vizsga I. szinonimái

főnév
 • (régies): vizsgálat
 • próbatétel, próba
 • vizsgázás, egzámen (idegen), kollokvium, kollokválás, szigorlat

vizsga II. szinonimái

melléknév
 • (régies): kutató, fürkésző, figyelő, vizsgálódó, vizsla

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

altat

ige
 • ringat, álomba ringat, nyugtat, csicsígat (tájnyelvi), csucsujgat (tájnyelvi), csucsultat (tájnyelvi), alít (tájnyelvi), szenderít (régies), hunytat (régies)
 • kábít, bódít, érzéstelenít, narkotizál (szaknyelvi)

métely

főnév
 • szőrféreg (tájnyelvi)
 • mételykór
 • betegség, kór
 • ragály, kontagium (idegen), járvány, kontamináció (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vizsga szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

világnézet

főnév
 • világkép, világfelfogás, világszemlélet, életfelfogás, életszemlélet, életelv, életfilozófia, filozófia, életérzés, látásmód, ideológia

úzus

főnév
 • szokás, gyakorlat, szokásjog, közszokás
 • használat

újjáéled

ige
 • újraéled, feléled, felélénkül, megújul, megújhodik, újjászületik

tétel

főnév
 • tantétel, tan, tézis, állítás, törvény, teoréma (szaknyelvi), doktrína (szaknyelvi)
 • vizsgatétel, vizsgakérdés, vizsgafeladat, feladat
 • összeg
 • mennyiség
 • (régies): tét

visszatalál

ige
 • visszajut, visszakerül, visszatér

szurkol

ige
 • izgul, szorong, retteg, fél, be van gyulladva (bizalmas), trémázik (szleng), parázik (szleng)
 • drukkol (bizalmas), buzdít, biztat, szorít (bizalmas)

szomszéd I.

főnév
 • tőszomszéd
 • szomszédság

pitvar

főnév
 • előház, tornác, előtér, előterem, pitar (tájnyelvi)
 • szívüreg, átrium (szaknyelvi)

támogatás

főnév
 • segítség, védelem, gondviselés, ellátás, eltartás, gondozás, gyámolítás
 • pártfogás, védnökség, patronálás (idegen), közbenjárás, protezsálás, protekció, pártolás, ajánlás, javaslat
 • segély, segélynyújtás, adomány, juttatás, szubvenció (szaknyelvi), szubvencionálás, apanázs (régies), dotáció, dotálás, hozzájárulás
 • bátorítás, ösztönzés, buzdítás, biztatás, szurkolás, drukkolás (bizalmas)
 • helyeslés, igenlés, egyetértés, elismerés, szolidaritás, kiállás

kölcsönöz

ige
 • kölcsönad, kölcsönbe ad, hitelez, hitelbe ad
 • uzsoráskodik
 • kölcsönvesz, kölcsönkér, kikölcsönöz, kivesz, elkér, bérel
 • ad, nyújt

vizsla

melléknév
 • (választékos): fürkésző, kutató, figyelő, kíváncsi, kémlelő

vigyázó I.

melléknév
 • (régies): éber, figyelmes, óvatos

zsírfolt

főnév
 • zsírpecsét, szennyfolt, plecsni (bizalmas), paca, maszat, piszok

zarándokol

ige
 • búcsút jár
 • vándorol, utazik
 • ellátogat, felkeres

ünnep

főnév
 • ünnepnap, örömnap (régies), hálaünnep, sollemnitas (idegen), szent nap (régies), gálanap (régies), örömünnep
 • pihenőnap, munkaszüneti nap, munkaszünet, szabadnap, szünnap
 • ünnepség, ünnepély
 • ünneplés
 • évforduló, alkalom