lefizet szinonimái

ige
 • leró, leszolgál, leszurkol (szleng), lepenget (bizalmas), brennöl (idegen)
 • megfizet, megtérít, visszaad
 • (valakit): megveszteget, korrumpál (idegen), lepénzel, megken (bizalmas), lekenyerez, fölbérel, megvásárol
 • megvesz, bundázik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

népszerűsítő

melléknév
 • ismeretterjesztő, tudománynépszerűsítő, propagatív (idegen)

elmosódik

ige
 • elmállik, szétmállik
 • (írás): elhomályosodik, elhalványul, összefolyik, kifakul, megfakul
 • elhomályosodik, elhomályosul, elhalványodik, elhalványul, ködbe vész, szétfolyik, szürkül, belevész (valamibe), beleolvad (valamibe), elenyészik
 • (emlékkép): elhalványodik, elhalványul, elhomályosodik, elhomályosul, szertefoszlik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lefizet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

külváros

főnév
 • előváros, peremváros, alvóváros, periféria (idegen), hóstát (régies), külterület, kültelek, peremkerület

kivetés

főnév
 • kidobás, kihajítás
 • kiközösítés, kizárás, kitagadás, kiátkozás
 • kiszabás, kirovás

kiskereskedelem

főnév
 • kisárusítás, detail-kereskedelem

képzet

főnév
 • elképzelés, elgondolás, gondolat, idea, észkép (régies), érzés, észlelés
 • (régies): kép, képlet, képzelet

látomás

főnév
 • jelenés, káprázat, képzelődés, vízió, érzékcsalódás, látás (régies), álomkép
 • rémkép, tünemény, szellem, fantazma (régies), fantom, csalkép (régies), képzelem (régies)

lóhere

főnév
 • here, háromlevelűfű, fenyér (tájnyelvi), lucerna (tájnyelvi)
 • trifólium (idegen)

udvarias

melléknév
 • előzékeny, figyelmes, tapintatos, készséges, illedelmes, szolgálatkész, szíves, gáláns, kedves, lovagias, becsületteli (régies), becsülettudó (régies), tisztelettudó, jól nevelt, illendő (régies), nevelt (régies), illemtudó, illemtudós (tájnyelvi)

ittas

melléknév
 • részeg, italos, borgőzös, mámoros, beszeszelt, illuminált, kapatos, pityókás (bizalmas), spicces (bizalmas), mólés (szleng), becsípett, becsiccsentett (bizalmas), gagyos (régies), gajdos (régies), mátos (szleng), piás (szleng), lutykos (tájnyelvi), káptyás (tájnyelvi), mázgós (tájnyelvi)

íny

főnév
 • szájpadlás, foghús, palatum (szaknyelvi), velum (szaknyelvi)
 • tetszés, ízlelés
 • étvágy

fizetéses

melléknév
 • fizetett, díjazott

jérce

főnév
 • jércecsirke, csirke, jércike, pipi, nőmadárka (régies), gérce (tájnyelvi)

magafajta

melléknév
 • hasonszőrű, egyívású, magaszőrű (tájnyelvi), magaszőrű-bőrű (tájnyelvi), egy végből való (tájnyelvi)
 • egyenrangú, hasonló

megerőltető

melléknév
 • kimerítő, nehéz, fárasztó, strapás (bizalmas), kemény, vesződséges, küzdelmes, embert próbáló, elcsigázó, próbára tevő

becsület

főnév
 • becsületérzés (választékos), feddhetetlenség, tisztesség, korrektség
 • kötelességtudás, kötelességérzet, lelkiismeret
 • megbecsülés, renomé (bizalmas), respektus (idegen), presztízs
 • tisztelet, tisztességtudás, illem, illemtudás, illendőség, illedelem, emberség, jóindulat, tisztelés (tájnyelvi), móres (tájnyelvi), reverencia (idegen)

nyurga

melléknév
 • magas, hosszú, hórihorgas, sudár (választékos), colos (bizalmas), coli (bizalmas), nyakigláb, vékony, nyúlánk, karcsú, égimeszelő, hirtelen nőtt (tréfás), langaléta, ösztövér, kalajdász (tájnyelvi), nyirge-nyurga (tájnyelvi), hószmány (tájnyelvi)

mini I.

melléknév
 • parányi, picike, piciny, picurka, picuri, apró, aprócska, csepp, csöppnyi, pöttöm, kis, kicsiny, icipici, incifinci, pindurka, pinduri, miniatűr

leforráz

ige
 • leönt, blansíroz, abárol (tájnyelvi), beforróz (tájnyelvi), leforrászol (tájnyelvi), forráz
 • megszégyenít
 • kijózanít
 • (tájnyelvi): megcsíp (dér növényt)

küld

ige
 • meneszt, szalaszt, szalajt (tájnyelvi), ugraszt, rendel, indít, ereszt, (levelet) megereszt (bizalmas)
 • expediál (szaknyelvi), kiküld, elküld, elmozdít, elbocsát, nyugdíjaz
 • kijelöl, megválaszt, deputál (idegen), vezényel (valahova)
 • vitet, juttat, irányít, utal
 • (szaknyelvi): odadob, odaüt, odarúg

leszerelés

főnév
 • feloszlatás, csökkentés
 • lefegyverzés, demilitarizáció, demilitarizálás (idegen), demobilizálás (idegen), demobilizáció (idegen)

mezítláb

határozószó
 • csupaláb (tájnyelvi), meztélláb (tájnyelvi)

lehull

ige
 • leesik, aláhull (választékos), porba hull (választékos), lezuhan, lepottyan, leomlik
 • lepattog, lepereg, lepotyog, leporlik, lemállik, leválik, lecsordul (tájnyelvi), ledől (tájnyelvi)
 • lefut (csillag), lehanyatlik

kocsis

főnév
 • hajtó, fogatos, fuvaros, szekeres

levet

ige
 • ledob, leszór, lelök, lehajít, lerak, odavág
 • (ruhadarabot): levesz, letesz, lehúz, ledob, lehány
 • (régies): leszegez, lehajt
 • (bőrt): levedlik
 • (agancsot): elhullat, elhány

mindenki

melléknév
 • mindenik (tájnyelvi), fű-fa (pejoratív), ország-világ, boldog-boldogtalan, ki-ki, aki él és mozog (bizalmas)
 • sokan
 • akárki, bárki