgálat
 • próbatétel, próba
 • vizsgázás, egzámen (idegen), kollokvium, kollokválás, szigorlat

kimondott

melléknév
 • határozott, igazi, valóságos, valódi, nyilvánvaló, kifejezett, szembetűnő, szembeszökő, észrevehető, kivehető, megfigyelhető, szemmel látható, kétségtelen, félreérthetetlen, jellegzetes, kihangsúlyozott, erős
 • szóbeli, beszélt, íratlan

kihajózik

ige
 • kiszáll, partra száll, kiköt
 • kievez, nyílt vízre megy

hangfogó I.

melléknév
 • hangtompító, hanggátló (fal), zörejfogó, zörejelhárító (szaknyelvi)

kiszellőztet

ige
 • huzatot csinál, kiszellőz (tájnyelvi)

metszőfog

főnév
 • harapófog (régies), kapafog (bizalmas)

nacionalista

melléknév
 • nemzeti, hazafias, honszerető
 • (pejoratív): soviniszta (idegen)

colos

melléknév
 • (bizalmas): magas, nyurga, langaléta, nyakigláb, hórihorgas, coli (bizalmas)

pityóka2

főnév
 • (bizalmas): szeszes ital, tütü (bizalmas), alkohol

öklel

ige
 • döf, taszít, szúr, bök, döfköd, bökdös, lököl (tájnyelvi), tusál (tájnyelvi)
 • viaskodik, mérkőzik, küzd, párbajozik

megnyugtat

ige
 • elcsendesít, elhallgattat, lecsillapít, megbékít, elcsitít, vigasztal, enyhít, lehűt
 • lelkére beszél, észre térít
 • biztosít (valamiről), meggyőz

megfedd

ige
 • megró, megdorgál, megint, korhol, leszid, lekap, rendreutasít (bizalmas)

megvilágítás

főnév
 • expozíció
 • nézőpont, szempont, aspektus, szemszög, beállítás, feltüntetés
 • magyarázat, kommentár

ortopédia

főnév
 • testegyenészet (régies)

megsajnál

ige
 • megszán, megkönyörül, részvétet érez, együtt érez, megesik a szíve (valakin)

leszed

ige
 • levesz, elvesz, elrak, eltesz
 • lekanalaz, lefölöz, lehaboz
 • szüretel, betakarít, leszemez, letép, begyűjt, kobozol (tájnyelvi)
 • (szőrt): leborotvál, levág, lenyír, lehúz (bizalmas)
 • lesegít
 • lelő, lekap (bizalmas), lepuffant (bizalmas)

méltóságteljes

melléknév
 • dicső, daliás, tiszteletet parancsoló, tekintélyes, komoly, büszke, fejedelmi, emelkedett, fennkölt, patetikus, felséges, magasztos, ünnepélyes, ünnepi, impozáns, nagyszerű, méltóságos

óvatos

melléknév
 • elővigyázatos, vigyázatos (régies), körültekintő, előrelátó, megfontolt, meggondolt, tartózkodó, józan, rezervált, taktikus (idegen), gondos, gyanakvó, éber, bizalmatlan, vigyázó (régies) Sz: az aludttejet is megfújja; gyanakvó, mint a varjú; szemhéj alatt is vigyáz; tapogatva jár; tojást visz
 • tapintatos, kíméletes