öklel szinonimái

ige
 • döf, taszít, szúr, bök, döfköd, bökdös, lököl (tájnyelvi), tusál (tájnyelvi)
 • viaskodik, mérkőzik, küzd, párbajozik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gáncsol

ige
 • gáncsot vet, akadályoz, gátol, csánkál (tájnyelvi), kaszibál (tájnyelvi), beakaszt (szleng)
 • gáncsoskodik, akadékoskodik
 • kifogásol, helytelenít, inkriminál (idegen), hibáztat, rosszall, megró (választékos)

csacsog

ige
 • cseveg, cseverészik, diskurál, fecseg, locsog, karattyol (bizalmas), pletykál, tereferél, trécsel, traccsol (bizalmas), csacskálkodik (régies), cserfel (tájnyelvi), csángál (tájnyelvi)
 • csicsereg, csiripel, csivitel
 • csobog, csörgedezik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a öklel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

okoskodás

főnév
 • mérlegelés, bölcselkedés, következtetés, érvelés, elmélkedés, fejtegetés, töprengés, spekuláció, okfejtés
 • kifogásolás, akadékoskodás, vitatkozás, szócsavarás, rabulisztika (választékos), szőrszálhasogatás, szofisztika (pejoratív)
 • feleselés

múlik

ige
 • szűnik, tűnik, csökken, csillapodik, enyhül, oszlik
 • kimúlik, meghal, elpusztul
 • (idő): telik, megy, repül, rohan, halad, fut, szalad, pereg, elszáll, eljár, elillan, tovaröppen (választékos)
 • (évet): betölt, túlhalad
 • (valakin, valamin): függ (valakitől, valamitől), áll (valakin, valamin)

mizéria

főnév
 • kellemetlenség, baj, zavar, felfordulás
 • nyomorúság, szükség, ínség, nélkülözés, nincstelenség, sínylődés, sanyarúság

megnyilvánulás

főnév
 • kifejeződés, megnyilatkozás, megjelenés, megmutatkozás, kibontakozás, manifesztálódás (idegen), érvényre jutás
 • jelzés, jeladás

orrlyuk

főnév
 • orrnyílás, horty (régies)

pamutfa

főnév
 • kapok, kapokfa, kapokgyapot

maga I.

névmás
 • önmaga, saját maga, magamaga

likőr

főnév
 • kontyalávaló (tréfás), édespálinka (tájnyelvi)

kazetta

főnév
 • doboz, ládika, ládikó, szelence, skatulya, szekrényke
 • rekesz
 • magnószalag, hangszalag
 • videókazetta

máshol

határozószó
 • másutt, egyebütt (tájnyelvi), másfelé, máshelyütt, egyébhova (tájnyelvi), egyebün (tájnyelvi)

pari

főnév
 • névérték, paritás (szaknyelvi), egyenérték

politizál

ige
 • kosútozik (tájnyelvi)

elrugaszkodik

ige
 • elugrik, ellöki magát
 • túllő a célon, túlzásba visz (valamit)

százéves

melléknév
 • százesztendős

rózsás I.

melléknév
 • rózsaszínű, pirospozsgás, rózsapiros, felhevült, kipirult, piruló
 • derűs, örömteljes, vidám
 • ígéretes, kedvező, biztató

ökölvívó

főnév
 • bokszoló, öklöző, bunyós (bizalmas)

odatesz

ige
 • rátesz, feltesz, odailleszt, odahelyez, odapasszít (bizalmas), odapászít (tájnyelvi), odarak, letesz
 • (állásba): helyez (bizalmas), bevisz, beültet (bizalmas), bedug (bizalmas)(bizalmas)
 • hozzátesz, hozzáír, odaír, odabiggyeszt (bizalmas)

összerezzen

ige
 • megrezzen, összerázkódik, megrázkódik, összerándul
 • megijed, megrémül, megriad

rokkant

melléknév, főnév
 • nyomorék, fogyatékos, sérült, mozgássérült, mozgáskorlátozott, munkaképtelen, csökkent munkaképességű, kripli (durva), inaszakadt (régies), erőfogyott (régies)
 • hadirokkant, invalidus (régies)
 • roskatag, düledező, romos, rogyadozó, pusztuló

őrbódé

főnév
 • deszkabódé, faköpönyeg, őrház, őrhely

műanyag

főnév
 • plasztik
 • bakelit
 • nejlon
 • műszál

ötvenéves

melléknév
 • fél évszázados

rothadás

főnév
 • korhadás, odvasodás, poshadás
 • enyészet, szepszis (szaknyelvi), bomlás
 • aszúsodás, penész
 • senyvedés (régies), sínylődés, tespedés
 • romlottság, lealjasodás, romlás, pusztulás, züllöttség, feslettség