meglesz szinonimái

ige
 • létrejön, keletkezik, előáll, elkészül, végbemegy, megvalósul, teljesedik (régies), kilesz (tájnyelvi)
 • megszületik
 • előkerül, megvan, megkerül, rendelkezésre áll
 • elér, felér, megüt (mértéket), megfelel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

olvasóközönség

főnév
 • olvasótábor, közönség

megmintáz

ige
 • megformáz, megrajzol, lefest, kialakít, körvonalaz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a meglesz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megerőltető

melléknév
 • kimerítő, nehéz, fárasztó, strapás (bizalmas), kemény, vesződséges, küzdelmes, embert próbáló, elcsigázó, próbára tevő

lelkész

főnév
 • pap, lelkipásztor, lelkiatya, atya, tiszteletes, tisztelendő, lelkitanító (régies)

lefizet

ige
 • leró, leszolgál, leszurkol (szleng), lepenget (bizalmas), brennöl (idegen)
 • megfizet, megtérít, visszaad
 • (valakit): megveszteget, korrumpál (idegen), lepénzel, megken (bizalmas), lekenyerez, fölbérel, megvásárol
 • megvesz, bundázik

könnyezik

ige
 • sírdogál, pityereg, felsír, sír, rí, sír-rí, könnyeket ont, könnyeket hullat, itatja az egereket (tréfás), nicsköl (tájnyelvi), picsog (tájnyelvi), ereszt (tájnyelvi), bőg, zokog, oázik (bizalmas), bömböl
 • gyöngyözik

megindító

melléknév
 • megható, érzelmes, megrendítő, megkapó, megrázó, megragadó, elérzékenyítő, hatásos, szívhez szóló, szívet tépő, szívfacsaró, szívbe markoló (választékos), szívszaggató (választékos), szívfájdító, megkönnyeztető, könnyfakasztó (választékos), megejtő, felzaklató, magával ragadó, borzongató, szózatos (régies)
 • hatásvadász, könnyfacsaró, érzelgős, csöpögős (bizalmas)

menekít

ige
 • (bizalmas): ment, védelmez, óv
 • bújtat, rejteget, dug

vitrin

főnév
 • tárló, üvegszekrény, kirakat

kiküszöböl

ige
 • megszüntet, felszámol, megakadályoz, kizár, töröl, elhárít, kikapcsol, kiiktat, kihagy, érvénytelenít, hatálytalanít, elvet, eltávolít, kirekeszt
 • mellőz, figyelmen kívül hagy
 • mentesít, segít, felold, orvosol, küszöböl (tájnyelvi), elidál (idegen), eliminál (idegen)
 • (szaknyelvi): helyettesít

kifejezett

melléknév
 • hangsúlyozott, határozott, kifejtett, kimondott, világos, nyomatékos, félreérthetetlen, egyenes, nyílt, nyilvánvaló, evidens

halogat

ige
 • halaszt, húz-halaszt, háringál (tájnyelvi), szöszörészik, elodáz, elnapol, kitol, haladékot ad, elnyújt, későbbre tesz, későbbre hagy, patópáloskodik (választékos), késleltet, lassít, hátráltat Sz: húzza-halasztja, mint cigány az akasztást

kishitű

melléknév
 • félénk, félszeg, bátortalan, gyáva, szégyenlős, ijedős, visszariadó, nyúlszívű, pipogya, kislelkű (régies)
 • csüggeteg, hitevesztett, reményvesztett, balhitű, pesszimista, defetista (idegen)

mértan

főnév
 • geometria, térmértan, földmértan
 • mértanóra

műfaj

főnév
 • genre (idegen), zsáner (régies)
 • irály (régies)

címzés

főnév
 • cím, címirat, adresz (idegen)
 • ajánlás, dedikáció
 • rang, fokozat, megszólítás, méltóság, titulus (régies), titulatúra (idegen)

pinty

főnév
 • pintyőke, süvöltő (régies)

osztály

főnév
 • kategória, csoport, rend, klasszis (idegen), család, faj, divízió (idegen), fajta, sztrátum (szaknyelvi), részleg, tagozat, szakosztály, szekció
 • réteg, kaszt (idegen)
 • évfolyam
 • osztályterem, tanterem, kégli (szleng), tyúkól (szleng), vallatószoba (szleng), aréna (szleng)
 • (régies): osztozkodás
 • (régies): liga

megmámorosodik

ige
 • megittasodik, megrészegedik, megrészegszik, berúg, fejébe száll az ital
 • megittasul, elkábul
 • megörül, jó hangulata lesz

megél

ige
 • kijön, elvan, eltengődik, eltengeti magát, eléldegél, elboldogul, megvan, egzisztál (idegen), fenntartja magát
 • (valami valahol): tenyészik, nő, terem
 • (tájnyelvi): életben marad, tovább él
 • megér, elél (valameddig)

megun

ige
 • belecsömörlik, torkig van (valamivel), megrestell (tájnyelvi), elun, ráun, beleun, belefárad, megelégel, elege lesz (valamiből), betelik (valamivel), belefásul, elfásul, megutál Sz: jóllakott vele(vmiért, vkiért)

orátor

főnév
 • szónok, előadó, beszélő

megpirul

ige
 • megsül
 • megpörkölődik, megperzselődik, megég

lepipál

ige
 • felülmúl, lefőz (bizalmas), túlszárnyal, túltesz (valakin), megelőz, föléje kerekedik (valakinek), meghalad, kitűnik (vkik közül), legyőz, megszégyenít
 • zsebre tesz, héjaz (tájnyelvi)
 • leköröz (bizalmas), leradíroz (szleng), magasan ver (szleng), kenterbe ver (szleng)

melegítő

főnév
 • tréningruha, mackóruha (régies), mackó (bizalmas), szabadidőruha, sportruha, jogging (idegen)
 • rezsó, villanymelegítő, radiátor, hősugárzó
 • ágymelegítő, villanypárna, termofor

ostrom

főnév
 • roham, támadás, offenzíva, attak (idegen), előretörés
 • háborgatás, zaklatás, molesztálás, nyaggatás, piszkálás
 • udvarlás, kerülgetés, puhítás (szleng)